Image default
Επιχειρήσεις

Creta Farms: Στο 31,17% αυξήθηκε το ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας

Σε 31,17%, από 12,17%, αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας στην Creta Farms, όπως γνωστοποιεί η τελευταία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Αιτία η καταγγελία της σύμβασης σύστασης ενεχύρου που είχε η τράπεζα έναντι εξασφαλίσεων για ομολογιακό δάνειο.

Πλέον, όπως αναφέρεται, η τράπεζα θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις με το παραπάνω ποσοστό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 20.12.2019 γνωστοποίησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί ότι:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (η «Τράπεζα») έχει συνάψει την από 14.3.2018 Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο (η «Σύμβαση Ενεχύρου») με την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Εταιρία») και τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη (από κοινού οι «Ενεχυραστές»), δυνάμει της οποίας συστάθηκε ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας (υπό την ιδιότητα αυτής ως εκπροσώπου των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου) αρχικώς επί συνολικά 5.601.200 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συγκεκριμένα 2.800.600 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.800.600 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, και σε συνέχεια της επέκτασης του ανωτέρω ενεχύρου λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στις αρχές του έτους 2019, επί συνολικά 5.993.284 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συγκεκριμένα 2.996.642. μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.996.642 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη (από κοινού οι «Ενεχυριασμένες Μετοχές»), για την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου.

Την 19 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη νομίμως δια δικαστικού επιμελητή στην Εταιρία και τους Ενεχυρστές η από 16.12.2019 επιστολή της Τράπεζας προς την Εταιρία και τους Ενεχυραστές με θέμα «Γνωστοποίηση Επέλευσης Γεγονότων Καταγγελίας και το άρθρο 14 της από 14.3.2018 Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο», δια της οποίας επιστολής η Τράπεζα γνωστοποίησε στην Εταιρία και τους Ενεχυραστές την επέλευση γεγονότων καταγγελίας κατά τους όρους της Συμβάσεως Ενεχύρου και ότι ως εκ τούτου, σε εκτέλεση του όρου 14 της Σύμβασης Ενεχύρου, τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της Εταιρίας, τα οποία απορρέουν από τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.993.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, θα ασκούνται εφεξής από την Τράπεζα.

Την 20 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (η «ΕΛΚΤΑ») η από 20 Δεκεμβρίου 2019 επιστολή της Τράπεζας προς την ΕΛΚΑΤ με θέμα «Γνωστοποίηση Μεταβολής στην Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου Κινητών Αξιών της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΙΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με το αρ. 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.» διά της οποίας επιστολής η Τράπεζα ενημέρωσε την ΕΛΚΑΤ ως προς τα ανωτέρω υπό σημείο 2 αναφερόμενα και αιτήθηκε από την ΕΛΚΑΤ, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της μεταβολής στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ως προς τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.99.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, διαμορφώθηκε από 12,17 % σε 31,17% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε συνολικά 9.832.266 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 9.832.266 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας. Κρυονέρι 23/12/2019

Σχετικα αρθρα

Creta Farms: Στο 12,17% το ποσοστό της ΕΤΕ

admin

Creta Farms: Ανέκτησε σήματα και πατέντες

admin

ΕLVALHalcor: Η απάντηση της ελληνικής βιομηχανίας

admin

Ιδιωτικά σχολεία: Τι θα ισχύσει για εργοδότες και καθηγητές – Τι θα πληρώσουν οι γονείς

admin

Τηλεφωνική πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ στο 11770

admin

Γερμανία: Αυστηρή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων για τον κορονοϊό

admin

Κορονοϊός: “Μας στέλνουν στον θάνατο με γυμνά χέρια”, καταγγέλλουν ιατροί και νοσοκόμοι στη Ρουμανία

admin

Ορίστηκε προσωρινή διοίκηση στην Creta Farms

admin

Πώς ο νέος κορονοϊός πλήττει την πληροφόρηση διεθνώς

admin

Εκλεισε το ντιλ Eurobank-doValue για FPS και Cairo

admin

Vergos Auctions: Ταξίδι στην Ελλάδα του 18ου αιώνα με Simone Pomardi και Du Moncel

admin

Βράβευση της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης στα Interiors Awards 2020

admin

ΕΥΔΑΠ: Μέσω ΣΔΙΤ ιδιωτικοποιούνται οι υποδομές ύδρευσης της Αττικής

admin

Απονεμήθηκαν τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος

admin

Βρετανία: Νεκρό 5χρονο αγόρι από τον κορονοϊό

admin

Epsilon Net: Το δεσμευτικό εύρος τιμών για τις νέες μετοχές κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς

admin

Βρετανία: Έκκληση Τζόνσον στην αντιπολίτευση να συνεργαστεί μαζί του ενάντια στον κορονοϊό

admin

Με τα εστιατόριά τους κλειστά, Βέλγοι σεφ μαγειρεύουν για γιατρούς και νοσηλευτές

admin