Image default
Επιχειρήσεις

Foodlink: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου από 17/9

Ανακοινώνεται από την εταιρία FOODLINK Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/05/2019, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 466.935,72 ευρώ.

Επίσης, αποφάσισε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι του ποσού των 466.935,72 ευρώ, στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 ευρώ, ήτοι από 0,30 ευρώ σε 0,28 ευρώ και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 466.935,72 ευρώ, ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.537.100,08 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,28 ευρώ η κάθε μία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής με την υπ’ αριθμ. 322/2019-26/06/2019 απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, η οποία εν συνεχεία καταχωρήθηκε με τον ΚΑΚ υπ’ αριθμ. 1774806 την 27/06/2019 από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Το Χ.Α. την 12/09/2019 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17/09/2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 18/09/2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24/09/2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 24/09/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως εξής:

Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρείες), εφόσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.

Στους ίδιους τους μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξη των ποσών μέσω των χειριστών τους, ως εξής:

– Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην ALPHA BANK.

– Με την προσέλευσή τους στο δίκτυο καταστημάτων της Τραπέζης, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου μετόχου εξουσιοδοτήσεως.

Μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Λάκκος Κυρίλου, Τ.Κ. 19300 (τηλ. 210 5517700)

Σχετικα αρθρα

Τράπεζα Ηπείρου: Εγκαίνια νέου καταστήματος στη Φιλιππιάδα

admin

Σύμβαση 1,9 εκατ. με το Υπ. Οικονομικών υπέγραψαν Q&R και Profile

admin

Εμπλοκή στη μίσθωση των εργοστασίων της ΕΒΖ

admin

Περισσότερα από 3.500 στελέχη παρακολούθησαν τα webinars της SingularLogic

admin

MLS: Ένατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

admin

Folli Follie: Επιβεβαίωσε την πρόσκληση στους ομολογιούχους

admin

Intracom Defence: Μνημόνιο συνεργασίας με την Krauss Maffei Wegmann

admin

Ολοκληρώθηκε αύξηση κεφαλαίου 31,8 εκατ. στη SingularLogic

admin

MLS: Δεν υπάρχει σημαντικό γεγονός που να δικαιολογεί την πτώση της μετοχής

admin

Νέα ηγεσία στην ΕΡΤ το δίδυμο Ζούλα – Γαμπρίτσου

admin

ΟΤΕ: Νέο έργο τεχνολογίας για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

admin

ΤΕΝΕΡΓ: Πώς έγινε η κατανομή στο «πράσινο» ομόλογο

admin

Η ΕΥ σύμβουλος στην πρώτη συμφωνία πώλησης έργου ΣΔΙΤ

admin

Μπήκαν οι υπογραφές για τη διάσωση της Creta Farms

admin

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha

admin

Συνεχίζονται οι ζυμώσεις στην Ε.Ε. για την εμπλοκή των Kινέζων στο 5G

admin

Creta Farms: Εκκληση εργαζομένων να προχωρήσει η είσοδος στρατηγικού επενδυτή

admin

Οργανωτικές αλλαγές στη Ολυμπιακή Ζυθοποιία

admin