Image default
Επιχειρήσεις

Euromedica: Επειγόντως κεφαλαιακή και δανειακή αναδιάρθρωση! 

Η εκτεταμένη κεφαλαιακή και δανειακή αναδιάρθρωση, σε συνεργασία με τους βασικούς της πιστωτές, Farallon Capital και Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί τη μοναδική διέξοδο σωτηρίας και εξυγίανσης της Euromedica, μετά τα όσα αποκάλυψαν οι ισολογισμοί χρήσεων 2017 και 2018. 

Μετά την «έξωση» της οικογένειας Λιακουνάκου και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που στηρίζεται από την υπό ειδική διαχείριση Axon και τη Farallon, ξεκίνησε το τιτάνιο έργο της απογραφής και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, το βασικό μέρος του οποίου αποτυπώθηκε στους ισολογισμούς χρήσεων 2017 και 2018, που αναρτήθηκαν πρόσφατα. 

Κατά τις δύο χρήσεις η Euromedica πήρε ένα «βουνό» προβλέψεων για απομείωση απαιτήσεων και αξίας θυγατρικών με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της αρνητικής καθαρής θέσης, η οποία σε εταιρικό επίπεδο έφθασε στο τέλος του 2018 στα δυσθεώρητα επίπεδα των 320 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια στο τέλος του 2018 ανερχόταν σε 363,7 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός σε 361,2 εκατ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε στο τέλος του 2018 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε κυκλοφορία κατά το ποσό των 442,3 εκατ. ευρώ (394 εκατ. ευρώ το 2017) ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 437,78 εκατ. ευρώ. 

Για τους παραπάνω λόγους ο ορκωτός ελεγκτής διαπιστώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ομαλή συνέχιση δραστηριότητας της εταιρείας στο μέλλον και δηλώνει αδυναμία έκφρασης γνώμης, σημειώνοντας ότι δεν έλαβε επαρκή και κατάλληλη τεκμηρίωση ( αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο), που να υποστηρίζει την παραδοχή της διοίκησης αναφορικά με το θέμα της συνέχισης της δραστηριότητας ( going concern). 

Από την πλευρά της η διοίκηση της εταιρείας θέτει ως στόχο να προχωρήσει, σε  συνεργασία µε τους βασικούς πιστωτές της, στην κεφαλαιακή και χρηµατοοικονοµική της αναδιάρθρωση και στην ταυτόχρονη υλοποίηση επιχειρησιακού πλάνου λειτουργικής ανάκαμψης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της Euromedica, σηµαντικές πρωτοβουλίες από την ηµεροµηνία συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου και ανάληψης των καθηκόντων του έως και σήµερα, τόσο για την βελτίωση των οργανωτικών δοµών και διαδικασιών της εταιρείας, όσο και προς την κατεύθυνση επίσπευσης των απαιτούµενων διαδικασιών αναδιάρθρωσης µε την συναίνεση και συµµετοχή των βασικών πιστωτών της. 

Πρώτο βήμα η ανοχή πιστωτών 

Οι βασικοί πιστωτές της εταιρείας συναίνεσαν στην σύναψη νέας σύµβασης ανοχής (standstill agreement), µε την οποία συµφωνήθηκε το πλαίσιο επί του οποίου θα οικοδοµηθεί η εξυγίανσή της και προσδιορίσθηκαν οι ενέργειες που άµεσα θα λάµβαναν χώρα προς το σκοπό της λειτουργικής της αναδιοργάνωσης αλλά και της κεφαλαιακής της ενίσχυσης.

Μεταξύ αλλων, τα µέρη συµφώνησαν σε αναστολή της λήψης νέων καταδιωκτικών µέτρων από πλευράς δανειστών, στην εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της εταιρείας και στην επιλογή και πρόσληψη συµβούλου που θα αναλάβει τη σύνταξη του. 

Η σύναψη του Standstill Agreement αντανακλά, σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση, την πρόθεση και δέσµευση των πιστωτών και της εταιρείας για ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης. 

Ενδιάμεση χρηματοδότηση ως 10 εκατ. από Farallon 

Παράλληλα, η Farallon Capital Management, η οποίο φέρει την ιδιότητα του µετόχου, αλλά και του κατόχου του µεγαλύτερου µέρους του τραπεζικού δανεισµού της Euromedica, δηλώνοντας την στήριξη του στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης, χορήγησε βραχυπρόθεσµη ενδιάµεση χρηµατοδότηση. 

Το αρχικό ποσό της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ήταν ως 2 εκατ. ευρώ για να διευρυνθεί εν συνεχεία ως το ποσό των 10 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την ολοσχερή εξόφληση της οφειλόµενης µισθοδοσίας, την εµπρόθεσµη καταβολή της τρέχουσας µισθοδοσίας και την χρηµατοδότηση των απολύτως αναγκαίων κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Οι παραπάνω ενέργειες, παράλληλα µε την συνετή και αποτελεσµατική διαχείριση της έστω και περιορισµένης υπάρχουσας λειτουργικής ρευστότητας της εταιρείας, εκτιμάται από τη διοίκηση ότι θα οδηγήσουν στην επιτυχή κεφαλαιακή και χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση της εταιρείας εντός της χρήσης 2020. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, καθώς η διοίκηση του οµίλου εκτιµά ότι το παραπάνω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την εξάλειψη των σηµαντικών προβληµάτων ρευστότητας.

Σχετικα αρθρα

Intracom Telecom: Αποσύρει τη συμμετοχή στην έκθεση MWC Barcelona 2020

admin

Τι απαντά η Εθνική Ασφαλιστική για τις διώξεις στελεχών της

admin

Κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές για τα ΕΛΠΕ

admin

Διάκριση για την εφαρμογή της ACS για κινητά

admin

Energean: Επίσημο αίτημα στην Κύπρο για εισαγωγή αερίου από Ισραήλ

admin

Ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΣΕΤΕ «Redefining Realities: #someREACTdifferent»

admin

Συνάντηση της EURAPCO για την Υγεία στα κεντρικά γραφεία της Interamerican

admin

Στο α’ εξάμηνο του 2020 η «αλλαγή σελίδας» στη ΔΕΗ

admin

Aύξηση πωλήσεων 9% καταγράφει η Mars Hellas

admin

O Victor Crespo νέος πρόεδρος και CEO στην JTI Ελλάδας

admin

Διάκριση της MetLife για την ισότητα των φύλων

admin

ΕΛΤΡΑΚ: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από ELTRAK CP

admin

Εποχικούς εργαζόμενους σε 22 περιοχές της Ελλάδας αναζητά η Coca Cola 3Ε

admin

Τις cloud υπηρεσίες της SoftOne επέλεξε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας

admin

B&F: Στις 23/12 η ΓΣ των ομολογιούχων για τη σύναψη δανείου 10 εκατ. ευρώ

admin

Νέες επενδύσεις 20 εκατ. από Telecom Italia στην Ελλάδα

admin

ΤτΕ: Στα 18,4 δισ. το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών

admin

Alpha Bank: Επαναφέρει bonuses και αποζημιώσεις 

admin