Image default
Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα €43 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2019 – 19:10

Η ElvalHalcor συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 3,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, βελτιώνοντας το προϊοντικό μίγμα και τις τιμές κατεργασίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο, καθώς οι τιμές των μετάλλων συνέχισαν να μειώνονται σε σύγκριση με το πρώτο ενvεάμηνο του 2018, με τις μέσες τιμές του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου να είναι μειωμένες κατά 11,1%, 3,4% και 8,4% αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,599.8 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (1.599,4 εκ. ευρώ).

Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor να βελτιωθούν κατά 16,4 εκ. ευρώ ή 15,3% στο εννεάμηνο, αγγίζοντας τα 123,5 εκ. ευρώ έναντι 107,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 122,1 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 126,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018 λόγω των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,6 εκ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κέρδους 17,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Αυτή η μείωση, προήλθε από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές και επηρέασε τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 118,9 εκ. ευρώ για την περίοδο, έναντι 124,6 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2018.

Tο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 21,3% το πρώτο εννεάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων δανεισμού, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών.

Η αυξημένη οργανική κερδοφορία του Ομίλου, όπως αποτυπώνεται στα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, υπερκέρασαν τη μείωση του αποτελέσματος του μετάλλου, οδηγώντας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 60,2 εκ. ευρώ έναντι 52,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019, έναντι 43,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018.

Κλάδος αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου αύξησε τον όγκο των πωλήσεών του κατά 4,2% το πρώτο εννεάμηνο του 2019, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 0,6% ο κύκλος εργασιών σε 811,6 εκ. ευρώ. Παρά την αρνητική επίδραση από τη μείωση της τιμής του αλουμινίου στη περίοδο, τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 49,0 εκ. ευρώ, ήτοι 19,8% αύξηση έναντι 40,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 86,0 εκ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 69,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτή η θετική επίδοση του αντανακλά την δυνατότητα του κλάδου να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τις ευνοϊκές συνθήκες της διεθνούς αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά τις πωλήσεις σε προϊόντα και αγορές υψηλής κερδοφορίας. Την περίοδο του εννεάμηνου ο κλάδος εξάντλησε τα όρια της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης του θερμού ελάστρου. Το εννεάμηνο του 2019, δαπανήθηκαν 106,7 εκ ευρώ για επενδύσεις στον κλάδο σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 97,9 εκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος των 150 εκ. ευρώ.

Κλάδος χαλκού

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019, ο κλάδος χαλκού συνέχισε να κερδίζει μερίδια αγοράς και να αυξάνει τον όγκο πωλήσεων κατά 1,3% έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2018, παρά την αρνητική επίδραση από την πτώση της ζήτησης στην αυτοκινητοβιομηχανία, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 788,3 εκ. ευρώ, έναντι 792,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 12,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού και του ψευδαργύρου, η επίδραση της οποίας υπερέβη τα θετικά οφέλη από τα μειούμενα χρηματοοικονομικά έξοδα. Παράλληλα, και το a-EBITDA εμφάνισε οριακή μείωση στα 37,5 εκ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2019, συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνου του 2018 που ανερχόταν στα 38,0 εκ ευρώ. Το εννεάμηνο του 2019, δαπανήθηκαν περί τα 13,2 εκ. ευρώ για επενδύσεις στον κλάδο, από τα οποία 4,6 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη του εργοστασίου των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, 0,8 εκ. ευρώ για το εργοστάσιο της Μεταλλουργικής Ηπείρου και περί τα 7,9 εκ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική Sofia Med.

Προοπτικές τελευταίο τρίμηνο 2019

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2019, η ElvalHalcor θα παραμείνει πιστά εστιασμένη στην περαιτέρω επέκτασή της. Η εστίαση της επέκτασης αυτής είναι επικεντρωμένη στην αύξηση των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και στην αύξηση των μεριδίων αγοράς της σε βιομηχανικά προϊόντα και την εξερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης σε νέες αγορές.

Σχετικα αρθρα

SoftOne: Προσήλωση στην καινοτομία και την ανάπτυξη

admin

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πραγματοποιήθηκε το 1ο workshop για τα παιδιά των εργαζομένων

admin

Κτίριο-τοπόσημο ετοιμάζει η ΔΕΗ στο στρατόπεδο «Πλέσσα»

admin

Μια επένδυση με σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία

admin

Νέα γραφεία στην Αθήνα για τη Manpower

admin

Νέα εταιρική δομή στην ΕΥΑΘ

admin

Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης οδηγών ταξί στην Αθήνα από την Uber

admin

ΕΤΑΔ: Zητά να μπει «μπλόκο» σε διαταγή πληρωμής από Μαντωνανάκη

admin

Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ στο δίκτυο Γαλαξίας

admin

GD Infrastrutture κατά Υπ. Υποδομών για το Πάτρα – Πύργος

admin

Επτα υποψήφιοι επενδυτές για την Creta Farms

admin

Συμμετοχή στον Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου αποκτά η ΔΕΠΑ

admin

Τελεσίδικα στον Μ. Δομαζάκι η διοίκηση της Creta Farms

admin

ΕΒΖ: Αναζητείται μισθωτής για να σωθεί η φετινή τευτλοπαραγωγή

admin

Ενημέρωση των μετόχων της Folli Follie απαιτεί η ΕΚ

admin

Η GROHE επενδύει στα Συστήματα Νερού, Φίλτρου και Κουζίνας

admin

Νόμιμο, σύμφωνα με το ΣτΕ, το The Mall Athens

admin

Σαράντης: Στις 9/12 η ΓΣ για την απορρόφηση της DR Sarantis Cyprus

admin