Image default
Επιχειρήσεις

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 11/9 η ΓΣ για τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τεχνική Ολυμπιακή την 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2019.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Τροποποίηση / κατάργηση / αναδιατύπωση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι των άρθρων 1 έως 48 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εναρμονισθεί το καταστατικό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου.

Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.

Διάφορες ανακοινώσεις

Σχετικα αρθρα

Beat: Ανοδος 35% στις διαδρομές στην Ελλάδα το 2019

admin

Η Mega Brokers ασφαλίζει τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες

admin

Εργαζόμενος της Πειραιώς διαγνώσθηκε με κορωνοϊό

admin

Συνεργασία Sephora με Nova σε virtual υποδομές τηλεφωνίας

admin

Στην Andromeda ο έλεγχος της Περσεύς

admin

Λύση για ΛΑΡΚΟ εντός Γενάρη επιδιώκει το ΥΠΕΝ

admin

Folli Follie: Στο 16,369% διατηρείται το ποσοστό της Fosun

admin

Η EY ελκυστικότερος εργοδότης στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Ιασώ

admin

Inform Λύκος: Στο €1,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

admin

Το πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης της Τράπεζας Ηπείρου

admin

Ποιες προμήθειες έκοψαν οι τράπεζες

admin

Παράταση στο διαγωνισμό για ΔΕΠΑ Υποδομών

admin

Μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα η Coca Cola 3Ε

admin

Κέρδισε ανανέωση έργου στην Αυστρία η Austriacard

admin

Viva: Στρατηγικός επενδυτής το fund Hedosophia

admin

Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας ΟΠΑΠ και «ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ»

admin

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στους βασικούς μετόχους το ποσοστό της Picar

admin