Image default
Πρώτο Θέμα

Ισχνή οικονομική ανάπτυξη το 2014 στην ΕΕ

Ισχνή οικονομική ανάπτυξη το 2014 στην ΕΕ

Ισχνή οικονομική ανάπτυξη το 2014 –που ωστόσο θα τονωθεί κατά την ερχόμενη διετία τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και της ευρωζώνης– προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της.

Συγκεκριμένα η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 1,3% στην ΕΕ και στο 0,8% στην Ευρωζώνη για ολόκληρο το 2014. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια του 2015, στο 1,5% και 1,1% αντίστοιχα, χάρη στη βελτίωση της εξωτερικής και της εγχώριας ζήτησης, όπως αναφέρεται. Το 2016 αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και στις πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Ο Γίρκι Κατάινεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε σήμερα επί του θέματος: «Οι συνθήκες στην οικονομία και την απασχόληση δεν βελτιώνονται αρκετά γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει για να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 δισεκ. ευρώ για να δώσουμε ώθηση και να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη. Η επιτάχυνση του ρυθμού των επενδύσεων είναι ο μοχλός για την οικονομική ανάκαμψη».

Από πλευράς του ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μία μοναδική απλή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να δράσουμε σε τρία μέτωπα: αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές, φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών και στις περιφέρειές μας για να δημιουργήσουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη και να δώσουμε πραγματική ώθηση στην απασχόληση για τους πολίτες μας».

Αναλυτικότερα στη σχετική εισηγητική έκθεση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι η οικονομική ανάκαμψη, που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2013, παραμένει ασταθής και η οικονομική δυναμική σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν την άνοιξη, εξαιτίας, όπως αναφέρεται, των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και των λιγότερο ευνοϊκών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών. Παρά τις ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, η οικονομική ανάκαμψη το 2015 θα είναι αργή, αναφέρει η Επιτροπή υπογραμμίζοντας πως αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι συνέπειες της κρίσης, δηλαδή υψηλή ανεργία, υψηλό χρέος και χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, μπορούν να εξαλειφθούν μόνο σταδιακά. Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι η αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε την αβεβαιότητα σχετικά με την ευρωστία του τραπεζικού τομέα και θεωρεί πως η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης θα πρέπει συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2016 η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω χάρη στην αύξηση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης και τη συνέχιση μιας ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής συνδυασμένης με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, αναφέρει επίσης η Επιτροπή.

Σύμφωνα εξάλλου με την έκθεση της Επιτροπής το 2014, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών, από -0,7% (Κροατία) έως 4,6% (Ιρλανδία). Ωστόσο, οι διαφορές αυτές αναμένεται να μειωθούν την επόμενη διετία. Το 2015 και το 2016, όλες οι χώρες της ΕΕ προβλέπεται να καταγράψουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι θα γίνει πιο αισθητός ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, σημειώνει η

Η Επιτροπή στην έκθεσή της τονίζει επίσης πως η ανάκαμψη της ΕΕ φαίνεται αδύναμη, σε σύγκριση με άλλες προηγμένες οικονομίες και σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα ανάκαμψης που καταγράφηκαν μετά από περιόδους κρίσης. Τονίζει πάντως ότι η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να ευνοηθεί από την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική, την πρόοδο που συντελείται για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τον γενικά ουδέτερο προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής. Η Επιτροπή προβλέπει πως οι ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ , αν και αρχικά ήταν συγκρατημένες εξαιτίας του υψηλού επιπέδου της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, αναμένεται να ανακάμψουν σταδιακά, επωφελούμενες επίσης από τη βελτίωση των προοπτικών όσον αφορά τη ζήτηση και τις θετικές επιπτώσεις κάλυψης της υστέρησης. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται κατά την Επιτροπή να επεκταθεί ελαφρά το 2015 και το 2016, χάρη στις χαμηλές τιμές των βασικών προϊόντων και στην αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων, καθώς η αγορά εργασίας βελτιώνεται βαθμιαία. Η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να συμβάλει ελάχιστα στην ανάπτυξη αναφέρει η Επιτροπή τονίζοντας εκ παραλλήλου ότι στο πλαίσιο της συγκρατημένης ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, οι καθαρές εξαγωγές είναι πιθανό να συντελέσουν μόνον οριακά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά τα προσεχή έτη.

Σε ό,τι αφορά την αγορά της εργασίας η Επιτροπή αναφέρει πως έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί σταδιακά, πιο ουσιαστικές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να σημειωθούν προς το τέλος του χρονικού ορίζοντα που καλύπτουν οι προβλέψεις. Το 2016, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 9,5% στην ΕΕ και στο 10,8% στην Ευρωζώνη, σημειώνει η Επιτροπή

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι η πτωτική τάση του πληθωρισμού συνεχίστηκε το 2014 στα κράτη μέλη της ΕΕ, λόγω των χαμηλότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων και της ουσιαστικής οικονομικής στασιμότητας. Καθώς, κατά την Επιτροπή, η οικονομική δραστηριότητα θα ενισχύεται σταδιακά και θα αυξάνονται οι μισθοί, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί, ως αποτέλεσμα επίσης της πρόσφατης υποτίμησης του ευρώ. Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 0,6% το 2014, στο 1,0% το 2015 και στο 1,6% το 2016. Ο πληθωρισμός βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), στην Ευρωζώνη εκτιμάται στο 0,5% το τρέχον έτος και στο 0,8% το 2015 πριν αυξηθεί στο 1,5% το 2016.

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι η μείωση των ελλειμμάτων αναμένεται να συνεχιστεί. Ο λόγος του ελλείμματος– προς το ΑΕΠ τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά το τρέχον έτος, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το 2013, στο 3,0% και 2,6% αντίστοιχα. Η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αναμένεται να συνεχιστεί κατά την επόμενη διετία, με τη βοήθεια της ενισχυμένης οικονομικής δραστηριότητας. Ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη αναμένεται να φθάσει στο ανώτατο επίπεδο το επόμενο έτος, στο 88,3% και 94,8% αντίστοιχα.

Καταλήγοντας η Επιτροπή αναφέρει πως εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι επιδείνωσης των αναπτυξιακών προοπτικών εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων, της αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών και του κινδύνου πλημμελούς εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι κίνδυνοι όσον αφορά τις προοπτικές πληθωρισμού βρίσκονται υπό έλεγχο, τονίζει η Επιτροπή.

Σχετικα αρθρα

Ο Μακρόν ζητά περισσότερα και καλύτερα από την Ευρώπη

admin

Η μάχη για τη Mediobanca

admin

Νταρβάς (Bruegel): Μάχη για το θεαθήναι η διελκυστίνδα με τους θεσμούς

admin

Το Spiegel, ο Μούνχαου και τα ελληνικά ευρώ

admin

Ο Ντράγκι φτάνει στα μισά της θητείας του, αλλά παραμένει μακριά από τον στόχο

admin

Τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα της σύγκρουσης στον Κόλπο

admin

Το Bitcoin έχει κάτι μαγικό, σε οποιαδήποτε τιμή

admin

Δεν είναι σίγουρο ότι η ΕΕ θα θελήσει να διευκολύνει ένα νέο δημοψήφισμα για το Brexit

admin

Πιο κοντά στην κορυφή ο ελληνικός τουρισμός

admin

Βαλκανική άνοιξη προ των πυλών;

admin

Ποιο το μέλλον της παγκόσμιας ηγεσίας;

admin

Πρότυπο η Ιρλανδία για τις χώρες της κρίσης;

admin

Το σενάριο εξόδου της Γερμανίας από το ευρώ!

admin

OTE:Ισχυρά αποτελέσματα,υποθήκη για το μέλλον

admin

H Deutsche Bank αφήνει πίσω το αμαρτωλό παρελθόν της

admin

Reuters: Η ήττα στις τουρκικές μητροπόλεις θα οδηγήσει τον Ερντογάν σε λάθη στην οικονομία

admin

Οι νέοι νομισματικοί πόλεμοι

admin

Πώς αποτιμά η Moody’s τις ελληνικές τράπεζες

admin