Image default
Επιχειρήσεις

Νηρεύς-Σελόντα: Αναμονή για έγκριση της πώλησης των assets

Επιστολή από τις τράπεζες έλαβαν Νηρέας και Σελόντα μετά την υπογραφή της σύμβασης με την οποία η κοινοπραξία Διόρασις – Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς απέκτησαν το ένα έκτο του capacity των ελληνικών ομίλων, όπως είχε ζητήσει η DG Comp, ώστε να προχωρήσει η πώληση στην Amerra. 

Οπως αναφέρουν οι τράπεζες, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο deal και ως εκ τούτου, δεν τους έχει κοινοποιηθεί ενώ δεν γνωρίζουν εάν η κοινοπραξία που αποκτά τα στοιχεία ενεργητικού έχει λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμου. 

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: 

«H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και η Σελόντα ανακοίνωσαν προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβαν την 07 Αυγούστου 2019 από τους μετόχους τις Τράπεζες «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» αντίστοιχες επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο:

“Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019,

Σε απάντηση της από 5/8/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας τα ακόλουθα :

1. Όπως ρητά αναφέρεται στις από 19/3/2019 ανακοινώσεις των Εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., η πραγματοποίηση της απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Andromeda, Νηρεύς και Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, τελεί υπό δύο προϋποθέσεις, ήτοι :

(α) Της κατάρτισης οριστικής συμφωνίας εκποίησης με έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστές για την πώληση (i) ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10,000 τόνους μεσογειακών ιχθύων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (ii) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50,000,000 τεμάχια γόνους και για τη μεταφορά στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής και

(β) Της έγκρισης καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Όπως προκύπτει από τη σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εμάς αλλά και από τα δημοσιεύματα του τύπου, που περιγράφονται στην εν λόγω επιστολή, αναφέρεται πως στις 2/8/2019 υπεγράφη η υπό στοιχεία 1 (α) σύμβαση αγοραπωλησίας.

3. Σημειώνουμε πως δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση και για αυτό το λόγο δεν μας έχει κοινοποιηθεί σχετικά.

4. Επιπροσθέτως, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν έχει ακόμα παρασχεθεί η υπό στοιχεία 1 (β) ανωτέρω έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται και οι δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Μετά την ικανοποίηση και αυτής της προϋποθέσεις, πρόθεση μας είναι, ότι μόλις λάβουμε την σχετική πληροφόρηση από τα εμπλεκόμενα μέρη και στα πλαίσια των υπαρχουσών συμβατικών δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, θα την παράσχουμε σε εσάς ώστε να ενημερωθεί σχετικώς το επενδυτικό κοινό.”

Σημειώνεται πως ούτε οι δυο εταιρίες είναι συμβαλλόμενο μέρος στην αναφερόμενη από 2/8/2019 υπογραφείσα συμφωνία ως ανωτέρω. Για οτιδήποτε νεότερο κοινοποιηθεί, αναφέρουν ότι θα προβούν άμεσα στις δέουσες ανακοινώσεις.

Σχετικα αρθρα

Στην COSMOTE TV τα δικαιώματα μετάδοσης και του ιταλικού πρωταθλήματος

admin

Χρηματιστήριο: Υποδέχθηκε την Πειραιώς Financial Holdings λόγω των νέων μετοχών

admin

Euroxx: Επίτευξη στόχου για την Τέρνα Ενεργειακή – Αυξάνει την τιμή της στα €16,5

admin

INTERAMERICAN: Υιοθετεί πρότυπο διασφάλισης συναλλαγών

admin

Euroxx: Αυξάνει την τιμή-στόχο για την Τέρνα Ενεργειακή στα €16,5

admin

Ανοικτά και με εκπτώσεις τα καταστήματα την Κυριακή

admin

WIND: 9 στους 10 κάνει χρήση Ιnternet από το κινητό – Θετική η αποδοχή του 5G

admin

ΕΛΒΕ: Ισχυρή αύξηση των καθαρών κερδών το 2020

admin

Π. Πετρόπουλος: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο α’ τρίμηνο

admin

ΕΛΒΕ: Αυξημένες πωλήσεις και ισχυρή άνοδος κερδών για το 2020

admin

Siemens: 2,27 δισ. ευρώ αύξηση στα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο

admin

Σε ποιον επιχειρηματία πάει η Opel

admin