Image default
Οικονομία

ΕΥ: Ποιες οι βασικές προτεραιότητες των εποπτικών αρχών για το financial reporting

Οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε οι εταιρικές αναφορές να παραμείνουν χρήσιμες και συναφείς, με έμφαση στη συνοχή μεταξύ χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ήταν το κεντρικό αντικείμενο του συνεδρίου Financial Reporting Insights που διοργάνωσε η EY Ελλάδος. Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, παρουσιάσθηκαν οι προτεραιότητες των εποπτικών αρχών σε Ευρώπη και Αμερική για τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, ενώ τονίσθηκε η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας των εταιρειών ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην πληροφόρηση και καλύτερη επικοινωνία του πώς οι εταιρείες δημιουργούν αξία. Στο συνέδριο επισημάνθηκε, τέλος η επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας για πιο αξιόπιστη πληροφόρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε για έκτη συνεχή χρονιά, παρακολούθησαν πάνω από 100 στελέχη οικονομικών υπηρεσιών εισηγμένων και μη, εταιρειών. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις και αναλύσεις από έμπειρα στελέχη της EY, ενώ είχαν και την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους τις τελευταίες εξελίξεις, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Βασίλης Καμινάρης, επικεφαλής υπηρεσιών διασφάλισης της EY Ελλάδος, τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΥ για συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Στη συνέχεια, χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε η κ. Αναστασία Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας, από πλευράς των εταιρειών, της διαχείρισης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Οι προτεραιότητες της ESMA και της SEC στο μικροσκόπιο

Κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες των εποπτικών αρχών στην Ευρώπη, υπό την καθοδήγηση της ESMA (European Securities & Markets Authority), αλλά και στην Αμερική, υπό την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι εποπτικές αρχές κατά την εξέταση των οικονομικών αναφορών του 2019, οι οποίες περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – την εφαρμογή και τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ – IFRS), ΔΠΧΑ 16 και ΔΠΧΑ 15. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε και η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι εποπτικές αρχές στη γνωστοποίηση και τη συνοχή της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και υπεύθυνη για θέματα IFRS για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), και Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του Τμήματος Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή CESA. Το πάνελ συντόνισε ο κ. Γιαννάκης Θεοκλήτου, Εταίρος της EY Κύπρου και Professional Practice Director της ΕΥ για την περιοχή CESA.

Στη συνέχεια, ο κ. Βασίλης Τζίφας, Associate Partner στο Τμήμα Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY Ελλάδος, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και συγκεκριμένα, τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου 4548/2018, σχετικά με τις αλλαγές στις γνωστοποιήσεις συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και τις νέες απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση της Πολιτικής Αμοιβών και της Έκθεσης Αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας και σχετικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Integrated Reporting – το αποτέλεσμα μιας ολιστικής διαδικασίας ενός οργανισμού για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, και η επικοινωνία αυτής

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα την ανάγκη για εξέλιξη των εταιρικών αναφορών, ώστε να καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες των επενδυτών, των εποπτικών αρχών, αλλά και των επιχειρήσεων.

Η κ. Χριστιάνα Παναγίδου ανέλυσε την έννοια του Integrated Reporting, εστιάζοντας στην ανάγκη για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, και τη σύνδεση των πληροφοριών αυτών με το επιχειρησιακό μοντέλο και τις πολιτικές των εταιρειών, με σκοπό τη δημιουργία αξίας, τόσο για τον οργανισμό όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Παρουσιάζοντας τα βασικά ευρήματα της διεθνούς έρευνας της ΕΥ, “Does corporate reporting need a culture shock?”, η κα Παναγίδου, ανέλυσε την άποψη των οικονομικών διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας και του τρόπου επικοινωνίας της εταιρικής πληροφόρησης, καθώς και της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.

Την ανάγκη για πληροφόρηση από τη σκοπιά των επενδυτών, ανέλυσε η κ. Κιάρα Κόντη, Director στο Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος. Η κα Κόντη παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΥ, «Global Climate Risk Disclosure Barometer 2018» εστιάζοντας ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επενδυτές θα απέκλειαν επενδύσεις σε εταιρείες με ρίσκο σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, η κ. Elly Denoudsten, Director του Τμήματος Κεφαλαιαγορών της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στον πρόσφατο Κανονισμό για την εναρμόνιση της ηλεκτρονικής μορφής εταιρικών αναφορών (ESEF) – με υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 – στο πλαίσιο της καλύτερης επεξεργασίας αλλά και συγκρισιμότητας των εταιρικών αναφορών.

Κλείνοντας την ενότητα, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη που παρουσιάζεται για τη θέσπιση κοινών κανονιστικών πλαισίων, αλλά και διαδικασιών διασφάλισης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στον νέο τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Οι τεχνικές εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου κάλυψε τις πιο πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 16, σχετικά με Έσοδα και Μισθώσεις, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή Διερμηνειών. Τις τεχνικές εξελίξεις ανέλυσαν οι κ.κ. Ειρήνη Πελεντρίδου και Στέλιος Ντούρης, Managers στο IFRS Desk της EY Ελλάδος.

Το συνέδριο έκλεισε η κ. Χριστιάνα Παναγίδου, αναφερόμενη στα έργα του Συμβουλίου για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Accounting Standards Board – IASB) και τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν στις εταιρικές αναφορές το 2020, στo πλαίσιo μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας, διαφάνειας και μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των αγορών.

Σχετικα αρθρα

Τζεντιλόνι: Η επόμενη πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση είναι να γίνει πλήρης χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

admin

ΥΠΟΙΚ: Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

admin

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Απειλούν με μπλόκο οι συμβολαιογράφοι

admin

Μείωση στις εισαγωγές αερίου «βλέπει» η Άγκυρα μετά την ανακάλυψη στη Μαύρη Θάλασσα

admin

Ξενοδοχεία : Πόσα έσοδα έχουν χάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το α’ 6μηνο

admin

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε πιστώνονται τα χρήματα στους συνταξιούχους -Οι ημερομηνίες

admin

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε Κυκλάδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα

admin

Γεωργιάδης : Να καταστεί η κρίση ευκαιρία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

admin

Ανατροπή στο Ασφαλιστικό: Ιδιωτικές συντάξεις για τη νέα γενιά!

admin

e-ΕΦΚΑ: Προ των πυλών η ψηφιακή σύνταξη

admin

Ποιοι θα αναλάβουν τα ηνία της ΔΕΠΑ και με ποιον τρόπο θα οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση

admin

Πώς η Γερμανία βάζει σιωπηρά στο “ράφι” τη σύγκρουση με την ΕΚΤ για το QE

admin

Σταϊκούρας : Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 534 ευρώ και τον Ιούνιο

admin

Τα επόμενα 10 εκατομμύρια ευρώ για την Spotawheel

admin

Χρηματιστήριο : Στις 629,11 μονάδες υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης Τιμών

admin

Κοροναϊός : Η πλήρης λίστα για τις επιχειρήσεις που κλείνουν

admin

Χαριστική βολή σε τουρισμό και εστίαση από το β΄ κύμα κοροναϊού – Πακέτο μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση

admin

Στην επανέκδοση 10ετους ομολόγου προχωρά το Δημόσιο

admin