Image default
Πρώτο Θέμα

Περισσότερες από 500 επενδυτικές ευκαιρίες στην χώρα μας

Περισσότερες από 500 επενδυτικές ευκαιρίες στην χώρα μας

Σημαντικές σε αριθμό και μέγεθος επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά διαβλέπει o πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και διευθύνων σύμβουλος της Attica Venture Γιάννης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας τον ρόλο των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venrure Capital – VC) στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικά όπως επισημαίνει, o κ. Παπαδόπουλος, πλησιάζει η ώρα των επενδυτών στην Ελλάδα καθώς μετά από επτά χρόνια ύφεσης και 30% περίπου μείωση στο ΑΕΠ, που αποτελεί ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, διαφαίνεται προοπτική αλλαγής του οικονομικού κύκλου.

Ειδικότερα ο κ.Παπαδόπουλος, εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας και τις αγορές (αναδιάρθρωση, συγχωνεύσεις, εξαγορές) και τονίζει ότι υπάρχουν περισσότερες από 500 επενδυτικές ευκαιρίες που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια.

Οι ευκαιρίες εστιάζονται σε αγορές με συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως μεταξύ άλλων σε αγροτική τεχνολογία και διατροφή, τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας, τουρισμός, ενέργεια, υποδομές, τεχνολογίες φαρμάκου και αγοράς υγείας

Ο κ.Παπαδόπουλος αναφέρεται στις προτάσεις εφαρμογής πολιτικών για τα οικοσύστημα καινοτομίας που θα συμβάλουν στην πραγματοποιήσει επενδύσεων. Ειδικότερα αναφέρεται:

– Στη δημιουργία γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας σε όλα τα πανεπιστήμια και ενίσχυση με κεφάλαια με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τη συνεργασία εταιριών-εφαρμογή προτάσεων του ισραηλινού οργανισμού ΥΟΖΜΑ

– Εφαρμογή κατά το πρότυπο του Ισραήλ του θεσμού του επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου γα την ενίσχυση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων επιχειρήσεων με κριτήρια δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και τελικό προϊόν και πορεία στις αγορές

– Διοχέτευση κεφαλαίων ΕΣΠΑ με τη μορφή VC για την από κοινού επένδυση με ιδιώτες επενδυτές σε ελληνικές νεοσύστατες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (Aπό το 2000 μέχρι σήμερα μόλις 100 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ έχουν προωθηθεί σε VC σε σύνολο περισσοτέρων από 40 δις. ευρώ)

– Φορολογικά κίνητρα για ξένους και έλληνες επενδυτές- περαιτέρω εφαρμογή κινήτρων, όπως πληρωμής κατά προτεραιότητα των επενδυτών και εγγύησης του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους για συνεργασία ελληνικών και ξένων VC

– Εφαρμογή πολιτικών κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις, πατέντες, και ριζική αναμόρφωση εταιρικού και εμπορικού δικαίου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι οι εταιρίες venture capital, με σημαντικές επενδύσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας και σε πλήθος αγορών, με επενδύσεις που ξεπερνούν το ένα δισ ευρώ στην χώρα μας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, διαθέτουν την εμπειρία να συμβάλλουν από τη πλευρά τους στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Για την παραγωγική αλυσίδα οι επενδύσεις VC συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, στην βελτίωση οικονομικών δεικτών και στην γρηγορότερη ανάπτυξη. Επίσης στην αύξηση ανταγωνιστικότητας, στην

αύξηση περιθωρίων-κερδών και των κρατικών εσόδων και τέλος στη διάχυση πλούτου.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στη Μ. Βρετανία το 18% του εργατικού δυναμικού έχει δουλειά χάρη στα VC funds. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση των πωλήσεων με ρυθμούς της τάξης του 21% σε Μ. Βρετανία και ΕΕ και αύξηση των κερδών (το 77% ρυθμούς μεγαλύτερους από τον ανταγωνισμό)

Οι επενδύσεις των εταιριών VC πραγματοποιούνται μέσω:

– Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων (μειοψηφικό ή πλειοψηφικό ποσοστά)-συμμετοχή στη διοίκηση παρακολούθηση επένδυσης

– Συμμετοχής στο αρχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης (start up-μειοψηφικό ή πλειοψηφικό ποσοστό)

– Με Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές

– MBO ή LBO (περιπτώσεις αγοράς μετοχών – πλειοψηφία)

– Μείγμα των ανωτέρω

– Βασικό κριτήριο πραγματοποίησης επένδυσης η δυνατότητα αποκόμισης αποδόσεων και κερδών από τις επενδύσεις – συμμετοχή στο κεφάλαιο, πλήρες επιχειρηματικό ρίσκο, όχι επιδότηση, έλεγχος και παρακολούθηση επένδυσης

Η ελληνική αγορά Venture Capital-private equity (PE) σε αριθμούς

– 21 εταιρίες διαχείρισης PE, VC, incubators

– 14 νέα funds δημιουργήθηκαν από το 2004 μετά το νόμο 2992/2002 για τα ΑΚΕΣ και τη δημιουργία του ΤΑΝΕΟ που υπήρξε ο καταλύτης δημιουργίας της αγοράς-διοχέτευσε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ και συνέβαλε στη δημιουργία funds ύψους 150 εκατ.ευρώ που επένδυσαν σε περισσότερες από 50 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις-δημιουργία επενδύσεων που συνολικά ξεπέρασαν τα 250 εκατ.ευρώ.

– 4 νέα funds μέσω κεφαλαίων ΕΣΠΑ για επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στην αγορά ΤΠΕ το 2012, που ήδη έχουν διοχετεύσει περισσότερα από 40 εκατ.ευρώ σε πάνω από 30 ελληνικές τεχνολογικές εταιρίες

– Επενδύσεις σε περισσότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις – νεοσύστατες, αναπτυσσόμενες, μεγάλες – πολλές εισηγμένες πλέον και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

– Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Ν. 2992/2002 και 4141/2013

– Σημαντικές επενδύσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας και σε πλήθος αγορών, με επενδύσεις που ξεπερνούν το ένα δις ευρώ

– Επενδύσεις της δεκαετίας του 1990: Goody’s, Chipita, Γερμανός, Wind, Jumbo, Computer Logic, yula, eurodrip,

– Χαρακτηριστικά παραδείγματα πρόσφατων επενδύσεων: Ανδρομέδα Ιχθυοκαλλιέργειες, ICAP, mastihashop, Foodlink, Ευρωκλινική, Performance Technologies, Micrel, Κρόκος Κοζάνης, Unismack, Mobile Technologies, voiceweb, Doppler, inaccess

– Προσέλκυση επενδυτών από Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων από ξένα funds και πολυεθνικές εταιρίες σε νεοσύστατες αλλά και μικρομεσαίες καινοτόμες τεχνολογικές εταιρίες : Antcor, Eurodrip, Upstream, taxibeat, icrediblue, abzorba, e-food, travelplanet24.gr, intal, olive media.

Σχετικα αρθρα

Αισιοδοξία στα hedge funds για το ευρώ για πρώτη φορά από το 2014

admin

Εκρηξη στις πωλήσεις ελληνικών καλλυντικών στην Κύπρο

admin

Γερμανικός Τύπος: Από τις Βερσαλλίες η νέα γαλλική δημοκρατία

admin

Τα οικονομικά μετά την κρίση δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια

admin

XA:Διόρθωση πριν την νέα άνοδο- Ο ΟΠΑΠ στο επίκεντρο

admin

Hannoversche Allgemeine: Θετική η πορεία της ελληνικής οικονομίας

admin

Η διαφθορά της Λατινικής Αμερικής δεν μπορεί να εκκαθαριστεί από ξένους

admin

DW: Μηνύματα ανάκαμψης της Ελλάδας μετά την κρίση

admin

Η επιστροφή της γεωπολιτικής στην Ευρώπη

admin

Οι γερμανοί θα έχουν κληρονομήσει ένα άδειο κέλυφος;

admin

Οι Βρυξέλλες χάνουν την υπομονής τους με το όραμα του Brexit

admin

«Ρωγμές» στη μυστική συμφωνία για τις συντάξεις!

admin

Τα ανατρεπτικά σταυροδρόμια της ενδιάμεσης «έκθεσης Πισσαρίδη»…

admin

Ο ΟΗΕ ελπίζει σε μια «τελευταία προσπάθεια» για την Κύπρο

admin

Το Bitcoin δεν είναι το μέλλον του χρήματος

admin

Λεπέν: Η ΕΕ θα πεθάνει, η παγκοσμιοποίηση θα ηττηθεί

admin

Πολυνομοσχέδιο – Αναλυτικά οι μεταβολές σε ΦΠΑ (αγρότες) και ΕΝΦΙΑ

admin

Η Ελλάδα ξεμένει από …χρήματα

admin