Image default
Πρώτο Θέμα

Δέστε τις ζώνες – η Ευρώπη δεν είναι ασφαλής σε καμία ταχύτητα

Stocks 714x521Πέντε χρόνια πριν σαν αυτήν την εβδομάδα, η φράση του Μάριο Ντράγκι «οτιδήποτε χρειαστεί» ανέτρεψε τη ροή της κρίσης του ευρώ, με τον πρόεδρο να αποσαφηνίζει αποτελεσματικά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως υπό όρους δανειστή τελευταίας ανάγκης σε δανειολήπτες της ευρωζώνης.

Έχοντας κερδίσει χρόνο για τις χώρες και την ευρύτερη περιοχή για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών τρωτών σημείων, πόση πρόοδος έχει σημειωθεί; Από την πλευρά ενός επενδυτή, το συμπέρασμα είναι – καθόλου αρκετά.

Παρά την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν ως πρόεδρος της Γαλλίας, οι προοπτικές για την εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης παραμένουν μικρές. Χωρίς ένα αλληλέγγυο χρεωστικό μέσο ή ένα «υπερεθνικοποιημένο» τραπεζικό σύστημα, τα περιφερειακά κράτη όπως η Ιταλία και η Ισπανία παραμένουν επιρρεπείς να ενεργούν περισσότερο σαν εταιρικά ομόλογα σε περιόδους κυκλικής αδυναμίας.

Τι κάνει τα ομόλογα των χωρών της «περιφέρειας» να λειτουργούν περισσότερο σαν πίστωση παρά σαν χρέος χωρίς κίνδυνο; Αντιμετωπίζουν μια θεμελιώδη αντίφαση: οι οικονομίες τους πρέπει να αναπτυχθούν γρήγορα για να μειώσουν το χρέος, αλλά η ανάπτυξη πρέπει να παραμείνει αδύναμη, προκειμένου να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω της εσωτερικής υποτίμησης. Εφόσον οι πλεονασματικές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση, αυτή η αντίφαση θα συνεχιστεί.

Η ευπάθεια της περιφέρειας οφείλεται σε πολλές δυσμενείς μακροοικονομικές δυναμικές.

Πρώτον, δεδομένου του υψηλού επιπέδου του χρέους, η διασπορά του ευρώ πέρα ​​από τα σύνορα εξακολουθεί να είναι επιρρεπής σε καταστροφή. Σε περιόδους ασθενούς ανάπτυξης, η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι οικονομίες της περιφέρειας έχουν ελάχιστη προσφυγή σε αντικυκλικά δημοσιονομικά κίνητρα.

Δεύτερον, οι οικονομίες της περιφέρειας αναγκάζονται να υποστούν οδυνηρές εσωτερικές υποτιμήσεις για να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους λόγω του μηχανισμού σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με τον μέσο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ πολύ χαμηλό, η εσωτερική υποτίμηση είναι πολιτικά και οικονομικά αποσταθεροποιητική.

Και τρίτον, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και ο αμελητέος πληθωρισμός εμποδίζουν την πτώση των επιπέδων του χρέους κατά τη διάρκεια των κυκλικών αυξήσεων. Η βιωσιμότητα του χρέους παραμένει άπιαστη.

Η ομιλία του κ. Ντράγκι το 2012 ακολούθησε μια ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Εάν οι τράπεζες θα μπορούσαν να υπερεθνικοποιηθούν, τότε θα ήταν πιο ανθεκτικές σε ασύμμετρες διαταραχές που θα μπορούσαν να χτυπήσουν τις ασθενέστερες κυβερνήσεις στο μέλλον.

Αυτή η αρχική δέσμευση οδήγησε σε μια ενιαία ρυθμιστική αρχή των τραπεζών, σε ένα νέο σύστημα επίλυσης διαφορών, σε ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων και σε ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης που ισοδυναμεί τελικά με το 1% των ασφαλισμένων καταθέσεων στη ζώνη του ευρώ. Παρά τα θετικά αυτά βήματα, ο στόχος για την απομόνωση τραπεζών από τα αντίστοιχα κράτη παραμένει πολύ μακριά.

Το καθεστώς εξυγίανσης τραπεζών επιβάλλει την κατανομή των βαρών στους πιστωτές των ιδιωτικών τραπεζών χωρίς να έχει επιδιορθώσει πρώτα το τραπεζικό σύστημα. Οι συσσωρεύσεις κακού χρέους εξακολουθούν να υφίστανται. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του συστήματος παραμένει ελάχιστα κερδοφόρο και σε απελπιστική ανάγκη αναδιάρθρωσης.

Αναγκασμένες να εκδίδουν ακριβά χρεόγραφα, οι αδύναμες τράπεζες γίνονται ακόμη πιο αδύναμες, ενισχύοντας έτσι την προκυκλικότητα. Παρόμοια με την κρίση χρηματοδότησης χονδρικής το 2008, οι πιστωτές των τραπεζών είναι επιρρεπείς σε φυγή σε περιόδους αβεβαιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του επισφαλούς χρέους και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των νεοσύστατων υπερεθνικών οργάνων, δεν υπάρχει πολιτική προθυμία για την καθιέρωση κοινής ασφάλισης καταθέσεων. Χωρίς αυτό, δεν υπάρχουν κίνητρα για διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι τράπεζες θα παραμείνουν εθνικές τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο.

Οι αγορές στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ χρησίμευσαν ως αναπόσπαστο μέρος της χρηματοδότησης των περιφερειακών κρατών για την ομαλή απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα. Όμως καθώς χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, με πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά μέσο όρο πάνω από 8% του ΑΕΠ, αποτυγχάνουν να προσδώσουν ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση, η περιφέρεια καταδικάζεται σε αποπληθωρισμό για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι προσπάθειες διαρθρωτικής μεταρρύθμισης έχουν υποχωρήσει στις οικονομίες της περιφέρειας που ήδη πλήττονται από την αδύναμη ανάπτυξη και την κατακερματισμό των πολιτικών συστημάτων.

Σε περίπτωση μελλοντικών διαταραχών, το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά απεριόριστων ποσοτήτων κρατικού χρέους διατηρεί ένα θανατηφόρο ελάττωμα: η δέσμευσή του εξαρτάται από την πολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης να ακολουθήσει τις υποδείξεις των Βρυξελλών.

Καθώς η έμμεση χρηματοδοτική στήριξη που συνδέεται με την ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ έρχεται προς το τέλος, οι χώρες που χρειάζονται χρηματοδότηση θα πρέπει να παραχωρήσουν κυριαρχία στις Βρυξέλλες με αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση. Αλλά αυτό είναι πιθανό να συμβεί μόνο μετά από μια απότομη άνοδο των κρατικών spread που δυνητικά θα αποσταθεροποιήσει τον τραπεζικό τομέα.

Σε ένα πλαίσιο ασθενούς ανάπτυξης, αυξημένης ανεργίας και εύθραυστων τραπεζών, ο ψηλός δείκτης πολιτικής παρέμβασης παραμένει συνταγή ατυχημάτων. Παρά την τριετή ανάπτυξη πάνω από τις τάσεις, οι επενδυτές πρέπει να κρατήσουν τις ζώνες ασφαλείας τους δεμένες. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι επισφαλής σε κάθε ταχύτητα.

Σχετικα αρθρα

Η ώρα των χρεοκοπιών εταιρειών στην Ευρώπη πλησιάζει

admin

ALPHA BANK:Η γιγάντωση του παγκόσμιου χρέους, εν μέσω της πανδημίας, αιτία έντονου προβληματισμού

admin

Η Ιταλία στοχεύει στην κορυφή της Ευρώπης

admin

Τουρκία: Ποινικοποίηση της δημοσιογραφίας

admin

Η Ευρώπη χρειάζεται νέους δημοσιονομικούς κανόνες – Jean Pisani-Ferry

admin

Alpha Bank:Εξωτερικές Συναλλαγές και Υφεσιακή Διαταραχή

admin

XA: Κέρδη 5,24% τον Απρίλιο – Στο +14,5% οι τράπεζες

admin

Η UEFA νίκησε την Super League αλλά η καταιγίδα δεν έχει τελειώσει…

admin

Γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες φοβούνται λιγότερο τα Covid-NPls

admin

“Φώς στο τούνελ” της οικονομίας της Δύσης μετα τον Covid-19

admin

Δύο εφιαλτικά σενάρια για το Bitcoin

admin

Το λυκόφως της Vodafone…

admin