Image default
Πρώτο Θέμα

Οι χρηματοπιστωτικές ρίζες του πλεονάσματος της ευρωζώνης

euro rate graphΤον Δεκέμβριο του 2017, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών στα 391 δισεκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας τη συνηθισμένη έκκληση προς τη Γερμανία να «κάνει περισσότερα» για την επίλυση της ανισορροπίας μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές συνταγές είναι λανθασμένες, διότι δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού στο ισοζύγιο πληρωμών ή το ρόλο της νομισματικής πολιτικής για τον επηρεασμό των διεθνών χρηματοοικονομικών ροών.

Βεβαίως, η Γερμανία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο του εξωτερικού πλεονάσματος της ευρωζώνης και τρία συναφή επιχειρήματα χρησιμοποιούνται συνήθως για να δικαιολογήσουν την έκκληση προς τις γερμανικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τη δημοσιονομική πολιτική για να την αντιμετωπίσουν. Για αρχή, επειδή ο τρέχον λογαριασμός αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ αποταμίευσης μιας χώρας και επενδύσεων, η Γερμανία υποτίθεται ότι εξοικονομεί υπερβολικά και επενδύει πολύ λίγα. Επομένως, τα δημοσιονομικά κίνητρα που προσανατολίζονται στις επενδύσεις θα ενισχύσουν τις εγχώριες επενδύσεις και θα μειώσουν ταυτόχρονα τις οικονομίες.

Επιπλέον, μια χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική θα τονώσει τη γερμανική εγχώρια ζήτηση, με αποτέλεσμα υψηλότερες εισαγωγές και μικρότερο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών. Τέλος, επειδή η αρχική δημοσιονομική θέση της Γερμανίας είναι θεμελιωδώς ισχυρή, η αύξηση των γερμανικών εισαγωγών θα έχει θετικά αποτελέσματα στην περιοχή.

Από τη σκοπιά της Γερμανίας, η πιο προφανής αντίρρηση σε αυτά τα επιχειρήματα είναι ότι δεν είναι ευθύνη της Γερμανικής κυβέρνησης να διαχειριστεί τη διεθνή ζήτηση. Μετά τα διάφορα μέτρα διάσωσης που συνδέονται με την οικονομική κρίση της ευρωζώνης που ξεκίνησε το 2009, η αντίληψη ότι οι γερμανοί φορολογούμενοι πρέπει να αναλάβουν τον λογαριασμό της περιφερειακής στήριξης δεν είναι δεκτή από τους πολιτικούς της χώρας ή το κοινό.

Πιο θεμελιωδώς, η τυπική περίπτωση γερμανικών δημοσιονομικών κινήτρων αντικατοπτρίζει την αποτυχία των οικονομολόγων να εκτιμήσουν τον δυνητικά κυρίαρχο ρόλο των χρηματοοικονομικών ροών στο ισοζύγιο πληρωμών. Όπως ακριβώς τα περισσότερα μακροοικονομικά μοντέλα δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις συναφείς ροές του, ούτε κάνουν σύγχρονες αναλύσεις για το ισοζύγιο πληρωμών.

Η συμβατική προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών αξιολογεί τον τρέχοντα λογαριασμό ως συνάρτηση των συγκριτικών μακροοικονομικών συνθηκών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη συνέχεια θεωρεί τον χρηματοπιστωτικό λογαριασμό ως επακόλουθο στοιχείο εξισορρόπησης. Υπάρχει μια ξεχωριστή τάξη σε αυτή τη μέθοδο, όπου ο τρέχον λογαριασμός είναι πάντα πρώτος και οι απαιτούμενες αντισταθμιστικές κεφαλαιακές ροές είναι δεύτερες.

Αλλά αυτή η προσέγγιση κρύβει σιωπηρά το γεγονός ότι οι τρέχοντες και οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί καθορίζονται ταυτόχρονα και ότι η αιτιώδης συνάφεια λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί, λοιπόν, να μην αντιστρέψουμε τη σειρά; Εξάλλου, υπάρχουν στιγμές που ίσως είναι πιο ενδεδειγμένο να εξεταστούν πρώτα οι συγκριτικές οικονομικές συνθήκες των χωρών και οι συνοδευτικές χρηματοοικονομικές ροές, και στη συνέχεια να ερμηνευθούν τα μακροοικονομικά αποτελέσματα και η ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε αυτό το πλαίσιο.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο επαναλαμβανόμενο σοκ στο γερμανικό ισοζύγιο πληρωμών δεν προέρχεται από την πραγματική οικονομία, που θα επηρέαζε τον τρέχοντα λογαριασμό, αλλά από τις οικονομικές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προωθεί τα επιτόκια της πολιτικής και της αγοράς πολύ κάτω από τα επίπεδα ισορροπίας. Και ανεξάρτητα από το εάν το πρόγραμμα αγοράς ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ (APP) ήταν αποτελεσματικό από άποψη πραγματικής οικονομίας, οι πολιτικές της είχαν σαφή αντίκτυπο στις εγχώριες χρηματοοικονομικές συνθήκες και στις διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Bundesbank για το Μάρτιο του 2017, «το APP έχει αλλάξει ραγδαία τις γερμανικές επενδύσεις χαρτοφυλακίου τα τελευταία χρόνια». Ομοίως, τον Ιούλιο του 2017, ο Μπενουά Κερέ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αναγνώρισε ότι «έχουν προκαλέσει σημαντικές ροές κεφαλαίων πέρα ​​από τα σύνορα».

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτές τις απόψεις. Το δωδεκάμηνο έως το Δεκέμβριο του 2017, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας ήταν 257 δισεκατομμύρια ευρώ (σχεδόν 8% του ΑΕΠ) και οι καθαρές εκροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου ήταν 206 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 6% του ΑΕΠ). Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία για το περιφερειακό ισοζύγιο πληρωμών δείχνουν ότι οι επενδυτές της ευρωζώνης ήταν οι μεγαλύτεροι αγοραστές ξένων τίτλων του αμερικανικού Δημοσίου από τότε που ξεκίνησε το APP. Σαφώς, τα ομόλογα έχουν αντικαταστήσει τους τίτλους χαμηλότερης απόδοσης που πωλούνται στην ΕΚΤ.

Δεδομένου ότι οι εξαιρετικά χαλαρές νομισματικές πολιτικές προκαλούν πρωτοφανείς – αλλά προβλέψιμες – στρεβλώσεις στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γερμανίας και της ευρωζώνης, φαίνεται λάθος να υποδείξουμε ότι η γερμανική δημοσιονομική πολιτική πρέπει να χαλαρώσει και να αντιμετωπίσει την ανισορροπία του τρέχοντος λογαριασμού. Ακόμη και αν η Γερμανία χαλαρώσει τη δημοσιονομική της πολιτική, οι γερμανοί επενδυτές θα εξακολουθούν να είναι διατεθειμένοι να τοποθετήσουν κεφάλαια στο εξωτερικό, εφόσον τα επιτόκια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, η ΕΚΤ παραμένει πρόθυμος αγοραστής αξιόλογων χρεογράφων και οι αποδόσεις είναι πιο ελκυστικές αλλού.

Όταν η ΕΚΤ αρχίσει να αλλάζει πορεία και οι διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές ανταποκριθούν, θα υπάρξουν προσαρμογές στο ευρωπαϊκό και γερμανικό ισοζύγιο πληρωμών και τα σημερινά μεγάλα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα συνάπτονται χωρίς γερμανικά δημοσιονομικά κίνητρα. Οι οικονομολόγοι αναμφισβήτητα θα επισημάνουν τις θέσεις του τρέχοντος λογαριασμού για να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Αλλά οι καθοριστικοί παράγοντες θα βρίσκονται αλλού, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι δραματική αλλαγή στις χρηματοοικονομικές ροές.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι επενδυτές θα ήταν συνετό να εξετάσουν μια αυξημένη ανάλυση του ισοζυγίου πληρωμών για την ευρωζώνη το 2018. Εκεί που πρέπει να ξεκινήσουν είναι με τις χρηματοοικονομικές ροές και όχι με τον τρέχοντα λογαριασμό.

Σχετικα αρθρα

ΤτΕ: Αναγκαία η διατήρηση μετά την πανδημία των μέτρων επιλεκτικής οικονομικής στήριξης

admin

Alpha Bank: Σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων – Η συγκυρία και η μεσοπρόθεσμη προοπτική

admin

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι των μεταλλάξεων

admin

ΧΑ:Προσοχή στο κενό

admin

Ο σεμνός δισεκατομμυριούχος CEO της BioNTech μιλά για την νέα εποχή των mRNA εμβολίων

admin

2021: Αρχή του τέλους της πανδημίας και νέα οικονομική πραγματικότητα

admin

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: 8 στις 10 επιχειρήσεις αναφέρουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης

admin

Tο Ταμείο Ανάκαμψης,η πολιτική στήριξη και το πρόβλημα με το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο

admin

Τρ.Πειραιώς: Εγκρίθηκε η πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -Τι ειπαν οι κ.κ. Χατζηνικολάου και Μεγάλου

admin

Το τρίτο κύμα πανδημίας σαρώνει την Τουρκία

admin

ΤτΕ: Γιατί αυξήθηκαν οι καταθέσεις – Που θα κατευθυνθούν μετά το τέλος της πανδημίας

admin

ICAP:Αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας 21.349 επιχειρήσεων

admin