Image default
Επιχειρήσεις

Νηρεύς: Ξεκινά η διαδικασία απόσχισης των πωλούμενων μονάδων

Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο του από 30/10/2019 Δελτίο Τύπου του Ομίλου Ανδρομέδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την Diorasis (ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ&Π ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ) ως τον κατάλληλο αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την έγκριση της αγοράς των μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε από τον Όμιλο Ανδρομέδα.

Συνεπακόλουθα και προς διευκόλυνση της έναρξης της παραπάνω διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ αποφάσισε στις 04/11/2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που την αφορά (μονάδες Β. Εύβοιας, ιχθυογεννητικός σταθμός Κανατάδικα και λοιπά σχετικά στοιχεία ) και την εισφορά του σε νέα 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτό το σκοπό και στη συνέχεια αναμένεται να μεταβιβασθεί στον επενδυτή ( εταιρεία ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ&Π ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όρισε ως ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν με ημερομηνία 30.9.2019, ο δε ως άνω εταιρικός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του 4548/2018.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης και σύστασης νέας εταιρείας με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου τελεί υπό τις προϋποθέσεις των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση των όρων της σκοπούμενης απόσχισης καθώς και της λήψης των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων των αρμοδίων προς τούτο αρχών.

Στις 27/11 η ΓΣ για έκδοση ομολογιακών ύψους 237 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 237 εκατυ. ευρώ καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Nηρεύς σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί στις 27 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί.

Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ συγκαταλέγονται:

– Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000 €) χωρίς εξασφαλίσεις, µετατρέψιµου σε νέες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και κάλυψη µε ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους όρους.

– Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως 160.000.000 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

– Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ 30.000.000 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού

εγγράφου.

– Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού οµολογιακού δανείου ύψους έως 7.000.000 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

– Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

– Εκλογή µελών της Επιτροπής Ελέγχου και ορισµός Προέδρου αυτής

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 ∆εκεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 ̟.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Σχετικα αρθρα

«Εξυπνη» πλατφόρμα διαχείρισης βιογραφικών για επιχειρήσεις

admin

Αισιοδοξία ΟΤΕ για ανάκαμψη στη Ρουμανία

admin

Notos Com: «Κλείνει» το deal Pillarstone με το βρετανικό fund M&G

admin

Ανεβάζει στροφές η αγορά έτοιμων γευμάτων

admin

Στην Andromeda ο έλεγχος της Περσεύς

admin

Αύξηση 55,8% στα κέρδη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής το 9μηνο

admin

Μουζάκης: Οι στόχοι, το… «κομβικό» 2021 και το πετυχημένο φεστιβάλ

admin

Ολοι οι όροι της πώλησης Νηρέα – Σελόντα στην Andromeda

admin

Big business βλέπει στην Ελλάδα η doValue

admin

Alpha Trust: Πόσο ωφελείται από την πιθανή πώληση των ιδίων μετοχών της

admin

Η ΕΛΚΑ θα προμηθεύσει με υποβρύχια καλώδια το αιολικό Mayflower Wind

admin

Πολιτικά παιχνίδια του υπ. Πολιτισμού καταγγέλλουν Βίκος, Λουξ και ΕΨΑ

admin

Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος από την HSBC

admin

«Τίτλοι τέλους» για την κατασκευαστική «Τοξότης»

admin

Νέα πρόστιμα 8 εκατ. ευρώ από EK για τη Folli Follie

admin

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το Μητέρα

admin

Attica Group: Στις 18/12 η ΓΣ για τη διανομή κερδών

admin

«Εθελοντές εν Δράσει» από τη Eurolife ERB

admin