Image default
Επιχειρήσεις

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 9.12.2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εταιρίας προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα (σε συνέχεια της εκλογής τριών Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. από την Έκτακτη Γ.Σ. της 9.12.2019).

Το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο, εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 3.9.2018 με τετραετή θητεία για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την 3.9.2018 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1280966/10.9.2018), ενώ στην συνέχεια κατόπιν αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του και εκλογή από το Δ.Σ. νέων μελών, επανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 22.7.2019 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1602419/24.7.2019).

Ήδη σήμερα η Έκτακτη Γ.Σ. εξέλεξε τους κ.κ. Ευάγγελο Πούλιο, Αβραάμ Γούναρη και Σπυρίδωνα Παπασπύρου ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, με θητεία ίδια όπως των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. τα οποία εκλέχθηκαν από την Γ.Σ. της 3.9.2018, ήτοι για να διοικήσουν την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Κατόπιν τούτου, για την ασφάλεια των συναλλαγών, την διευκόλυνση των Αρχών που εποπτεύουν την λειτουργία της εταιρίας και την διευκόλυνση των συναλλασσομένων με την εταιρία, το Δ.Σ. επανασυγκροτηθηκε σε σώμα και να κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του ως εξής:

Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ο κος. Πάρις Κοκορότσικος και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος. Ευστάθιος Ταυρίδης.

Η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ευστάθιος Ταυρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ανέστης Κερεμλόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Παντελής Σκαρλάτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ευάγγελος Πούλιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Σχετικα αρθρα

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την ΕΒΖ

admin

Πειραιώς: Παίρνει τις εγκρίσεις για το deal με Intrum

admin

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές

admin

Trastor: Στα 163,6 εκατ. η αποτίμηση των ακινήτων το α’ εξάμηνο

admin

ΟΜΕ – ΟΤΕ: Γιατί προχωράμε σε απεργίες μέσα στις γιορτές

admin

Coca-Cola HBC: Καταργεί την πλαστική μεμβράνη στις πολυσυσκευασίες

admin

Λάμψα: Προς νέο ιστορικό ρεκόρ τζίρου το 2020

admin

Παρουσιάστηκε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς το Vision 2050 της ευρωπαϊκής διύλισης

admin

Σελόντα: Στις 31/1 η Γενική Συνέλευση για την απόσχιση κλάδων

admin

Αυξημένοι 63% οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Φαγητό από Καρδιάς»

admin

Νέα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο σχεδιάζει η Jumbo

admin

Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης από Alpha Bank για συνεπείς δανειολήπτες

admin

Motor Oil: Επιστρέφει σε μετόχους επιπλέον €0,0175

admin

Praxia: Κεφαλαιακή ένεση της τάξης των 20 εκατ. από Atlas για… απολύσεις

admin

Motor Oil: Από 17/12 η καταβολή προσωρινού μερίσματος

admin

Creta Farms: Μέσα Οκτωβρίου η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106

admin

Πώς πνίγηκε η ΕΥΔΑΠ με τα έργα διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής

admin

Βουνό τα προβλήματα για την Creta Farms

admin