Image default
Επιχειρήσεις

Νηρεύς: Η Andromeda Seafood διαβεβαιώνει ότι καλύφθηκαν οι όροι που έθεσε η DGComp

Κατόπιν λήψεως της από υπ’ αριθμ. Πρωτ 3939/31-10-2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δια της οποίας της ζητήθηκε να μεριμνήσει για την επιβεβαίωση ή μη δημοσιευμάτων της 30/10 και 31/10 με την διαβίβαση σχετικών ερωτημάτων προς τις Τράπεζες-μέτοχους της εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς», «Eurobank Ergasias», «Alpha Bank», «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» προκειμένου οι τελευταίες αφού λάβουν σχετική ενημέρωση από το σχήμα Αmerra-Mubadala, η Νηρεύς ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, αφού μερίμνησε για τα παραπάνω, έλαβε από τις ως άνω Τράπεζες – μετόχους επιστολές , στις 7/11/2019 και 8/11/2019, με το ακόλουθο αντίστοιχο περιεχόμενο:

«Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. (οι “Επενδυτές”), προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην από 31/10/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3939 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τα κάτωθι, προκειμένου εν συνεχεία να προβείτε στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 μέσα. Συγκεκριμένα :

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“DGComp”), δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2019 Αποφάσεώς της:

(α) ενέκρινε τον Όμιλο Διόρασις ως κατάλληλο αγοραστή των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα κριτήρια που η ίδια έθεσε με την από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασή της (Υπόθεση Μ.9110 Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda), και

(β) επί τη βάσει της από 2/8/2019 δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μετοχών, η οποία συνήφθη μεταξύ της Andromeda Seafood S.L. και της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έκρινε ότι η μεταβίβαση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται κατά τρόπο σύμφωνο με τις δεσμεύσεις που τέθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασή της (Υπόθεση Μ.9110 Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda).

Εν όψει του ότι η Τράπεζα δεν έχει λάβει αντίγραφο της ως άνω από 25 Οκτωβρίου 2019 εγκριτικής Αποφάσεως, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς όρους αυτής ούτε εάν έχουν τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον ή ειδικότερες προϋποθέσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου των ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και Σελόντα Α.Ε. από την Andromeda Seafood S.L.

Επ’ αυτού ωστόσο, η Τράπεζα έχει λάβει τη ρητή διαβεβαίωση των Επενδυτών ότι με την ως άνω Απόφαση δεν τίθεται καμία επιπλέον προϋπόθεση ή όρος και ως εκ τούτου η σκοπούμενη συναλλαγή μπορεί να αποπερατωθεί επιτυχώς.

Με βάση δε τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η μεταβίβαση των μετοχών στην Andromeda Seafood S.L. αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2019, εφόσον θα έχουν μέχρι τότε πληρωθεί οι λοιπές προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και οι οποίες αποτυπώνονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, η οποία υπεγράφη την 20/6/2018 μεταξύ αφ’ ενός των μετόχων της Εταιρείας, Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας, και αφ΄ ετέρου της Andromeda Seafood S.L.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν του από 31/10/2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Σχετικα αρθρα

Χρυσές δουλειές για τα e-shops – Εκτοξεύθηκε τον Απρίλιο η καταναλωτική δαπάνη

admin

Η Μέρκελ λέει στους Γερμανούς να μείνουν σπίτι τους έως και μετά το Πάσχα για να νικήσουν τον κορονοϊό

admin

Η Telefonica συζητά συγχώνευση της O2 με την Virgin Media

admin

Intersys: Νέος εμπορικός διευθυντής ο Στάθης Κυριακόπουλος

admin

Μπρετόν: Η ΕΕ θα καταφέρει να καταλήξει σε σύγκλιση για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

admin

Ποιοι Βρετανοί πρωθυπουργοί πριν τον Τζόνσον είχαν ασθενήσει κατά τη θητεία τους

admin

Έτοιμο το νέο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς

admin

Big business βλέπει στην Ελλάδα η doValue

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής 14,8% στο εξάμηνο

admin

Πειραιώς: Μόνη εναπομείνασα επιλογή η απόλυση των 24 εργαζομένων

admin

Χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ έλαβε η Augmenta Agriculture

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για το ομόλογο των 500 εκ. ευρώ.

admin

Profile: Εκτακτη επιστροφή κεφαλαίου 0,045 ευρώ ανά μετοχή

admin

Space Hellas: Επένδυση ύψους 1.275.000 ευρώ στην AgroApps

admin

Απορροφά την κυπριακή θυγατρική η Σαράντης

admin

Νηρεύς: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Andromeda Seafood

admin

Πλάνο ανάπτυξης και εξαγορών από Entersoft

admin

Παραγωγή αντισηπτικών από την FAMAR, μετά από έγκριση του ΕΟΦ

admin