Image default
Επιχειρήσεις

MLS: Στις 27 Αυγούστου η αποκοπή μερίσματος

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 θα γίνει η αποκοπή του μερίσματος της MLS για τη χρήση 2018.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2018 μικτού ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό 0,02052 ευρώ ανά μετοχή , προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 317.850 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η εταιρεία .και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος. Το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10%, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,018468  Ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της  Τετάρτης 28 Αυγούστου 2019 (record date). Ως  ημερομηνία έναρξης καταβολής του  ορίσθηκε η  Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της  Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη. 

2.  Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς , για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους

Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει: 

– Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),  · Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α..Τ) 

-Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά  παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της MLS Πληροφορική, Πυλαία Θεσσαλονίκη mail@mls.gr(τηλ.2310929090)

Σχετικα αρθρα

Τι κρύβει το νέο master plan του ΟΛΠ

admin

Μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων η Eurobank

admin

Συνεργασία Ερρίκος Ντυνάν με Εθνική Ασφαλιστική

admin

Πού αποτιμούν την Chipita οι μέτοχοί της

admin

Νέες εξαγορές του Spitogatos.gr στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

admin

Εθνική Πανγαία: Στις 11/9 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

admin

ΑΒΑΞ: Πούλησε τη JPA AE στην Sterner Stenhus

admin

Δωρεάν σεμινάρια e-learning στους νέους αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς

admin

Εχασε τζίρο η ΦΑΓΕ στο εξάμηνο

admin

Υγεία: Συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

admin

Performance Technologies: Από 23/9 η καταβολή μερίσματος €0,05

admin

Vidavo: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για αγορά έως 20.000 ιδίων μετοχών

admin

Στην ΕΛΚΑ η σύμβαση προμήθειας υποβρυχίου καλωδίου από την Ørsted

admin

Δ. Γόντικας: Η ανάπτυξη της Energean ισχυροποιεί την συνεργασία στη Μεσόγειο

admin

ΕΛΤΡΑΚ: Στο 83,27% ανήλθε η έμμεση συμμετοχή των ELTRAK CP και Νατάσα Κόβα

admin

Στη Notos Com η αντιπροσωπεία της Shiseido

admin

ΔΕΗ: Θυσιάζεται και η έκπτωση συνέπειας 10% για τη διάσωση

admin

ΝΙΚΑΣ: Αναπροσαρμογή τιμής και λόγου μετατροπής του ΜΟΔ

admin