Image default
Επιχειρήσεις

Foodlink: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου από 17/9

Ανακοινώνεται από την εταιρία FOODLINK Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/05/2019, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 466.935,72 ευρώ.

Επίσης, αποφάσισε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι του ποσού των 466.935,72 ευρώ, στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 ευρώ, ήτοι από 0,30 ευρώ σε 0,28 ευρώ και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 466.935,72 ευρώ, ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.537.100,08 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,28 ευρώ η κάθε μία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής με την υπ’ αριθμ. 322/2019-26/06/2019 απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, η οποία εν συνεχεία καταχωρήθηκε με τον ΚΑΚ υπ’ αριθμ. 1774806 την 27/06/2019 από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Το Χ.Α. την 12/09/2019 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17/09/2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 18/09/2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24/09/2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 24/09/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως εξής:

Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρείες), εφόσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.

Στους ίδιους τους μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξη των ποσών μέσω των χειριστών τους, ως εξής:

– Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην ALPHA BANK.

– Με την προσέλευσή τους στο δίκτυο καταστημάτων της Τραπέζης, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου μετόχου εξουσιοδοτήσεως.

Μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Λάκκος Κυρίλου, Τ.Κ. 19300 (τηλ. 210 5517700)

Σχετικα αρθρα

PwC: Ημερίδα για την κυβερνοασφάλεια σε κρίσιμες υποδομές

admin

Jet2 και TUI αυξάνουν τα πακέτα για τους Βρετανούς σε Ελλάδα – Τουρκία

admin

Μόσχα και Ουάσιγκτον είχαν συνομιλίες για την κατάσταση στις αγορές πετρελαίου

admin

Όμιλος Quest: Αύξηση σε πωλήσεις και EBITDA το 2019

admin

ΗΠΑ: Τουλάχιστον έξι νεκροί στην πολιτεία Μισισιπή εξαιτίας ανεμοστρόβιλων

admin

Πολλαπλασιασμός δικτύου ATM από την Attica Bank

admin

Κοντά στην εξαγορά δύο ξενοδοχείων στην Κρήτη η Hines

admin

Μετά την επιδημία, έκρηξη φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο

admin

Jumbo: Χαμένη χρονιά το 2020 – Στόχος η επιβίωση του Ομίλου – Διανομή μερίσματος 0,062 ευρώ/μετοχή

admin

Ιntracom Telecom: Αναβαθμίζει το ασύρματο δίκτυο της ιρλανδικής αστυνομίας

admin

Wind: Επιστρέφει το κόστος κλήσεων και SMS μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας

admin

Eurobank Factors: Ηγετική θέση στην αγορά Factoring

admin

H Austriacard GmbH και η TAG Systems ενώνουν τις δυνάμεις τους

admin

Νέες καταγγελίες Κ. Δομαζάκη για τη διοίκηση της Creta Farms και το ΓΕΜΗ

admin

Νέα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ισχύος 150MW για την METKA EGN

admin

Ξανανοίγει τις πόρτες της η εστίαση – Τα εμπόδια και οι προκλήσεις

admin

Νέα προσφορά της Mytilineos στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών

admin

Ο κορονοϊός σπάει τα ταμπού: Το βρετανικό ΥΠΟΙΚ θα χρησιμοποιήσει την BoE για χρηματοδότηση

admin