Image default
Επιχειρήσεις

INFORM Π. Λύκος: Την απόσχιση κλάδου ενέκρινε η ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 18 Νοεμβρίου 2019, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν τέσσερις  μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.519.914 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση του από 09.08.2019 Σχέδιου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. (β) Έγκριση του καταστατικού της ως άνω συνιστώμενης εταιρείας. (γ) Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας. (δ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, το καταστατικό της συνιστώμενης εταιρείας INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της εταιρείας και όρισε εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.519.914 μετοχών που αναλογούν στο 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 4.321.458,54 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,21 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. (β) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την κατά τα ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και τη συνεπακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.519.914 μετοχών που αναλογούν στο 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτά σύμφωνα με τα ως άνω. Η διάρκεια της θητείας της εν λόγω επιτροπής λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.519.914 μετοχών που αναλογούν στο 80,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Σχετικα αρθρα

Μουζάκης: Οι στόχοι, το… «κομβικό» 2021 και το πετυχημένο φεστιβάλ

admin

Καράτζη: Επίκειται δημόσια προσφορά μετά τη μεταβίβαση του 38,4%

admin

Το πρώτο A320neo της Airbus παρέλαβε η Aegean

admin

Βουνό τα προβλήματα για την Creta Farms

admin

Νέα προγράμματα ασφάλισης αγροτικών οχημάτων από την Interamerican

admin

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και ΕΚΠΑ

admin

Οι 26 μέρες που καθορίζουν το μέλλον της ΔΕΗ

admin

Καρέλιας: Πτώση περιθωρίων και κερδοφορίας

admin

Διψήφιο growth και εξαγορά βλέπει το 2020 η Profile

admin

Πότε έρχονται στην Ελλάδα τα νέα iPhone 11

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πράσινο φως για επένδυση 280 εκατ. στο Αμάρι Ρεθύμνου

admin

ΟΤΕ: Επανεκκίνηση διαλόγου διοίκησης-εργαζομένων

admin

Καθοδικά οι πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος

admin

Creta Farms: Εμπόδια πριν την τελική ευθεία για το σχέδιο εξυγίανσης

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Προχωρά το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο 150 εκατ.

admin

CNL Capital: Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ιδίων μετοχών

admin

Στις 3 Οκτωβρίου η εξ αναβολής τακτική Γενική Συνέλευση της Folli Follie

admin

Στρατηγική συνεργασία Accor με την Aegean Airlines

admin