Image default
Επιχειρήσεις

Σφακιανάκης: Εγκρίθηκε το αίτημα για sqeeze out από Σταύρο Τάκη

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») με την υπ’ αριθμόν 2/852/23.9.2019 απόφασή του:

(α) Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.3461/2006, (o «Νόμος»), το αίτημα του κ. Σταυρού Τάκη (ο «Προτείνων») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») και

(β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 8.10.2019, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση της Ε.Κ., ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς τίμημα ύψους €0,34 ανά μετοχή της Εταιρείας:

(α) στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης» («ΕΧΑΕ»), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων («ΤΠΔ») υπέρ:

i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,

ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, και

iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

3. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο τίμημα θα αφαιρεθούν το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μετοχών στον Προτείνοντα, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/223/28.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει.

Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του τιμήματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου και των ανωτέρω δικαιωμάτων εκκαθάρισης.

Σχετικα αρθρα

Newsphone: Εγκρίθηκε η ακύρωση 97.901 ιδίων μετοχών

admin

Έρευνα Marc: Αυξήθηκε το κάπνισμα λόγω της πανδημίας

admin

Αναβλήθηκε η έκτακτη ΓΣ της Forthnet

admin

Hyundai: Νέα συμφωνία με τη Shell για λύσεις στην καθαρή ενέργεια και τη μείωση εκπομπών ρύπων

admin

Παπουτσάνης: Στις 5 Μαΐου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

admin

MIG: Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Γεώργιος Ευστρατιάδης

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 3ου τοκομεριδίου οι ομολογίες από 20 Απριλίου

admin

MIG: Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ο Γ. Ευστρατιάδης

admin

Jumbo: Δε διανέμει περαιτέρω μέρισμα για τη χρήση 2020

admin

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Διάθεση πληροφοριακού σημειώματος

admin

ΟΠΑΠ: Άνοιξαν τα πρακτορεία – Τι ισχύει για ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ΣΚΡΑΤΣ

admin

LG Electronics: Συμφωνία με την ΠΑΕ AEK – Τεχνολογικός Πάροχος της OPAP ARENA

admin