Image default
Τράπεζες

Deutsche Bank: Τι βλέπει για NPEs, κεφάλαια και κέρδη τραπεζών

Σε τρία αλληλένδετα ζητήματα εστιάζει η τελευταία έκθεση της Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες: τα NPEs, τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στην έκθεση, αυξάνει τις τιμές-στόχους σε Alpha Bank και Πειραιώς σε 2 και 2,7 ευρώ από τα 1,90 ευρώ και 1,5 ευρώ αντίστοιχα, με σύσταση αγοράς για την πρώτη και διακράτησης για τη δεύτερη. Για την ΕΤΕ, μειώνει τη σύσταση σε διακράτηση από αγορά αλλά αυξάνει την τιμή-στόχο στα 2,30 ευρώ από 2,10 ευρώ, προγενέστερα. Για τη Eurobank, διατηρεί τη σύσταση και την-τιμή στόχο αμετάβλητες στα 0,83 ευρώ και διακράτηση.

Ο ρυθμός μείωσης των NPEs ήταν πιο αργός στο πρώτο τρίμηνο φέτος από ό,τι τα τελευταία πέντε τρίμηνα, επισημαίνει η Deutsche Bank, κυρίως λόγω της έλλειψης πωλήσεων χαρτοφυλακίων στο τρίμηνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι τέσσερις τράπεζες θα μπορέσουν να επιτύχουν τον στόχο τους για το 2019. Από την άλλη όμως, οι προβλέψεις για το 2021 υπολείπονται των στόχων των τραπεζών, με εξαίρεση την περίπτωση της Eurobank.

Η Deutsche Bank διαχωρίζει τις μη οργανικές και τις οργανικές διαδικασίες μείωσης των NPEs. Για τις μη οργανικές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των NPEs, κάθε τράπεζα είτε θα προχωρήσει σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων μεγάλου μεγέθους είτε θα ακολουθήσει τη διαδρομή των τιτλοποιήσεων. Η DB, με αφορμή την εξέλιξη του κρατικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας, καθώς και την ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων, πιστεύει ότι η εξομάλυνση του κινδύνου χώρας από μακροοικονομική άποψη θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να πουλήσουν αθροιστικά χαρτοφυλάκια (εξαιρουμένης της τιτλοποίησης του Project Cairo της Eurobank) περίπου 10 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων, η γερμανική τράπεζα εκτιμά ότι μια μικρή άνοδος (uptick) στις τιμές των εμπορικών και οικιστικών ακινήτων θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση των συναλλαγών, καθώς τα private equity θα περιλαμβάνουν την ανατίμηση των τιμών στις τελικές προσφορές τους.

Αναφορικά με τις μη οργανικές λύσεις, που θα πρέπει να μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος των NPEs εκτός βιβλίων, η DB μελετάει επίσης και τις «οργανικές» μειώσεις NPE, οι οποίες πιστεύει ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των δυνατοτήτων των τραπεζών για ελιγμούς μεταξύ των NPE. Η DB θεωρεί ότι τα ρυθμισμένα που ανακάμπτουν, τα αναδιαρθρωμένα και οι εισπράξεις των NPEs αποτελούν ζωτικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων των τραπεζών. Οι οργανικές μειώσεις που προβλέπονται ενδέχεται να οφείλονται σε δύο παράγοντες: 1) συνεχιζόμενες προσπάθειες όσον αφορά την αναδιάρθρωση των δανείων και 2) αλλαγές στον νόμο για την προσωπική πτώχευση και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που θεωρούνται τα σωστά βήματα προς μια αξιόπιστη λύση κατά τη διαπραγμάτευση με τους πτωχευμένους.

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών (γνωστός ως νόμος Κατσέλη) είναι θετικός για ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα. Ο νέος νόμος έχει αυστηρότερα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της προστασίας του νόμου κατά τη διάρκεια των κατασχέσεων. Είναι πιθανό να αποθαρρύνει τους στρατηγικούς «κακοπληρωτές» και να βοηθήσει τις τράπεζες να πιέσουν τους δανειολήπτες που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αποκτούν δυναμική, επισημαίνει η DB, η οποία αναμένει να αυξηθούν τους επόμενους μήνες. Η πρόσφατη συμφωνία πώλησης της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum και η απόφαση της Eurobank να πωλήσει την FPS θα πρέπει να συμβάλει στην επιτάχυνση της διάθεσης των NPEs.

Τα εποπτικά κεφάλαια

Η DB πιστεύει ότι οι τράπεζες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους για να μειώσουν περαιτέρω τα NPEs. Συνεπώς, η εξέλιξη των δεικτών κεφαλαίου θα είναι βασικός παράγοντας για τον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Σταδιακά οι δείκτες κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθούν τα επόμενα τρία χρόνια καθώς οι τράπεζες γίνονται ελαφρώς πιο κερδοφόρες και οι μειώσεις των NPEs συμβάλλουν στη μείωση των RWAs.

Κατά μέσο όρο, η DB υπολογίζει ότι η σωρευτική αύξηση των οργανικών κεφαλαίων θα είναι 50 μ.β. ετησίως. Η μείωση του κόστους κινδύνου είναι ο μεγαλύτερος οδηγός όσον αφορά τη βελτίωση της κερδοφορίας. Η DB σημειώνει ότι η αγορά υποτιμά τη θετική επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών από τις πωλήσεις NPEs στις τράπεζες που χρησιμοποιούν το τυποποιημένο υπόδειγμα, Αlpha Βank και Τράπεζα Πειραιώς, έναντι των Eurobank και Εθνικής Τράπεζας, που χρησιμοποιούν εσωτερικό σύστημα υπολογισμού (IRB).

H DB εκτιμά ότι η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για χρήση του DTC θα είναι χρήσιμη για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν το τυποποιημένο υπόδειγμα στην επιτάχυνση της μείωσης των NPEs. Η αλλαγή στη νομοθεσία που επιτρέπει στις τράπεζες να αποφύγουν την ενεργοποίηση του DTC θα πρέπει να βοηθήσει την Αlpha Βank και την Πειραιώς να χρησιμοποιήσουν έως και 2 δισ. ευρώ ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που θα συνεπάγεται με αύξηση της κάλυψης των NPEs κατά 7 έως 8%.

Συνολικά, η Αlpha Βank και η Πειραιώς έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η DB εμμένει στην Αlpha Bank ως κορυφαία επιλογή ενώ για την Πειραιώς αναγνωρίζει δυναμική σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά εκτιμά ότι η τράπεζα πρέπει να εξοφλήσει τα CoCos και πιστεύει ότι η αποπληρωμή θα μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας αυτό το κεφάλαιο.

Οι νέες προβλέψεις για την κερδοφορία

Η DB ανανεώνει τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη των τραπεζών για να ενσωματώσει τις επιπτώσεις από τις διάφορες συναλλαγές που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες τους τελευταίους μήνες, όπως τη συγχώνευση της Grivalia με τη Eurobank και την πώληση της Πειραιώς στην Intrum. Επίσης, ενημερώνει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα μετά την Ημέρα των Επενδυτών και εξετάζει την ενημερωμένη καθοδήγηση της Αlpha Bank.

Πλέον η DB έχει μια πιο συντηρητική άποψη σχετικά με τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ), καθώς πιστεύει ότι οι πωλήσεις NPEs (οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι πιθανό να επιταχυνθούν) θα πρέπει να οδηγήσουν σε κάποια πίεση στα NII. Παράλληλα, ενσωματώνει μια πιο επιφυλακτική στάση στην αύξηση των χορηγήσεων για το 2019 και το 2020, καθώς όπως φαίνεται η μακροοικονομική προοπτική είναι πιο δύσκολη.

Όσον αφορά τη Eurobank, οι τιτλοποιήσεις από το Project Cairo και το Pillar θα πρέπει να οδηγήσουν σε πτώση κατά 130 εκατ. ευρώ σε επίπεδο NII. Η Εθνική Τράπεζα είναι η μόνη τράπεζα για την οποία αναμένει ανάπτυξη σε επίπεδο NII και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη θετική επίδραση από την τιτλοποίηση του Titlos, η οποία θα πρέπει να προσθέσει περίπου 110 εκατ. ευρώ στο NII.

Όσον αφορά τα έσοδα από προμήθειες, διατηρεί μια πιο συντηρητική στάση σε σύγκριση με την καθοδήγηση των τραπεζών, η οποία προϋποθέτει σημαντική αύξηση της μέσης αμοιβής για τα περιουσιακά στοιχεία. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις των εσόδων από συναλλαγές, ενσωματώνει τη θετική επίδραση από την προγραμματισμένη πώληση του servicer της Eurobank και τη συμφωνία με την Intrum.

Συνολικά, αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη. Για την ΕΤΕ, προβλέπει 169 εκατ. ευρώ φέτος και 153 εκατ. ευρώ το 2020. Για Τράπεζα Πειραιώς, προβλέπει 454 εκατ. ευρώ φέτος και 178 εκατ. ευρώ για το 2020. Για την Αlpha Βank, προβλέπει 107 εκατ. ευρώ φέτος και 260 εκατ. ευρώ το 2020. Τέλος, για τη Eurobank προβλέπει 414 εκατ. ευρώ φέτος και 335 εκατ. ευρώ το 2020.

Σχετικα αρθρα

Eurobank: Γιατί υποχωρεί ο τζίρος στο λιανεμπόριο

admin

Τραπεζικός τομέας: Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν την περασμένη 4ετία

admin

H Commerzbank σχεδιάζει 4.300 απολύσεις και «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

admin

Λαγκάρντ: Χρειάζεται νέο μείγμα ευρωπαϊκών πολιτικών

admin

Σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για το σχέδιο «Ηρακλής»

admin

Κόκκινα δάνεια €60 δισ. θα αναλάβουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

admin

Χαντζηνικολάου: Προϋπόθεση για επενδύσεις η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων

admin

Τι ψάχνουν θεσμικοί και επενδυτικά κεφάλαια στα roadshows των ελληνικών τραπεζών στο Λονδίνο

admin

Αδ. Γεωργιάδης: Στις τράπεζες το κόστος δικηγόρου στις ρυθμίσεις α’ κατοικίας

admin

Χάθηκαν $6,5 τρισ. στις μετοχές από τα μέσα Φεβρουαρίου

admin

Alpha Bank: «Μαχαίρι» σε δίκτυο και δαπάνες

admin

Πειραιώς: Λύσεις «one stop shop» στην αγορά ακινήτων

admin

Πώς θα κινηθεί η Intrum με τα NPΕs της Πειραιώς

admin

Οι δύο επιλογές της Alpha Bank για εμπροσθοβαρή μείωση των NPLs

admin

Goldman Sachs: Στο 25% ενισχύει την πιθανότητα για άτακτο Brexit

admin

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας

admin

Pimco: Με τι τίμημα αγοράζει το 95% του mezzanine bond

admin

Καμπανάκι για τις τράπεζες από Fitch λόγω κορωνοϊού

admin