Image default
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος της Εθνικής η Αικατερίνη Μπερίτση

Δημοσιεύθηκε: 31 Ιουλίου 2019 – 16:21

Τελ. Ενημ.: 31 Ιουλίου 2019 – 19:09

Την αύξηση των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και τον ορισμό έξι νέων μελών ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. 

Ειδικότερα, στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ μετέχουν πλέον οι: 

Γκίκας Χαρδούβελης: Ο καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης έχει διατελέσει μεταξύ άλλων, μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Χρηματιστηριακής Α.Ε., του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Αβρααμ Γούναρης: Εχει διατελέσει σε σημαντικό αριθμό ανώτατων θέσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου FF, όπου πρόσφατα διορίστηκε για να ηγηθεί της προσπάθειας αναδιάρθρωσης. Ο κος Γούναρης είναι επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ECUSA. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, ο κος Γούναρης κατείχε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος καθώς και τη θέση μέλους του Δ.Σ. των Ευρωσυμβούλων.

– Αικατερίνη Μπερίτση: Η κα Μπερίτση φέρει σημαντική εμπειρία στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οποία έχει αποκτήσει έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις σε μεγάλες συστημικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, η κα Μπερίτση είναι ειδική σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια των θέσεων που κατείχε σε Δ.Σ. τεσσάρων Ελληνικών τραπεζών (τρεις εκ των οποίων συστημικές), όπου είχε ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και στην αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει μέλος όλων των καταστατικών επιτροπών δύο συστημικών τραπεζών – της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank – από το 2012.

Wietze Reehoorn:  Ο κος Reehoorn είναι έμπειρο ανώτατο τραπεζικό στέλεχος, έχοντας διατελέσει σε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων σε διεθνή τράπεζα με ηγετική θέση στην αγορά. Ο κος Reehoorn κατέχει θέσεις μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Rijksuniversiteit Groningen, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Stichting Topsport Community, μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου του Frans Hals Museum, μέλους Δ.Σ. του ABE Bonnema Stichting, μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου του Stichting Amsterdam Institute of Finance και μέλους/Συμβούλου του Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetencchappen. Προηγουμένως, ο κος Reehoorn κατείχε, μεταξύ άλλων, τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του IFN Group. Ο κος Reehoorn ήταν μέλος της ABN Amro για πάνω από 30 χρόνια, όπου κατείχε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Chief Strategy Officer και Chief Risk Officer, ενώ επίσης ηγήθηκε της ενοποίησης της ABN Amro με τη Fortis. 

Elena Ana Cernat: Η κα Cernat είναι ιδιαίτερα έμπειρη τραπεζικός, έχοντας διατελέσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της σε σειρά ανώτατων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών θέσεων. Η κα Cernat, στο πρόσφατο παρελθόν, κατείχε τη θέση μέλους Δ.Σ. της Euroline Retail Services (μέλος του Eurobank Group) και αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Alior Bank Warsaw (καθαρά Ψηφιακή Τράπεζα). Επιπλέον, η κα Cernat έχει λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) σε θέματα Πίστης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου.

Χριστίνα Θεοφιλίδη: Η κα Θεοφιλίδη έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικής Διευθυντρίας Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η κ. Θεοφιλίδη διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, όπως ως Γενική Διευθύντρια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, Γενική Διευθύντρια – Επικεφαλής Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου στην Eurobank Household Lending S.A. και έχοντας εργαστεί προηγουμένως στη Citibank και στη Societe Generale.

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ 

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 31.07.2019, η οποία αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία, και εξέλεξε έξι νέα Μέλη, τέσσερα εκ των οποίων ορίστηκαν από την ΤΓΣ ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:

– κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος

– κ. Δημήτριος Καποτόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

– κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου

– κα. Αικατερίνη Μπερίτση, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

– κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

– κ. Claude Piret, Μέλος

– κ. Andrew McIntyre, Μέλος

– κ. John McCormick, Μέλος

– κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος

– κ. Wietze Reehoorn, Μέλος

– κα. Elena Ana Cernat, Μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)

– κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σχετικα αρθρα

Ψήφος εμπιστοσύνης στο Χρηματιστήριο από την HSBC

admin

Η ΕΕ πιέζει τη Μάλτα για τα «χρυσά διαβατήρια» της Bank of Valletta

admin

Ντε Γκαλό: Πλήγμα στην ανάπτυξη αν έχει διάρκεια η άνοδος του αργού

admin

ΕΚΤ: Αμετάβλητα παραμένουν τα επιτόκια

admin

Κάτω του ορίου του 5% το ποσοστό της Schroders στην Alpha Bank

admin

Τρια καμπανάκια από ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

admin

Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας

admin

Κόκκινα δάνεια: Αισιοδοξία για έγκριση εξπρές του APS

admin

Eurobank: Παραμένει αρνητική η αποταμίευση των νοικοκυριών

admin

Πώς είδαν JP Morgan και BofAML τα αποτελέσματα Εθνικής και Eurobank

admin

H Commerzbank σχεδιάζει 4.300 απολύσεις και «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη στήριξη δράσεων του ΕΚΠΑ

admin

Η ΕΚΤ απαγορεύει ταξίδια στους εργαζόμενούς της λόγω Covid-19

admin

Alpha Bank: Την Πέμπτη ανοίγει το βιβλίο για το Tier II

admin

Η Alpha Bank νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καλυμμένων Ομολογιών

admin

Τι συζήτησαν Γεωργιάδης και τραπεζίτες για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

admin

Καλύτερη επενδυτική τράπεζα στην Ελλάδα η Citi

admin

McKinsey: Οι τράπεζες κινδυνεύουν να γίνουν μια «υποσημείωση της Ιστορίας»

admin