Image default
Επιχειρήσεις

FG Europe: Με ποσοστό 97,54% η Silaner μετά τη Δημόσια Πρόταση

Μετά την ολοκλήρωση την 16/08/2019 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας μας, SILANER INVESTMENTS LIMITED, προς τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία FG Europe A.E. σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση (ήτοι την 6η Μαΐου 2019), ο Προτείνων κατείχε 48.056.101 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 91,0151% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής, ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακώς 3.231.908 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από 22 αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 35.440 Μετοχές, ήτοι Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μετά την Περίοδο Αποδοχής, μέχρι και την 8/10/2019 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακώς 182.598 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,346% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων, επομένως, κατέχει συνολικά, μετά και την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Προτάσεως 51.506.047 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,549% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Προτείνων κατέχει ποσοστό μετοχών της Εταιρείας ανώτερο του 90% και ότι η πρόθεση του Προτείνοντος να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του άρθρου 27 του ν. 3461/2006 προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δια της παρούσης ο Προτείνων, ζητά να ασκήσει το δικαίωμά του να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ήδη (δικαίωμα εξαγοράς).

Η εξαγορά των μετοχών αυτών θα γίνει στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στην τιμή των €0,4920 ανά μετοχή, τοις μετρητοίς. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Τιμήματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει βεβαιώσει ήδη κατά την ημερομηνία της δημόσιας Πρότασης ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς το τίμημα για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στο σύνολό της και άρα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει και τις μετοχές που θα αποκτήσει με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς.

Σχετικα αρθρα

Υπερκάλυψη 4,5 φορές στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

admin

Frigoglass: Στο 1,6 εκατ. περιορίστηκαν οι ζημιές το γ’ τρίμηνο

admin

Περιβαλλοντική ευαισθησία στην πράξη από τα My Market

admin

Trastor: Ως ενδιάμεση χρηματοδότηση εν όψει της ΑΜΚ θα λειτουργήσει το ΜΟΔ

admin

ΤΕΝΕΡΓ: Πώς έγινε η κατανομή στο «πράσινο» ομόλογο

admin

Μιχαηλίδης (ΕΤΕ): Είμαστε ικανοί και θα πετύχουμε

admin

Τρία βραβεία για το Public στα HR Excellence Awards

admin

Μυλωνάς: Θα προχωρήσει γρηγορότερα η μείωση των NPEs

admin

Στις εγκαταστάσεις της Δωδώνη Κ. Χατζηδάκης και Μ. Βορίδης

admin

Παράταση της δέσμευσης ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ για τις αγορές γάλατος εξετάζει η Επ. Ανταγωνισμού

admin

Η Mytilineos και η πράσινη επανάσταση σε ενέργεια και βιομηχανία

admin

Restart σε μπλοκαρισμένους διαγωνισμούς άνω των δύο δισ.

admin

Prodea: Στα €112,9 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και ΕΚΠΑ

admin

Εμφάνιση ομίλου Δουζόγλου με επενδυτικό σχέδιο άνω των 100 εκατ.

admin

Πωλητήριο μόνο από το δημόσιο για τα ΕΛΠΕ

admin

Cosmote: Απεριόριστα data στο κινητό από Black Friday μέχρι και Cyber Monday

admin

Πώς απαντά ο ανταγωνισμός στις αλλαγές τιμολογίων ΔΕΗ

admin