Image default
Τράπεζες

Κέρδη €116 εκατ. στο εννεάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2019 – 10:22

Κέρδη €116 εκ. ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2019 η Τρ. Κύπρου έναντι ζημιών €37 εκ. το εννεάμηνο του 2018. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα €260 εκ. από €250 εκ. Οι προβλέψεις της ανήλθαν στα €129 εκ. από €125 εκ.

Το τρίτο τρίμηνο το κέρδος μετά τη φορολογία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας ανήλθε σε €19 εκ., σε σύγκριση με κέρδος €2 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2019.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €260 εκ. (αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση) και 1.92% αντίστοιχα (αυξημένα κατά 8 μ.β. σε ετήσια βάση). Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €90 εκ. σε σχέση με €85 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2019 και αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω αυξημένων εισπράξεων που δεν αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.

Επιπρόσθετα, τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συνεχιζόμενη πίεση στα δανειστικά επιτόκια και θετικά από τη μείωση του κόστος των καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 1.99% αυξημένο κατά 10 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €235 εκ., αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €111 εκ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €34 εκ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €42 εκ., καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €26 εκ. και λοιπά έσοδα ύψους €22 εκ.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €111 εκ., μειωμένα κατά 9% σε ετήσια βάση (€122 εκ. για το εννεάμηνο 2018), κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου εργασιών στα Διεθνή Κέντρα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (IBUs) το 2019.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ανήλθαν σε €34 εκ. για το εννιάμηνο 2019, αποτελούμενα κυρίως από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €21 εκ. και καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €13 εκ., μειωμένα κατά 34% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω μη επαναλαμβανομένων κερδών από διάθεση ομολόγων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ύψους €19 εκ.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν στα €42 εκ. για το εννεάμηνο 2019, σε σύγκριση με €38 εκ. για το εννεάμηνο 2018, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση εσόδων και θετική απόδοση επενδύσεων το δεύτερο τρίμηνο 2019.

Τα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €26 εκ. και αποτελούνται από καθαρά κέρδη από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων (κέρδη ΔΔΑ) ύψους €24 εκ. και ζημιά από επανεκτίμηση ύψους €2 εκ. (σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €15 εκ. για το εννεάμηνο 2018).

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €495 εκ., στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €162 εκ., σε σύγκριση με €177 εκ. για το δεύτερο τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση.

Τα συνολικά έξοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €307 εκ. (σε σύγκριση με €286 εκ. για το εννεάμηνο 2018), εκ των οποίων 54% αφορούν κόστος προσωπικού (€167 εκ.), 40% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€122 εκ.) και 6% (€18 εκ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €289 εκ., αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με €268 εκ. για το εννεάμηνο 2018.

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €167 εκ. για εννιάμηνο 2019, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €154 εκ. για το εννιάμηνο 2018) κυρίως λόγω της αύξησης της συνεισφοράς του εργοδότη προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων από την αρχή του έτους, καθώς και της έναρξης καταβολής εισφορών από τον εργοδότη στο Γενικό Σύστημα Υγείας από τον Μάρτη 2019.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €122 εκ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, και οφείλονται κυρίως σε αυξημένα έξοδα ακινήτων και αποσβέσεις λόγω υψηλότερων εξόδων για κεφαλαιουχικές δαπάνες, ως αποτέλεσμα του Πρόγραμματος Ψηφιακής Μεταμόρφωσης.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 57%, σε σύγκριση με 56% για το δεύτερο τρίμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στα μη επιτοκιακά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο 2019. Η Διεύθυνση παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση των εξόδων στο μέλλον, που περιλαμβάνει και τον περιορισμό του κόστους προσωπικού.

ΜΕΔ

Η τράπεζα καταγράφει δεκαοκτώ συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ).

Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 73% σε €4.1 δισ. που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 51%. Συνολικά, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €10.9 δισ. από το 2014, εκ των οποίων τα €8.2 δισ. αφορούν οργανική μείωση.

Ισχυρή θέση ρευστότητας

Το πλεόνασμα ρευστότητας μειώθηκε στα €3.0 δισ. μετά την αποπληρωμή χρηματοδότησης υπό μορφή TLTRO.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,473 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €13,035 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανέρχεται στο 66%.

Κεφάλαια

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται στο 17.9% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (18.2% μη αναπροσαρμοσμένος).

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) φθάνει το 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (15.2% μη αναπροσαρμοσμένος).

«Τα αποτελέσματα μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού και ομαλοποίηση της Τράπεζας μας», αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

«Οι ασφαλιστικές μας εργασίες παρέχουν επαναλαμβανόμενα έσοδα για το Συγκρότημα και μετά την πώληση της επένδυσης μας στη CNP, εξακολουθούν να έχουν προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα», σημειώνει.

«Η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία μας. Για το λόγο αυτό, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στη μείωση των εξόδων μας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτούς τους τομείς αυτό το τρίμηνο», τονίζει.

Ο κ. Νικολάου σημειώνει ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στον αριθμό των καταστημάτων κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους.

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς μας. Αυτές οι ενέργειες υποστηρίχθηκαν από το συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης. Η υιοθέτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει δυναμική. Σήμερα, 75% των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και ο αριθμός των ενεργών χρηστών της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά αυξήθηκε κατά 54% από τον Ιούνιο του 201», σημειώνει.

Σχετικα αρθρα

Την πόρτα της εξόδου θα δουν 300 εργαζόμενοι της Julius Baer

admin

ΕΤΕ: Ωθηση στην οικονομία από τις ΜμΕ που καινοτομούν

admin

Η Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα Private Banking» σε Ελλάδα και Κύπρο

admin

Κάλεσμα Eurobank σε 35.000 δανειολήπτες με α’ κατοικία

admin

Πληρωμές εγγυήσεων προς τις τράπεζες ετοιμάζει το δημόσιο

admin

ΕΚΤ: «Απόλυτα έτοιμη» για νομισματική τόνωση τον Ιούνιο

admin

«Τσεκούρι» σε 35.000 θέσεις εργασίας από την HSBC

admin

«Μάχη» τραπεζών για τα μεγάλα δάνεια

admin

Αδ. Γεωργιάδης: Στις τράπεζες το κόστος δικηγόρου στις ρυθμίσεις α’ κατοικίας

admin

«Πράσινο» από την ΤτΕ στην China Development Bank για κατάστημα στην Ελλάδα

admin

Με δύο σχέδια για «κόκκινα» δάνεια στις Βρυξέλλες

admin

Πώς αλλάζει την εικόνα της ΕΤΕ η έκδοση του ομολόγου

admin

Ποιες υποχρεώσεις ενημέρωσης καταναλωτών έχουν οι τράπεζες

admin

Αυστραλία: Μείωσε τα επιτόκια στο ιστορικό χαμηλό του 1%

admin

Τι ζητούν οι τράπεζες για την ασυλία στελεχών

admin

Στουρνάρας: Παραμένει ισχυρή και επεκτείνεται η ελληνική ναυτιλία

admin

Προς τετράμηνη παράταση η προστασία α’ κατοικίας

admin

Καραμούζης: Λύση για τις τράπεζες η ισχυρή κερδοφορία

admin