Image default
Επιχειρήσεις

Quest: Επιστροφή κεφαλαίου €0,14/μετοχή

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/10/2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 2.859.271,68 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,08 (από ευρώ 0,10 σε ευρώ 0,18) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.003.725,44 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,14 (από ευρώ 0,18 σε ευρώ 0,04) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ευρώ 5.003.725,44 ήτοι 0,14 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ 1.429.635,84 και διαιρείται σε 35.740.896 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,04 η κάθε μία.

Την 12.11.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1969022, η με αριθμό 116052/12-11-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 21.11.2019, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 25.11.2019 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,04 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 26.11.2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται 29.11.2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK , η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Alpha Τράπεζα Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Τράπεζα, για τους υπόλοιπους επενδυτές. Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).

Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Σημειώνεται ότι η εταιρική πράξη της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,08 (από ευρώ 0,10 σε ευρώ 0,18) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εξομοιώνεται με διανομή ποσού τελικού καθαρού μερίσματος των €0,08 ανά μετοχή, ήτοι € 0,0889 υποκείμενο σε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει σήμερα.

Για μετόχους που δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση, η εταιρεία θα προβεί σε επιπλέον ισόποση με την ως άνω παρακράτηση του 10% χρηματική διανομή μέσω των χειριστών με έναρξη στις 29/11/2019.

Σχετικα αρθρα

Epsilon Net: Στα 8,1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο τζίρος στο εξάμηνο

admin

Με 25% στη φαρμακευτική PharOS το Diorama Fund

admin

Σαντορινιός: Νίκη της νομιμότητας η απόφαση ΕΣΑΛ για τον ΟΛΠ

admin

Από Λονδίνο τα νεότερα για τις πλατφόρμες τύπου Beat

admin

Κορρές: Στόχος η ανάπτυξη στην Κίνα

admin

ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεά υλικού για την ενεργειακή αυτονομία σε Ρω και Στρογγυλή

admin

Βραβεία άνω των €400.000 στο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας της ΕΤΕ

admin

Στη Notos Com η αντιπροσωπεία της Shiseido

admin

Πώς θα βρεθούν τα 750 εκατ. που ψάχνει η ΔΕΗ

admin

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Μινέρβα από την Deca Investments

admin

Ελινόιλ: Αύξηση τζίρου και κερδών στο εξάμηνο

admin

Ολοι οι όροι της πώλησης Νηρέα – Σελόντα στην Andromeda

admin

MyAXA Doctor: Nέα καινοτόμα υπηρεσία από την ΑΧΑ

admin

Προσφορές από Mytilineos και ΤΕΡΝΑ για τους σταθμούς του καλωδίου της Κρήτης

admin

Τρεις βραβεύσεις για τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ στα Healthy Diet Awards 2020

admin

Μυτιληναίος: Σημαντικό ορόσημο η έκδοση του Eurobond

admin

Νέο Εξελιγμένο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας WiSPR της ΙDE στην DSEi 2019

admin

ΕΛΒΕ: Από 11/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,25 ευρώ/μετοχή

admin