Image default
Επιχειρήσεις

INFORM Π. Λύκος: Την απόσχιση κλάδου ενέκρινε η ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 18 Νοεμβρίου 2019, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν τέσσερις  μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.519.914 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση του από 09.08.2019 Σχέδιου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. (β) Έγκριση του καταστατικού της ως άνω συνιστώμενης εταιρείας. (γ) Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας. (δ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, το καταστατικό της συνιστώμενης εταιρείας INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της εταιρείας και όρισε εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.519.914 μετοχών που αναλογούν στο 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 4.321.458,54 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,21 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. (β) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την κατά τα ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και τη συνεπακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.519.914 μετοχών που αναλογούν στο 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτά σύμφωνα με τα ως άνω. Η διάρκεια της θητείας της εν λόγω επιτροπής λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.519.914 μετοχών που αναλογούν στο 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Σχετικα αρθρα

Σελόντα: Στα 4,2 εκατ. το αντίτιμο πώλησης εγκαταστάσεων στην Ιχθ. Κεφαλλονιάς

admin

Creta Farms: Στο 10,16% μειώθηκε το ποσοστό του Κων. Δομαζάκη

admin

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με την ΜΕΒΓΑΛ

admin

Καθαρά κέρδη 32,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

admin

Δώρα από Τ. Πειραιώς για τους επιμελείς φοιτητές

admin

Pfizer Hellas: Βαλκανικής εμβέλειας το hub στη Θεσσαλονίκη

admin

Συμφωνία για αναχρηματοδότηση δανεισμού από τη Βαρβαρέσος

admin

Tiger Hellas: Κέρδισε έδαφος το fun shopping το 2018

admin

ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμιεύθηκαν ομολογιακά δάνεια ύψους 49,7 εκατ. ευρώ

admin

Hard Rock: Υποβάλαμε προσφορά για το καζίνο στο Ελληνικό

admin

Ακρίτας: Ζημιές 303 χιλ. στο EBITDA εξαμήνου

admin

Energean: Προχωρά η κατασκευή της πλωτής μονάδας αερίου στην Κίνα

admin

Δικαστική προστασία για το σήμα Nammos

admin

Νέα προσφορά της Mytilineos στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών

admin

Alumil: Νέο αίτημα παράτασης του standstill agreement με τράπεζες

admin

Επτά κορυφαία διεθνή βραβεία για τα ΕΛΠΕ στον «Ετήσιο Απολογισμό 2018»

admin

Ιntracom Telecom: Αναβαθμίζει το ασύρματο δίκτυο της ιρλανδικής αστυνομίας

admin

FG Europe: Αύξηση 30% στα EBITDA εξαμήνου για τον όμιλο

admin