Image default
Επιχειρήσεις

Σελόντα: Η Andromeda Seafood διαβεβαιώνει ότι καλύφθηκαν οι όροι που έθεσε η DGComp

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 19/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε σήμερα από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

“Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. (οι «Επενδυτές»), προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην από 31/10/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3940 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε σχετικά με τα κάτωθι, προκειμένου εν συνεχεία να προβείτε στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3556/2007 μέσα.

Συγκεκριμένα:

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης («DGComp»), δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2019 Αποφάσεώς της:

(α) ενέκρινε τον Όμιλο Διόρασις ως κατάλληλο αγοραστή των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα κριτήρια που η ίδια έθεσε με την από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασής της (Υπόθεση Μ.9110 Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda), και

(β) επί τη βάσει της από 2/8/2019 δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μετοχών, η οποία συνήφθη μεταξύ της Andromeda Seafood S.L. και της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έκρινε ότι η μεταβίβαση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται κατά τρόπο σύμφωνο με τις δεσμεύσεις που τέθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασή της (Υπόθεση Μ.9110 Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda).

Εν όψει του ότι η Τράπεζα δεν έχει λάβει αντίγραφο της ως άνω από 25 Οκτωβρίου 2019 εγκριτικής Αποφάσεως, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς όρους αυτής ούτε εάν έχουν τεθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον ή ειδικότερες προϋποθέσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου των Νηρεύς Α.Ε. και Σελόντα Α.Ε. από την Andromeda Seafood S.L.

Επ’ αυτού ωστόσο, η Τράπεζα έχει λάβει τη ρητή διαβεβαίωση των Επενδυτών ότι με την ως άνω Απόφαση δεν τίθεται καμία επιπλέον προϋπόθεση ή όρος και ως εκ τούτου η σκοπούμενη συναλλαγή μπορεί να αποπερατωθεί επιτυχώς.

Με βάση δε τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η μεταβίβαση των μετοχών στην Andromeda Seafood S.L. αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2019, εφόσον θα έχουν μέχρι τότε πληρωθεί οι λοιπές προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και οι οποίες αποτυπώνονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, η οποία υπεγράφη την 20/6/2018 μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας και αφ’ ετέρου της Andromeda Seafood S.L.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν του από 31/10/2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικα αρθρα

H ΕΥ υποστηρίζει ενεργά τις startups – Δωρεάν το EYFinanceNavigator

admin

Paperpack: Στο €1,35 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

admin

Αναστασάτος: Πότε θα επιστρέψουμε σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης

admin

«Προϊόν της Χρονιάς» το Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής

admin

ΣΙΔΜΑ: Άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με Μπήτρο και τράπεζες

admin

Φον ντερ Λάιεν: Μην κλείσετε ακόμα τις καλοκαιρινές σας διακοπές

admin

Η Εθνική Τράπεζα στην «28η Έκθεση Agrotica 2020»

admin

Epsilon Net: Συνεχίζει τις Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

admin

Attica DPS: Ολο το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου

admin

Ατμιστικά προϊόντα: Στα επίπεδα του 2012 συρρικνώθηκε η αγορά

admin

Creta Farms: Αλλαγή ΔΣ με την ψήφο των τραπεζών

admin

Lamda: Παραιτούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Βασιλάκης και Κυριακόπουλος

admin

Ενεργή συμμετοχή της Πειραιώς στην συναλλαγή για το Ιασώ

admin

Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τράπεζες

admin

Βραζιλία: Ημέρα νηστείας και προσευχής προκειμένου να “απαλλαγεί” η χώρα από την επιδημία

admin

Κόντρα ΣΑΤΕ – Δήμου Αθηναίων για τον διαγωνισμό αναπλάσεων

admin

Στους 562 οι νεκροί στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες 24 ώρες

admin

Επένδυση 5 εκατ. στη Μινέρβα από το fund Elikonos 2 S.C.A. SICAR

admin