Image default
Επιχειρήσεις

Αλουμύλ: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για συγχώνευση με Αλουφόντ

Την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρείας Αλουφόντ, συμφερόντων της οικογένειας Μυλωνά, ανακοίνωσε η Αλουμύλ.

Η κίνηση αυτή, όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις τράπεζες, με τον Αλουμύλ να σημειώνει πως θα καταστήσει ευχερέστερη την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγματευόμενης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Aλουμύλ, τα Διοικητικά Συμβούλια της Aλουμύλ και της μη εισηγμένης εταιρίας με την επωνυμία Αλουφόντ Α.Β.Ε.Ε., “κατά τις συνεδριάσεις τους, την 08/08/2019, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Αλουφόντ από την Αλουμύλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά τις συνεδριάσεις τους, την 08/08/2019, αποφάσισαν τα εξής:

Α) Την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Αλουφόντ από την Aλουμύλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν. Στην παρούσα περίσταση, δεν έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Β) Τον ορισμό της 30/06/2019 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού.

Γ) Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη διενέργεια αποτίμησης των Συγχωνευόμενων Εταιριών, την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, καθώς και τη σύνταξη σχετικών γραπτών Εκθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Ν. 4601/2019.

Δ) Την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Γεώργιο Μυλωνά για λογαριασμό της Αλουμύλ, και τον κ. Σπυρίδωνα Φρόνιμο για λογαριασμό της Αλουφόντ, για τη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και των επεξηγηματικών εκθέσεων των Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η ανωτέρω συγχώνευση είναι σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες και τους μετόχους αυτών, καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Αλουφόντ από την Αλουμύλ θα καταστήσει ευχερέστερη την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγματευόμενης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Αλουμύλ , ενώ παράλληλα θα επιτρέψει εκτεταμένες επιχειρηματικές συνέργειες σε επίπεδο χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους της εταιρίας που θα προκύψει, λόγω της μεγαλύτερης ρευστότητας και εμπορευσιμότητας της μετοχής της, καθώς και της δυνατότητας συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία ενδεχομένως προκύψει.

Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019, σε κάθε δε περίπτωση τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Τέλος, σε συνέχεια πρόσφατων, ανεπιβεβαίωτων δημοσιευμάτων ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, επισημαίνεται ότι η Αλουμύλ θα προβεί, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, στην ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού”. 

Σχετικα αρθρα

ΕΛΤΟΝ: Πτώση 11,8% στα ενοποιημένα κέρδη το α’ εξάμηνο

admin

Πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Ανοικτών Δεδομένων έλαβε η ΤτΕ

admin

Creta Farms: Ανέκτησε σήματα και πατέντες

admin

Υποβάθμισε το outlook για Wind Hellas η Fitch

admin

Μηνύσεις για αποκλεισμούς κτιρίων υποβάλει ο ΟΤΕ

admin

Διάκριση της ΣΙΔΕΝΟΡ στα Manufacturing Excellence Awards 2019

admin

Πωλητήριο μόνο από το δημόσιο για τα ΕΛΠΕ

admin

Απεβίωσε ο εκ των ιδρυτών της Agrino Γιώργος Πιτσιόλας

admin

Nέα εμπλοκή στη συμφωνία ΣΙΔΜΑ-Μπήτρου

admin

OΠΑΠ Champions: Πρώτος χρόνος επιτυχιών για έντεκα νέους αθλητές

admin

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες με συνεργάτες του δικτύου

admin

Ανέβηκαν στα 35,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ

admin

Creta Farms: Αγωγή-φωτιά κατά του Κ. Δομαζάκη

admin

Αύξηση εσόδων 10% βλέπει για φέτος η Quest Holdings

admin

Υπερδιπλάσια data στους υφιστάμενους και νέους πελάτες συμβολαίου από Vodafone

admin

Στην Intrum κόκκινα δάνεια ύψους 2,4 δισ. ευρώ από την PQH

admin

Συμφωνία Creta Farms-τραπεζών για ενδιάμεση χρηματοδότηση

admin

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανοδος κερδών 59,5% στο εννεάμηνο

admin