Image default
Επιχειρήσεις

Καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις στον ΑΔΜΗΕ

Αποδέκτης ανώνυμων καταγγελιών έχει γίνει το Euro2day.gr, για πιθανές παρατυπίες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων από τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ κατά την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών που αφορούν σε αρχιτεκτονικές μελέτες και αγορές επίπλων για την κάλυψη αναγκών του κτιρίου της θυγατρικής «Αριάδνη».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα έγγραφα που έφτασαν στο Euro2day.gr, η διοίκηση του Διαχειριστή έσπασε σε τμήματα τις υπηρεσίες και τις προμήθειες ώστε να είναι κάτω των 20.000 ευρώ και να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις αρχιτεκτονικών μελετών και προμήθειας γυάλινων διαχωριστικών και επίπλων γραφείων για το κτίριο της «Αριάδνη Interconnection», αποφεύγοντας τους διαγωνισμούς.

Με βάση τα όσα υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, αυτό έγινε για να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων ένα φέρεται να είναι συγγενής νομικού συμβούλου του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη. Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών και των προμηθειών ανήλθε στις 130.874 ευρώ.

Το Euro2day.gr, απευθύνθηκε στον ΑΔΜΗΕ θέτοντας υπόψη της διοίκησης τις συγκεκριμένες καταγγελίες, καθώς και ερωτήματα. Μεταξύ αυτών:

1. Γιατί δεν προηγήθηκε διαγωνισμός ή έρευνα αγοράς;

2. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα προαναφερόμενα μέλη της αρχιτεκτονικής ομάδας;

3. Έγινε διαπραγμάτευση για τη μείωση του «εύλογου» τιμήματος;

4. Το ένα μέλος της ομάδας έχει συγγενική σχέση με νομική σύμβουλος του διευθύνοντος συμβούλου;

5. Οι αναρτήσεις των εγκρίσεων ανάθεσης γιατί έγιναν με καθυστέρηση (20/11/2019) στο ΚΗΔΜΗΣ χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και εγγράφων;

Η διοίκηση της εταιρείας, ωστόσο αρκέστηκε να απαντήσει επί του θέματος μόνο με τη φράση: «Είναι αυτονόητο ότι όλες οι αναθέσεις που γίνονται από τον ΑΔΜΗΕ συμμορφώνονται με τον νόμο 4412/2016 και τους κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας».

Συνεχίζει, όμως, με το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης της διοίκησης να βάλλει κατά των «ανωνύμων» που αποτελούν «θλιβερή μειοψηφία εργαζόμενων –εκπροσώπων του κακώς εννοούμενου συνδικαλισμού» και επιδιώκουν «συνδιοίκηση» του Διαχειριστή», χωρίς ωστόσο να παραθέσει οποιαδήποτε απάντηση στα ερωτήματά μας.

Ας δούμε όμως τα γεγονότα με σειρά:

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες και οι συγγένειες…

Η ΑΔΜΗΕ, στην οποία μέτοχος με πλειοψηφικό ποσοστό είναι το ελληνικό δημόσιο, αγόρασε πρόσφατα το κτίριο επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Κηφισού για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της διοίκησης, καθώς και της θυγατρικής της «Αριάδνη Interconnection» η οποία είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση του μεγάλου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες «για τη διαρρύθμιση των χώρων του κτιρίου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες» η εταιρεία προέβη σε δύο «απευθείας αναθέσεις» αρχιτεκτονικών μελετών. Η πρώτη αφορά στην «αρχιτεκτονική προμελέτη του κτιρίου και τη μελέτη σχεδιασμού του 3ου ορόφου και η δεύτερη αφορά στην «αρχιτεκτονική μελέτη σχεδιασμού του 1ου και 2ου ορόφου».

Οι δύο υπηρεσίες ανατέθηκαν, όπως αναφέρουν οι καταγγελίες, σε «αρχιτεκτονική ομάδα» τριών φυσικών προσώπων (τα ονόματά τους βρίσκονται στη διάθεση του Euro2day.gr) με το κόστος της πρώτης ανάθεσης να ανέρχεται στις 19.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και της δεύτερης σε 16.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι οικονομικές προσφορές της «ομάδας» έχουν ημερομηνία 22 Μαίου και 23 Μαίου του 2019, αντίστοιχα.

Τα έγγραφα που έχει στη διάθεση του το Euro2day.gr και έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) πιστοποιούν τα παραπάνω.

Όπως υποστηρίζεται, η υπηρεσία «έσπασε» σε δύο τμήματα, ώστε να μην ξεπερνά κάθε τμήμα τις 20.000 ευρώ προκειμένου η έγκριση να γίνει από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επίσης οι καταγγελίες αναφέρουν ότι «δεν προηγήθηκε διαγωνισμός ή έρευνα αγοράς», ενώ «τίθενται ερωτήματα αναφορικά με το ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των μελών της αρχιτεκτονικής ομάδας και πως προκύπτει ότι το τίμημα είναι «εύλογο» και άρα δεν έγινε διαπραγμάτευση για τη μείωση του;».

Οι ίδιες καταγγελίες υποστηρίζουν ότι «μέλος της αρχιτεκτονικής ομάδας είναι και φυσικό πρόσωπο (το όνομά του είναι στη διάθεση του Euro2day.gr), το οποίο τυγχάνει να έχει συγγενική σχέση με μία εκ των νομικών συμβούλων του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη». Οι καταγγέλλοντες λένε ότι αυτό το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «η όλη διαδικασία ήταν σε γνώση, αν όχι κατ’ εντολή, της ανώτερης ιεραρχίας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού».

Τα διαχωριστικά και τα έπιπλα

Οι καταγγελίες συνεχίζουν και αναφέρονται στις προμήθειες γυάλινων διαχωριστικών και επίπλων γραφείου. Έτσι, όπως καταγγέλλεται, «καλούνται να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια γυάλινων διαχωριστικών, προϋπολογισμού 19.950 ευρώ, δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία γυάλινων διαχωριστικών που συνάδουν με τη λειτουργική και αισθητική προσέγγιση της κατασκευής, (όπως περιγράφεται στο εγκριτικό έγγραφο)».

Μειοδότης εκ των δύο εταιριών (τα ονόματά τους βρίσκονται στη διάθεση του Euro2day.gr) αναδεικνύεται εκείνη με τίμημα 19.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (προσφορά την 21η Ιουνίου του 2019) έναντι της δεύτερης που προσέφερε 23.004 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το σχετικό έγγραφο είναι αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ και επιβεβαιώνει το γεγονός.

Ακολουθούν, όμως και δύο «συμπληρωματικές» προμήθειες διαχωριστικών στον ίδιο προμηθευτή (μειοδότη) με απευθείας αναθέσεις. Η πρώτη με ημερομηνία προσφοράς την 1η Ιουλίου του 2019, ύψους 10.650 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η δεύτερη με ημερομηνία προσφορά την 3η Οκτωβρίου του 2019 ύψους 10.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται από ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το συνολικό κόστος των τριών διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ανήλθε στις 40.150 ευρώ «υπερδιπλάσιο της αρχικής προμήθειας που έγινε με διαγωνισμό».

Οι καταγγέλλοντες διερωτώνται: «Γιατί η ίδια διαδικασία έσπασε σε τρία τμήματα, κάτω των 20.000 ευρώ; Η αρχιτεκτονική μελέτη που προηγήθηκε και πληρώθηκε αδρά, δεν προέβλεπε τις ακριβείς ανάγκες σε γυάλινα διαχωριστικά;». Κατά τους ίδιους, τα εγκριτικά έγγραφα δεν αναφέρουν το είδος, τις ποσότητες και τις διαστάσεις των διαχωριστικών.

Ακολούθησε η προμήθεια επίπλων γραφείου με απευθείας ανάθεση, σε τέσσερις φάσεις, στην εταιρεία που… έχασε τον διαγωνισμό των γυάλινων διαχωριστικών! Το συνολικό τους κόστος ανέρχεται σε 55.224 ευρώ, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι «το γεγονός ότι στο διαγωνισμό μειοδότησε η μία εκ των δύο εταιριών και ανέλαβε την προμήθεια και η πλειοδότης ανέλαβε την προμήθεια των επίπλων, οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αποτέλεσμα προειλημμένων αποφάσεων προκειμένου να ευνοηθούν οι συγκεκριμένες εταιρίες».

Τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ

Όπως προαναφέρθηκε το Euro2day.gr, απευθύνθηκε στον ΑΔΜΗΕ θέτοντας υπόψη τις προαναφερόμενες καταγγελίες καθώς και συγκεκριμένα ερωτήματα επί των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τις απευθείας αναθέσεις.

Αναφορικά με την αρχιτεκτονική μελέτη:

1. Γιατί δεν προηγήθηκε διαγωνισμός ή έρευνα αγοράς;

2. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα προαναφερόμενα μέλη της αρχιτεκτονικής ομάδας;

3. Έγινε διαπραγμάτευση για τη μείωση του «εύλογου» τιμήματος;

4. Το ένα μέλος της ομάδας έχει συγγενική σχέση με νομική σύμβουλος του διευθύνοντος συμβούλου του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκη;

5. Οι αναρτήσεις των εγκρίσεων ανάθεσης γιατί έγιναν με καθυστέρηση (20/11/2019) στο ΚΗΔΜΗΣ χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και εγγράφων;

Αναφορικά με την προμήθεια γυάλινων διαχωριστικών.

1. Η αρχιτεκτονική μελέτη δεν προέβλεπε τα ακριβή διαχωριστικά;

2. Γιατί έσπασε στα τρία η ανάθεση;

3. Γιατί έγινε διαγωνισμός μόνο ανάμεσα στις συγκεκριμένες εταιρίες όταν στην αγορά δραστηριοποιούνται δεκάδες;

Αναφορικά με την προμήθεια επίπλων γραφείου η ανάθεση γίνεται στον πλειοδότη του διαγωνισμού πάλι με σπάσιμο της και συνολικού ύψους 55.224 ευρώ.

Το ερώτημα είναι:

1. Το γεγονός ότι έγινε απευθείας ανάθεση στον πλειοδότη του διαγωνισμού, είναι αποτέλεσμα προειλημμένων αποφάσεων για τις προμήθειες των υλικών από τις δύο συγκεκριμένες εταιρίες;

Η απάντηση του Διαχειριστή έχει ως εξής:

«Είναι αυτονόητο ότι όλες οι αναθέσεις που γίνονται από τον ΑΔΜΗΕ συμμορφώνονται με τον νόμο 4412/2016 και τους κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας. Αυτό, όμως, το γνωρίζουν όλοι και, κυρίως, οι «ανώνυμοι». Οι υποτιθέμενες «ανώνυμες διαρροές» προέρχονται από μια θλιβερή μειοψηφία εργαζόμενων –εκπροσώπων του κακώς εννοούμενου συνδικαλισμού– οι οποίοι, αντί να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, παραμένουν αγκιστρωμένοι σε παρωχημένες και χρεωκοπημένες πρακτικές, οι οποίες δεν έχουν έρεισμα στη συντριπτική πλειονότητα των εργαζόμενων. Οι «ανησυχίες» των συγκεκριμένων δεν εδράζονται στην ανάγκη τήρησης του νόμου προμηθειών, αλλά στην αξίωσή τους να «συνδιοικούν» τον ΑΔΜΗΕ. Απαιτούν να διορίζονται σε θέσεις ευθύνης είτε άτομα της αρεσκείας τους είτε οι ίδιοι, καθώς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να είναι ταυτόχρονα διευθυντές και «δήθεν» συνδικαλιστές. Απαιτούν, επιπλέον, να καθορίζουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι προμήθειες όπως, για να αναφέρουμε δύο παραδείγματα, αυτές των μικρών τεχνικών έργων ή των συμβολαίων ασφάλισης εργαζομένων. Δυστυχώς γι’ αυτούς –και ευτυχώς για την Εταιρεία– η εποχή που συνδικαλισμός σήμαινε «συν-διοίκηση» έχει παρέλθει οριστικά. Τέτοιου είδους αξιώσεις δεν γίνονται δεκτές από τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και γελοίες «διαρροές» αυτού του είδους δεν πρόκειται να το αλλάξουν αυτό».

Σχετικα αρθρα

Κομισιόν: Σημαντική η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

admin

Visa: Πρωτοβουλία για την ψηφιακή προσαρμογή σε 8 εκατ. μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

admin

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 5/4 το πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

admin

Επισήμως στα χέρια της ΜΙΝΕΡΒΑ το Pummaro

admin

Χ.Α.: Συγχρονίζεται με το θετικό momentum των διεθνών αγορών

admin

Τεχνικά ζητήματα στο δίκτυο της Vodafone – Αποκαθίσταται το πρόβλημα

admin

Βιοκαρπέτ: ΕΓΣ για έκδοση ΚΟΔ 5,23 εκατ.

admin

Jumbo: Ετήσια πτώση 34% στις πωλήσεις του Φεβρουαρίου

admin

Νέα COSMOTE TV: Ένας χρόνος λειτουργίας για τη Νο1 ελληνική streaming υπηρεσία

admin

Περιφέρεια Αττικής: Από τον Απρίλιο η καταβολή ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

admin

Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού startup οικοσυστήματος

admin

Πτώση πωλήσεων 34% τον Φεβρουάριο για τα Jumbo

admin