Image default
Επιχειρήσεις

Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών για τα Πλαστικά Θράκης στο εξάμηνο

Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 3,6% στα 171,1 εκατ. ευρώ και οριακή αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 0,4%, η οποία οφείλεται στον Κλάδο της Συσκευασίας, εμφάνισαν τα Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο. 

Η εισηγμένη εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας κάμψη 21,2% σε ετήσια βάση.

Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων και οι τάσεις που επηρέασαν έχουν ως εξής:  

• Μειωμένη ζήτηση στον κλάδο των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α. καθώς και στην αγορά του carpet backing λόγω της πτωτικής τάσης της αγοράς και της σημαντικής αύξησης του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους.

• Η εν λόγω μείωση αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των Ελληνικών θυγατρικών κυρίως στον κλάδο της Συσκευασίας αλλά και στον κλάδο των Tεχνικών Yφασμάτων.

• Μείωση των Μικτών Κερδών κατά 2,3% και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους η οποία οφείλεται στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και ειδικότερα:

▪ Η αβεβαιότητα που δημιουργεί το BREXIT έχει ως απόρροια τη μείωση της ζήτησης για μια σειρά προϊόντων της θυγατρικής της Σκωτίας και κατ’ επέκταση στη συμπίεση των τιμών πώλησης. Η σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους (Τουρκία, Σ. Αραβία) στην αγορά του carpet backing είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων και τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους. Τέλος, λόγω των συνθηκών της αγοράς στη Μ. Βρετανία, η μετακύλιση της αύξησης των τιμών των α’ υλών ως απόρροια της ισοτιμίας Ευρώ/ Λίρας Αγγλίας παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη.

▪ Η μείωση της ζήτησης των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α συνεχίστηκε και στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης με επακόλουθο τη συμπίεση των τιμών πώλησης εν μέσω έντονου ανταγωνισμού.

▪ Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής στις Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου στον κλάδο της Συσκευασίας οδήγησε σε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους η οποία αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια του περιθωρίου κέρδους στα Τεχνικά Υφάσματα.

• Θετική η επίδραση από τις συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσματα του Ομίλου, αν και μειωμένη σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2019 ανήλθε σε 142,6 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 91,0 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. ευρώ στις 31.12.2018. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,64 σε σχέση με 0,55 στις 31.12.2018.

Προοπτικές για το β’ Εξάμηνο της χρήσεως 2019

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την τρέχουσα χρήση και την εποχικότητα των προϊόντων στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, εκτιμά ότι τόσο ο Κύκλος Εργασιών όσο και τα Λειτουργικά Κέρδη του β’ εξαμήνου του 2019 θα είναι ελαφρώς βελτιωμένα έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του β’ εξαμήνου του 2018.

Είναι γεγονός, σημειώνει,  ότι λόγω της διευρυμένης γεωγραφικά παρουσίας του Ομίλου κάθε σημαντικό διεθνές γεγονός, όπως η διατάραξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ χωρών και ειδικότερα το ενδεχόμενο της οριστικής αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά. Παρόλα αυτά η Διοίκηση του Ομίλου μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διασποράς του κινδύνου εκτιμά ότι είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την επιδίωξη των στρατηγικών του.

Σχετικα αρθρα

Δωρεάν σεμινάρια e-learning στους νέους αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς

admin

Τρόφιμα για τα Παιδικά Χωριά SOS συνέλεξε η Groupama Ασφαλιστική

admin

Intralot: Πρώτο Βραβείο για το Τερματικό PhotonX στα Διεθνή Βραβεία IGA 2020

admin

ΤΕΝΕΡΓ: Ο Γεώργιος Κούβαρης εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ

admin

Ν. Παππάς: Σκάνδαλο μια πιθανή πώληση των ΕΛΠΕ από τη ΝΔ

admin

Profile: Ο Ευάγγελος Αγγελίδης εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

admin

ΟΠΑΠ: Από 10/2 στο ταμπλό οι 13,08 εκατ. νέες μετοχές

admin

Eurobank: Ικανοποιητικές οι δυο προσφορές για το mega deal

admin

Ενημερωτική εκδήλωση της Globaltraining και του ACCA

admin

Με 41,5% η Amerra στην Περσεύς

admin

Inform Λύκος: Στις 18/11 η ΓΣ για απόσχιση κλάδου και αύξηση κεφαλαίου

admin

MYTILINEOS: Συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point

admin

Σελόντα: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Andromeda Seafood

admin

ΟΠΑΠ: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου

admin

Πειραιώς: Μηδενική επιβάρυνση για αναλήψεις μετρητών σε νησιά που δεν έχει ΑΤΜ

admin

Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Profile

admin

Διάκριση για τα ΕΛΠΕ στα Bravo Sustainability Awards

admin

Παπουτσάνης: Αύξηση 80% στα κέρδη εννεαμήνου

admin