Image default
Πρώτο Θέμα

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο επιμερισμό κινδύνων αλλά και λιγότερους κινδύνους

European EconomyΟ γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν τον ευρωπαϊκό νομισματικό χώρο πιο ανθεκτικό και προσαρμόσιμο, αλλά οι δύο χώρες τους έχουν διαφωνήσει κατά παράδοση για το πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτό.

Μπορούν οι οικονομολόγοι των δύο χωρών να λύσουν το πρόβλημα γι’ αυτούς; Κάνουν μια προσπάθεια – αλλά η οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής συναίνεσης θα είναι δύσκολη.

 Η κριτική τους επικεντρώνεται γύρω από δύο κύρια σημεία. Το πρώτο αφορά πρόσκληση στην γαλλογερμανική πρόταση για μηχανισμό αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους όταν μια χώρα ζητά οικονομική βοήθεια. Οι ιταλοί υποστηρίζουν ότι εάν οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί, μπορούν να αποδειχθούν αυτοκαταστροφικοί, ωθώντας τους επενδυτές ομολόγων να εγκαταλείψουν μια χώρα με υψηλό χρέος.

Οι ιταλοί αντιτίθενται επίσης στους προτεινόμενους κανόνες που διέπουν την αποτυχία των τραπεζών: Στη γαλλογερμανική εργασία, οι συγγραφείς θα ήθελαν η ζώνη του ευρώ να είναι αυστηρότερη στην πρόληψη κρατικών διασώσεων. Οι ιταλοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος ότι το «bail in» των επενδυτών σε κατάσταση ευθραυστότητας θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένο οικονομικό πανικό.

Ποια ομάδα ακαδημαϊκών έχει δίκιο; Οι ιδέες σχετικά με τη «μείωση του κινδύνου» που υπέβαλαν οι γάλλοι και οι γερμανοί φαίνονται ευρέως λογικοί. Η ευρωζώνη πρέπει να λάβει υπόψη τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους προτού προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος. Όχι μόνο αυτός είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα δημόσια κονδύλια δεν θα διασώσουν τους ιδιώτες πιστωτές, αλλά δίνει επίσης σε χώρες υψηλού χρέους (σκεφτείτε την Ελλάδα) την ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Φυσικά, ένας μηχανισμός αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών δεν πρέπει να είναι υπερβολικά άκαμπτος. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη πρόταση του γερμανικού συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων συνέστησε να καθοριστούν όρια χρέους πάνω από τα οποία μια χώρα που υποβάλλει αίτηση για οικονομική βοήθεια θα πρέπει να αναγκαστεί να αναδιαρθρώσει. Η ιδέα αυτή αγνόησε το απλό γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους, συμπεριλαμβανομένων πχ των επιτοκίων, του ποσοστού κρατικών ομολόγων που κατέχουν οι εγχώριοι επενδυτές ή της μέσης διάρκειάς τους. Η γαλλογερμανική πρόταση αποκλείει τέτοιους απλοϊκούς διακόπτες. Αντί αυτού, ζητά γενικότερα ένα πλαίσιο δεδομένων και ένα διαφανές πλαίσιο για τον προσδιορισμό του πότε πρέπει να αναδιαρθρωθεί το χρέος. Αυτό θα περιόριζε το περιθώριο για πολιτικούς να ασχοληθούν με το είδος της «επέκτασης και προσποίησης» που ήταν τόσο επιζήμιο για την Ελλάδα.

Οι ιταλοί έχουν δίκιο ότι πρέπει να υπάρχει κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον καθορισμό του χρόνου επιβολής ζημιών στους ομολογιούχους (η γαλλογερμανική πρόταση επιδιώκει να το περιορίσει). Όμως, όπως έδειξε η τραπεζική κρίση στην Ιταλία, οι κανόνες αυτοί μπορούν να καταστρατηγηθούν. Η ιταλική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ιταλίας έκαναν ό, τι μπορούσαν για να αποφύγουν τη δέσμευση ομολογιούχων δύο βενετικών τραπεζών, παρόλο που οι δανειστές αυτοί ήταν πολύ μικροί για να προκαλέσουν μετάδοση. Το σχέδιο διάσωσης που ακολούθησε αψήφησε το καθεστώς της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αποτυχίας της τράπεζας. Οι γαλλογερμανοί οικονομολόγοι έχουν δίκιο να απαιτούν αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων.

Το πραγματικό πρόβλημα με τη γαλλογερμανική πρόταση είναι ότι δεν προχωρεί αρκετά από την άποψη του λεγόμενου «επιμερισμού των κινδύνων». Πάρτε, για παράδειγμα, το σχέδιο δημιουργίας ενός ταμείου σταθεροποίησης για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες μπορούν να βασίζονται στη βοήθεια των κυβερνήσεων των χωρών τους όταν αντιμετωπίζουν οικονομικό κλονισμό. Οι γαλλογερμανοί οικονομολόγοι προτείνουν οι χώρες να συνεισφέρουν 0,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κάθε χρόνο. Αυτό αρκεί για να βοηθήσει ένα μικρό κράτος μέλος, αλλά θα ήταν σαφώς ανεπαρκές σε περίπτωση που ένας αριθμός χωρών, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, βρεθούν σε προβλήματα. Το ταμείο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δανειστεί από την αγορά εάν χρειαστεί, αλλά αυτό εξαιρείται ρητά στο έγγραφο.

Ομοίως, στον τραπεζικό τομέα, το γαλλογερμανικό σχέδιο απαιτεί τη δημιουργία κοινής εγγύησης καταθέσεων, η οποία θα προστατεύει τους καταθέτες παντού στη ζώνη του ευρώ. Η δημιουργία ενός κοινού δικτύου ασφαλείας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις δεν θα αναγκάζονται να χειρίζονται μόνες τους μια τραπεζική κρίση. Ωστόσο, η πρόταση απαιτεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί κίνδυνοι ανά χώρα για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Θα παρεμβαίνει επίσης μόνο όταν εξαντληθούν τα αντίστοιχα εθνικά κονδύλια. Αυτό θα έθετε ορισμένα τραπεζικά συστήματα σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα και θα διαιωνίζει το πρόβλημα του κατακερματισμού. Η ευρωζώνη θα πρέπει να περιορίσει τους κινδύνους στο τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα να μειώσει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να μειώσει σταδιακά την έκθεση των δανειστών σε κρατικά χρέη. Ωστόσο, μόλις υπάρξει ικανοποιητική πρόοδος, πρέπει να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν ένα πραγματικά κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.

Οι ιταλοί οικονομολόγοι θα έπρεπε να ζητήσουν περισσότερη κατανομή των κινδύνων στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, αυτό θα συνεπαγόταν μεγαλύτερο ποσοστό προηγούμενης μείωσης των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο – με τη μορφή αυστηρότερων κανόνων για τη διάσωση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση του χρέους – από ό, τι αυτοί (ή η κυβέρνηση της Ιταλίας) είναι έτοιμοι να αποδεχθούν.

Η σκληρή αλήθεια είναι ότι, εκτός από τα ακαδημαϊκά επιχειρήματα, οι δύο ιδέες συμβαδίζουν. Όσο περισσότερα και από τα δύο (κατανομή των κινδύνων και μείωση των κινδύνων) είναι διατεθειμένα να δεχτούν τα κράτη μέλη όταν αρχίσουν οι πραγματικές διαπραγματεύσεις, τόσο το καλύτερο για τη ζώνη του ευρώ συνολικά.

Σχετικα αρθρα

Μειώθηκαν από 1 δισ. ευρώ σε 500 εκατ. ευρώ οι ζημιές των επιχειρήσεων μεταξύ 2012 και 2013

admin

Αισιόδοξα τα μηνύματα για την πορεία της απασχόλησης από τους Έλληνες εργοδότες

admin

Ανατροπή στο Brexit;

admin

Ο χρόνος τελειώνει για τα Abenomics

admin

Οι νικητές μεταξύ των κρυπτονομισμάτων…

admin

Πώς θα σπάσει ο γόρδιος δεσμός της κρίσης στην Ευρώπη

admin

Νέα αναβολή σε μια συμφωνία που (δεν) έρχεται…

admin

Στον αέρα το Eurogrpoup της 7ης Απριλίου

admin

Η μανία των ψηφιακών νομισμάτων είναι μια φούσκα υπό παραγωγή

admin

Δε γλιτώνουν οι κύριες συντάξεις…

admin

WSJ: Το ευρώ ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στη μεταπολεμική Ευρώπη

admin

Μπόρις Τζόνσον: Brexit με κάθε κόστος

admin

Ύστατη προσπάθεια για συμφωνία

admin

Τι συμφώνησαν και τι όχι οι ηγέτες της Ευρώπης

admin

Η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει μια καλή ανάκαμψη να χαθεί

admin

Γερμανία: Nέα, «γκρίζα» εποχή της οικονομίας

admin

Η άνοδος του ευρώ διώχνει τους επενδυτές από τις ευρωπαϊκές μετοχές

admin

Για τα μάτια του ΔΝΤ…

admin