Image default
Ευρώπη

Προτάσεις για μία πράσινη & ανταγωνιστική ευρωπαϊκή Βιομηχανία

Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον τρόπο μετασχηματισμού των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Οι στόχοι αυτοί παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για όλους» τον Νοέμβριο του 2018.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκεντρώνει εκπροσώπους από 11 βιομηχανικούς κλάδους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας της ενωσιακής βιομηχανίας, όπως οι βιομηχανίες αλουμινίου, χάλυβα και τσιμέντου. Έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο να επιτύχει την εξισορρόπηση των φιλοδοξιών της Ευρώπης για το κλίμα με την ανάγκη να παραμείνουν οι βιομηχανίες μας ανταγωνιστικές. Τα σχόλιά τους θα τροφοδοτήσουν τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής και τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, δήλωσε: «Οι βιομηχανικοί κλάδοι της ΕΕ είναι εταίροι μας στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την κυκλικότητα και τους συγχαίρω για τη δέσμευσή τους. Η κλιματικά ουδέτερη οικονομία δεν είναι μόνο απαραίτητη για τις μελλοντικές γενιές. Αντιπροσωπεύει επίσης τεράστιες ευκαιρίες όσον αφορά την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.»

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν δράσεις που θα μπορούσαν να στείλουν τα σωστά μηνύματα στην αγορά για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να εφαρμόζουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Επικεντρώνονται επίσης στην ανάγκη να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση, υπογραμμίζουν τη σημασία του εφοδιασμού των εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες για το μέλλον και της υποστήριξης των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τις εν λόγω βιομηχανίες για τη διαχείριση της μετάβασης.

Ειδικότερα, οι συστάσεις επισημαίνουν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας στο πλαίσιο τριών βασικών προτεραιοτήτων:

Δημιουργία αγορών για κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά προϊόντα, για παράδειγμα μέσω πιο στρατηγικής χρήσης των δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό προβλέπεται στην αναθεώρηση των κανόνων το 2014, οπότε δόθηκε η εξουσία στις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή καινοτομικών στόχων κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν επίσης την ανάγκη να δοθεί βοήθεια στους καταναλωτές ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές.

Ανάπτυξη πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας για τις καθαρές τεχνολογίες, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά. Θα πρέπει να υποστηρίζονται με ενωσιακά κονδύλια και με διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιδιωτική χρηματοδότηση.

Μετάβαση σε εναλλακτικές και κλιματικά ουδέτερες πηγές ενέργειας και πρώτων υλών. Για τη μετάβαση αυτή απαιτείται, για παράδειγμα, η εξασφάλιση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας τέτοιων πηγών σε παγκοσμίως ανταγωνιστικές τιμές, η χαρτογράφηση της ενεργειακής υποδομής και προσφοράς και η προώθηση της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση».

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά επίσης τη δημιουργία παρατηρητηρίου βιομηχανικής μετάβασης για την παρακολούθηση της προόδου της βιομηχανίας όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα και για παροχή καθοδήγησης.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα υποβάλει τις συστάσεις στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους.

Ιστορικό

Τον Οκτώβριο του 2015 η Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα υψηλού επιπέδου για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την παροχή συμβουλών σχετικά με τις πολιτικές που σχετίζονται με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες που συμμετείχαν στην ομάδα υψηλού επιπέδου παρουσίασαν ήδη έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2018 ως συλλογική συνεισφορά τους στη στρατηγική της Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για όλους».

Αυτοί οι βιομηχανικοί κλάδοι βρίσκονται στον πυρήνα πολλών αξιακών αλυσίδων και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας μας. Οι κλάδοι αυτοί συμμερίζονται τη φιλοδοξία της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζουν το μέγεθος της πρόκλησης του μετασχηματισμού, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Οι επιδόσεις τους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι καλές, καθώς μείωσαν τις εκπομπές τους τους κατά 36 % μεταξύ του 1990 και του 2015. Δεδομένων των μακροπρόθεσμων επενδυτικών κύκλων για τους εν λόγω κλάδους, απαιτείται ταχεία δράση για να επιτευχθεί ο στόχος του 2050.

Σχετικα αρθρα

Ε.Ε.: Πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα-Κύπρο για τη στάση της Τουρκίας σε Αν. Μεσόγειο-Αιγαίο

admin

Βιοκαύσιμα, ΑΠΕ, ηλεκτρικά ΙΧ και φυσικό αέριο: Η ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας έως το 2050

admin

Σε 100 μέρες εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία

admin

Αναβάλλεται η σύνοδος Κίνας- ΕΕ

admin

Πούτιν και Ζελένσκι συνομίλησαν αλλά οι διαφωνίες τους παραμένουν

admin

Τζόνσον: Η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31/10 κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες

admin

Στο 7,4% η ανεργία στην Ευρωζώνη για το Μάιο

admin

ΔΕΘ: Μαγνήτης για επενδυτές οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

admin

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η Ε.Ε. πρέπει να πληρώνει περισσότερα για τους πρόσφυγες

admin

Πώς ο πόλεμος της Ευρώπης στα πλαστικά επηρεάζει τα πετροχημικά

admin

Τζόνσον: Ζήτησα την αναστολή της λειτουργίας του Κοινοβουλίου

admin

Ιταλία – κορωνοϊός: συναγερμός στις ελληνικές αρχές

admin

Κυρ. Μητσοτάκης στο Our World: Πώς η Ελλάδα έγινε από παράγοντας ρίσκου παράδειγμα ευκαιριών

admin

Η εβδομάδα που άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στη Συρία

admin

ΤΙΜΕ: Πρόσωπο της Χρονιάς η Γκρέτα

admin

SZ: Ερντογάν, ο αναγκαίος απρόβλεπτος εταίρος

admin

Η ΕΕ ενέκρινε 225 εκ. ευρώ για το Λαμία-Ξυνιάδα του Ε65

admin

700 προσλήψεις για την πρώτη ένστολη ευρωπαϊκή υπηρεσία

admin