Image default
Πρώτο Θέμα Τράπεζες

Eurobank: €149εκ. το εννεάμηνο 2019

eurobank:-Καθαρά-κέρδη-149-εκατ.-στο-εννεάμηνο

Καθώς η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται σε τροχιά ανάπτυξης, η Eurobank συνεχίζει να υλοποιεί μια στρατηγική δύο πυλώνων: αφενός εφαρμόζουμε το σχέδιο για την εμπροσθοβαρή εξυγίανση του ισολογισμού μας, ενώ σταδιακά εστιάζουμε όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη των εργασιών και την αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της τρέχουσας φάσης του οικονομικού κύκλου.

Όσον αφορά το απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), μετά την ολοκλήρωση, το προηγούμενο τρίμηνο, της πρώτης τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου NPEs (Project Pillar), έχουμε λάβει δεσμευτικές προσφορές για τη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση ενός σύνθετου χαρτοφυλακίου NPEs (Project Cairo) και για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού της θυγατρική μας  FPS (Project Europe), που είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά, με σκοπό την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας εντός του 2019. Οι σχετικές συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών  της ελληνικής Κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκών Αρχών για τη δημιουργία του μηχανισμού Asset Protection Scheme (APS) για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σχεδιάζουμε να κάνουμε χρήση του για όλα τα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης (senior notes) του Project Cairo.

Το πρώτο εννεάμηνο του έτους, το συνολικό απόθεμα NPEs μειώθηκε κατά €2,8 δισεκατομμύρια. Ο δείκτης των NPEs βελτιώθηκε κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 31,1%.

Η Eurobank παραμένει σε τροχιά διατηρήσιμης κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη ανήλθαν σε €149 εκατομμύρια, με διακριτή συμβολή από τις ισχυρές και αναπτυσσόμενες διεθνείς μας δραστηριότητες. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 16,3%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε σε 18,6%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην εγχώρια αγορά. 

Στην Ελλάδα, που είναι η βασική μας αγορά, διαμορφώνεται ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, όπου καταγράφεται ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αύξηση στις τιμές περιουσιακών στοιχείων, ειδικά στο real estate, και πιο θετικές προοπτικές. Με αυτά τα δεδομένα, προτεραιότητά μας είναι τώρα να αναπτύξουμε τις εργασίες μας. Επιπροσθέτως, υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις σε μια σειρά από τομείς και η Eurobank σκοπεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια παρουσίασαν οργανική αύξηση κατά €1,5 δισεκατομμύριο και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,8 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο μπορεί να παράγει θετικά αποτελέσματα. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή καινοτόμων λύσεων που θα καλύπτουν νέες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν για τους πελάτες μας καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και τα ελληνικά νοικοκυριά καθώς και οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στο τοπίο μετά την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό πήραμε την πρώτη πρωτοβουλία στην αγορά θέτοντας ξανά στο επίκεντρο τη στεγαστική πίστη και προωθώντας για πρώτη φορά στεγαστικό δάνειο με δόση σταθερού επιτοκίου, σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Συνολικά, η επίδοση μας στο τρίτο τρίμηνο είναι απόδειξη της ικανότητας της Eurobank να επιτυγχάνει όλους τους επιχειρηματικούς της στόχους, να εξυπηρετεί τους πελάτες της και να υποστηρίζει την οικονομία σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.»

    Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Oι επιδόσεις της Eurobank ήταν θετικές το εννεάμηνο 2019. Οι βασικοί επιχειρησιακοί δείκτες βελτιώθηκαν και η Τράπεζα πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPE της.

 • [3] σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε €149εκ. το εννεάμηνο 2019.
 • α καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησανκατά 3,0% στο εννεάμηνο σε €1.031εκ. αλλά αυξήθηκαν κατά 1,1% στο Γ΄ τρίμηνο σε €346εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,25% το εννεάμηνο 2019 σε σχέση με 2,49% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 • Grivalia ύψους €29εκ. και υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε €94εκ. και αντιστοιχούσαν σε 60 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Η αύξηση οφείλεται τόσο στις εργασίες στην Ελλάδα όσο και σε αυτές του εξωτερικού (+3,0% και +9,2% στο τρίμηνο αντίστοιχα).
 • , σε συγκρίσιμη βάση[4],υποχώρησαν κατά 2,0% στην Ελλάδα και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019.
 • υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,9% σε €609εκ., αλλά αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 1,0% σε €210εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,2% το εννεάμηνο σε €693εκ. και 15,9% το τρίμηνο σε €223εκ.
 • NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €515εκ. το εννεάμηνο 2019 και κατά €195εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2019. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησεκατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 31,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα συνολικάNPEs μειώθηκαν κατά €2,8δισ. το εννεάμηνο, εκ των οποίων €0,5δισ. το Γ΄ τρίμηνο. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 140 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 55,1%.
 • project Cairo) και την πώληση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων FPS, καθώς ελήφθησαν δεσμευτικές προσφορές. Η Eurobank στοχεύει στην υπογραφή των δεσμευτικών συμφωνιών πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.
 • μειώθηκαν κατά 3,9% το εννεάμηνο σε €493εκ. και 21,0% το τρίμηνο και αντιστοιχούσαν σε 180 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου.
 • παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη[5] να ανέρχονται σε €139εκ. το εννεάμηνο 2019. Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 10,9% το εννεάμηνο σε €199εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 27,2% την ίδια περίοδο σε €238εκ.
 • O δείκτης CET1 ενισχύθηκε κατά 40 μ.β. στο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 16,3%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε σε 18,6% και είναι ο υψηλότερος στον εγχώριο κλάδο. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 14,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,6δισ.
 • αυξήθηκαν σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,5δισ.[6] έναντι του εννεαμήνου 2018 και οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκανκατά €4,8δισ. την ίδιο περίοδο, περιλαμβανομένων €1,1δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 87,3%, από 95,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμ. 2019 Εννεαμ. 2018 Μεταβολή Γ΄ Τριμ. 2019 Β΄ Τριμ. 2019 Μεταβολή
Καθαρά Έσοδα από Τόκους €1.031εκ. €1.063εκ. (3,0%) €346εκ. €342εκ. 1,1%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €250εκ. €217εκ. 15,2% €94εκ. €90εκ. 4,9%
Λειτουργικά Έσοδα €1.365εκ. €1.384εκ. (1,3%) €453εκ. €489εκ. (7,4%)
Λειτουργικά Έξοδα €672εκ. €653εκ. 3,0% €230εκ. €224εκ. 2,7%
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €609εκ. €627εκ. (2,9%) €210εκ. €208εκ. 1,0%
Κέρδη προ Προβλέψεων €693εκ. €731εκ. (5,2%) €223εκ. €265εκ. (15,9%)
Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €493εκ. €513εκ. (3,9%) €145εκ. €183εκ. (21,0%)
Καθαρά Κέρδη πριν από μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Έξοδα Αναδιάρθρωσης μετά φόρων €149εκ. €172εκ. (13,0%) €59εκ. €63εκ. (6,1%)
Καθαρά Κέρδη μετά από μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Έξοδα Αναδιάρθρωσης μετά φόρων €82εκ. €81εκ. 1,5% €56εκ. €6εκ. >100%
Στοιχεία Ισολογισμού Εννεαμ. 2019 Εννεαμ. 2018
Καταναλωτικά Δάνεια €3.904εκ. €4.007εκ.
Στεγαστικά Δάνεια €14.160εκ. €16.405εκ.
Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €6.504εκ. €6.825εκ.
Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €18.811εκ. €18.038εκ.
Τιτλοποιημένα Δάνεια €1.080εκ.
Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €44.542εκ. €45.355εκ.
Σύνολο Καταθέσεων €42.308εκ. €37.555εκ.
Σύνολο Ενεργητικού €64.026εκ. €57.255εκ.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες   Εννεαμ. 2019 Εννεαμ. 2018
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου     2,25% 2,49%
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα     49,2% 47,2%
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 31,1% 39,0%
Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 55,1% 53,7%
Προβλέψεις προς Δάνεια   1,80% 1,90%
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 16,3% 14,6%
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 18,6% 17,1%

Ορολογία – Ορισμός Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και λοιπών χρηματοοικονομικών δεικτών

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες:Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.

Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες:Το σύνολο των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελεσμάτων από επενδυτικούς τίτλους και λοιπών εσόδων/(εξόδων) της υπό εξέταση περιόδου.

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της  υπό εξέταση περιόδου.

Κέρδη προ προβλέψεων:Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ εξόδων αναδιάρθρωσης: Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, μετά από φόρο.

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου:Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα:Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.

Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs):Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) –  στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια  τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.

Δείκτης NPEs:Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Προβλέψεις προς NPEs:Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών περιλαμβανομένων και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού)προς το σύνολο των NPEs που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Σχηματισμός νέων NPEs:Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών:Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) στο αποσβέσιμο κόστος  στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Προβλέψεις προς Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών:Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, περιλαμβανομένων και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού) προς τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός):Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές.

Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) – Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους).

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις:Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Σταθμισμένο ενεργητικό:Είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς.

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού.

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους Κανονισμoύς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs).

Δείκτης κεφαλαίου Κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΕ) Αρ. 575/2013 και Αρ. 2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού.


[1] Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έξοδα αναδιάρθρωσης μετά φόρων.

[2]  Προσαρμόζοντας το εννεάμηνο 2019 με €(1,1)δισ. τιτλοποιημένα χρεόγραφα, €(0,6)δισ. χορηγήσεις της Piraeus Bank Bulgaria, €0,1δισ. αποπληρωμή δανείων της Grivalia και €0,2δισ. από τη συναλλαγή Pillar.

[3] Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έξοδα αναδιάρθρωσης μετά φόρων.

[4] Εξαιρουμένων €17εκ. δαπανών της Grivalia και της Piraeus Bank Bulgaria.

[5] Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έξοδα αναδιάρθρωσης μετά φόρων.

[6] Προσαρμόζοντας το εννεάμηνο 2019 με €(1,1)δισ. τιτλοποιημένα χρεόγραφα, €(0,6)δισ. χορηγήσεις της Piraeus Bank Bulgaria, €0,1δισ. αποπληρωμή δανείων της Grivalia και €0,2δισ. από τη συναλλαγή Pillar.

Σχετικα αρθρα

Alpha Bank: Μέτρα Έμφυλου Χάσματος, Επιπτώσεις της Πανδημικής Κρίσης και Προτάσεις Πολιτικής

admin

‘Ολα τα Μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

admin

Aξίζει ή όχι να μπει κανείς στην ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς;

admin

Η Ευρώπη παίρνει τα “σκήπτρα” απο την Γερμανία στην παγκόσμια αγορά ομολόγων

admin

Ξανά στο ταμπλό σήμερα η Πειραιώς με τιμή 4,785 ευρώ

admin

Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (IV)

admin

Γερμανικός Τύπος: Το “πείραμα της Ρόδου” και το μεγάλο στοίχημα

admin

Τρ.Πειραιώς: 1-1,15€ οι νέες μετοχές – ‘Ολη η απόφαση του Δ.Σ

admin

XA:Τεστ κοπώσεως

admin

Β.Ψάλτης: «Η Alpha Bank έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας»

admin

Το παγκόσμιο ρίσκο μετά το εμβόλιο – O.Blanchard/Jean Pisani-Ferry

admin

Κίνα:Ανάκαμψη 18%(!) το πρώτο τρίμηνο

admin