Image default
Επιχειρήσεις

«Καλύτερες μέρες» για τις εταιρείες πληροφορικής

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου πληροφορικής κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, επηρεαζόμενα κυρίως από την αυξημένη ζήτηση του ιδιωτικού τομέα, από την εκκίνηση της ανάθεσης συμβάσεων του Δ’ ΕΣΠΑ, αλλά και από τις καλές εξαγωγικές επιδόσεις συγκεκριμένων ομίλων.

Ειδικότερα, (όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα) κατά το πρώτο μισό του 2019, ο αθροιστικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, το EBITDA κατά 21,4% και η καθαρή κερδοφορία κατά 23%, με το σύνολο σχεδόν των εταιρειών να βλέπει συνέχιση της τάσης και μέσα στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς.

«Οι εταιρείες που διεκδικούν δημόσια έργα άρχισαν από φέτος -μετά από τριετή απραξία- να αναλαμβάνουν σχετικά έργα και να καταγράφουν κύκλο εργασιών. Πολλές από αυτές περίμεναν πως η διαδικασία των αναθέσεων θα είχε τρέξει πιο γρήγορα μέσα στη χρονιά, πλην όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε λόγω και των εκλογικών αναμετρήσεων που έλαβαν χώρα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιες εταιρείες να προχωρήσουν νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε σε προσλήψεις προσωπικού, επιβαρύνοντας ως ένα βαθμό τα έξοδά τους».

Αυτά δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος συμπληρώνει: «Το σημαντικό είναι πως η ροή των έργων ξεκίνησε και όλα δείχνουν ότι τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των εταιρειών θα έχουν φουσκώσει έως το τέλος της χρονιάς και ακόμη περισσότερο μέσα στους πρώτους μήνες του 2020. Οι εταιρείες αυτές αναμένεται να σημειώσουν σαφώς ανώτερες κερδοφορίες το επόμενο έτος, αλλά το σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή. Δεν θα πρέπει οι χρηματιστηριακοί επενδυτές να θεωρήσουν τις επιδόσεις του 2020 και του 2021 ως απαραιτήτως διατηρήσιμες, γιατί τα δημόσια έργα λειτουργούν με τους δικούς τους κύκλους».

Στις εισηγμένες που αναμένεται να ευνοηθούν από την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων συγκαταλέγονται οι Space Hellas, Byte Computers, Q&R και δευτερευόντως η Quest Holdings, κυρίως μέσα από τη θυγατρική της Unisystems.

Η Profile έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην διεθνοποιημένη και ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη αγορά του fintech, ανεβάζοντας συνεχώς τις οικονομικές της επιδόσεις και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της σε όλες τις ηπείρους.

Η MLS προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα από τη δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό και μέσα από το λανσάρισμα της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης MAIC.

H IDEAL προσπαθεί να ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά του Cyber Security σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ κατ’ εξοχήν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο επιχειρηματικό λογισμικό (άρα στο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα) είναι οι Entersoft και Epsilon Net, οι οποίες μάλιστα έχουν διευρύνει τα μερίδια αγοράς τους κατά τα τελευταία χρόνια.

Η ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζει κατά τα τελευταία χρόνια συγκρατημένη άνοδο, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και για το ορατό μέλλον. «Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που ερμηνεύουν την συγκρατημένη αυτή ανάκαμψη της ζήτησης: Πρώτον, η άμβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον η υστέρηση των επενδύσεων πληροφορικής που είχε παρατηρηθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου φετινού εξαμήνου που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας επικρατεί στα στρατόπεδα των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής, σε ότι αφορά την πορεία των επόμενων 18 μηνών.

Η διοίκηση της Space Hellas σημειώνει: «για το β’ εξάμηνο του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία και η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου. Η υπογραφή πολύ σημαντικών συμβάσεων και η έναρξη υλοποίησης εντός του 2019 έργων όπως το Σύζευξις ΙΙ, το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το MPLS δικτύου τoυ ΔΕΔΔΗΕ, το σύστημα επιτήρησης στον Έβρο για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως κ.ά δημιουργεί ένα σημαντικό ποσό ανεκτέλεστου έργου και προοπτικές εσόδων για τα επόμενα έτη»

Σε ότι αφορά τη θυγατρική της Quest Holdings, την Unisystems, σημείωσε κατά το α’ εξάμηνο διψήφια αύξηση στον κύκλο εργασιών της ( 27,2%) και εξαπλασιασμό στην προ φόρων κερδοφορία της. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «η αύξηση των εσόδων προέρχεται τόσο από το εξωτερικό όσο και από την εγχώρια αγορά. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην ολοκλήρωση δύο μεγάλων ζημιογόνων έργων με αποτέλεσμα η εταιρεία να επανέλθει στα συνήθη επίπεδα. Για το υπόλοιπο του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του πρώτου εξαμήνου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων».

Η Entersoft συνέχισε και φέτος να σημειώνει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης με τη διοίκησή της να αποδίδει τη σημαντική αυτή αύξηση της κερδοφορίας του πρώτου «αφενός στις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS, Mobile SFA και οι υπηρεσίες SaaS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης». Ήδη η εισηγμένη δρομολογεί αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή (θα σηματοδοτήσει την μετάταξη των μετοχών της από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ), με στόχο τη συνέχιση του ισχυρού growth τόσο μέσω λειτουργικής ανάπτυξης, όσο και μέσα από επιλεγμένη πολιτική εξαγορών.

Η διοίκηση της Epsilon Net προβλέπει ότι τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα ενοποιημένα κέρδη θα παρουσιάσουν έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και στο επόμενο χρονικό διάστημα του τρέχοντος έτους αλλά και την επόμενη τριετία 2020-2022 ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Byte Computer, «η πρόβλεψη για το β’ εξάμηνο του 2019 είναι ότι ο όμιλος αναμένεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τη κερδοφόρα πορεία του α’ εξαμήνου, μέσω και της εκτέλεσης των ήδη εκτελουμένων, αλλά και των νέων αναληφθέντων μεγάλων έργων του δημοσίου τομέα. Ο όμιλος στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης έχει θέσει ως στόχο την διατήρηση της στρατηγικής του για την ταυτόχρονη βελτίωση αφενός του κύκλου εργασιών και των κερδών του και αφ’ ετέρου στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών και στην συγκράτηση των δαπανών, ώστε να συνεχισθεί και ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εμπορική και ταμειακή του ευρωστία, με βραχυπρόθεσμα, αλλά και μέσο-μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα».

Σχετικα αρθρα

Ατμιστικά προϊόντα: Στα επίπεδα του 2012 συρρικνώθηκε η αγορά

admin

Χρηματιστήριο: Υποτονική άνοδος με κεφαλαιοποίηση άνω των 45 δισ. ευρώ

admin

Επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς

admin

Πιερρακάκης: ΚΕΠ με Plus υπηρεσίες για τον κόσμο του επιχειρείν

admin

ΙΑΣΩ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,01€/μετοχή

admin

Viohalco: Δώρισε το 18,99% σε Κοινωφελές Ιδρυμα ο Ευ. Στασινόπουλος

admin

Η Hellas Direct στην πλατφόρμα του Insurancemarket

admin

ΤΑΙΠΕΔ: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης για τη μαρίνα Αλίμου στον Άκτωρα

admin

Ποια είναι τα φετινά σχέδια της MLS

admin

Εξαγορά του 80% της Data Communication από την Epsilon Net

admin

Πρόγραμμα στήριξης των οικογενειακών επιχειρήσεων από Eurobank και EY 

admin

Στρατηγική συμφωνία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την ΕDP Renewables για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων 900ΜW

admin

Η απάντηση Κ. Δομαζάκη στο εξώδικο και την αγωγή

admin

Το 2022 το «ντεμπούτο» του πρώτου Οne & Only resort στην Ελλάδα λόγω Covid 19

admin

Ψήνονται deal εκατομμυρίων στις ΑΠΕ λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης

admin

Χρηματοδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Αγροτικό Τομέα

admin

Νέα συνεργασία Global Sustain με την EBRD

admin

Παπαθανασίου: Στόχος των ΕΛΠΕ η μείωση της εξάρτησης από ρυπογόνες τεχνολογίες

admin