Image default
Οικονομία

Τα κριτήρια και οι «κόφτες» για το επίδομα γέννας και τα άλλα επιδόματα – Όλο το νομοσχέδιο

Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για το επίδομα γέννας, με αναλυτικές προβλέψεις για τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10.1.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Το σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν και άλλα κοινωνικά επιδόματα προβλέποντας αλλαγές στο επίδομα παιδιού και τροποποιήσεις στο επίδομα στέγασης.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο επιμερίζεται σε δύο μέρη.

Στο Πρώτο Μέρος καταστρώνονται οι βασικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του εξαγγελθέντος επιδόματος γέννησης.

«Όπως σημειώνεται, στην αιτιολογική έκθεση η από δεκαετίες διαπιστωθείσα υπογεννητικότητα εντάθηκε έτι περαιτέρω την τελευταία δεκαετία, λόγω της σοβούσας οικονομικής κρίσης, υποσκελίζοντας σημαντικά την προοπτική υγιούς δημογραφικής εξέλιξης και καθιστώντας τις σχετικές προβλέψεις εξόχως δυσοίωνες.»

» Η προτεινόμενη ρύθμιση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα νέα θεμέλια της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η συγκροτημένη χάραξη της οποίας οφείλει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας.»

» Το εν λόγω επίδομα, ανερχόμενο σε ποσό ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς και ταυτοχρόνως σημαντικό βοήθημα κατά την πρώτη περίοδο ανατροφής του παιδιού τους».

Στο Δεύτερο Μέρος εισάγονται τροποποιητικές ρυθμίσεις του επιδόματος στέγασης και του επιδόματος παιδιού, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σ.σ. το οποίο προτείνεται να λέγεται και πάλι «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»). Επίσης προβλέπονται αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ εισάγονται ρήτρες διαγραφής ανείσπρακτων χρεών στα ταμεία.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10.1.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Επίδομα γέννας: Στα 40.000 ευρώ το κριτήριο εισοδήματος

  • Απο 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα.

Με την ίδια διάταξη καθορίζεται κατ’ αρχάς ως δικαιούχος του επιδόματος η διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μητέρα του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, το επίδομα δεν χορηγείται πριν την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, ως τέτοια νοείται δε και η απόφαση, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στο πλαίσιο ζητηθείσας προσωρινής δικαστικής προστασίας.

  • Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.
  • Καθορίζεται ρητά η έννοια του «ισοδύναμου οικογενειακού επιδόματος».
  • Περιγράφεται η αναγκαία για το υπολογισμό του επιδόματος κλίμακα ισοδυναμίας.
  • Προβλέπεται εισοδηματικό κριτήριο ως προϋπόθεση χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και ειδικότερα ότι το επίδομα γέννησης χορηγείται στις περιπτώσεις όπου το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ.
  • Προβλέπεται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της σχετικής Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Περαιτέρω, εισάγονται ειδικές προβλέψεις για τις περιπτώσεις υποβολής ξεχωριστής δήλωσης φορολογίας καθώς και της υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος σε ημερομηνία προγενέστερη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

  • Εισάγεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης.

Για τους πολίτες τρίτων κρατών, απαιτείται δωδεκαετής διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Η επιλογή αυτή, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, συνιστά προϊόν συνεκτίμησης των οικονομικών συνεπειών της σκοπούμενης ρύθμισης σε ανελαστικές δημοσιονομικές συνθήκες. «Παράλληλα, η δωδεκαετής διαμονή εκτιμάται ως ικανή να τεκμηριώσει πρόθεση μόνιμης διαμονής, ως απόρροια διαμόρφωσης ισχυρού δεσμού των εν λόγω δικαιούχων με το κράτος και την κοινωνία υποδοχής. Στην ανωτέρω περίπτωση, το νόμιμο και μόνιμο της διαμονής αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάθε φορολογικό έτος».

  • Εντάσσεται στους δικαιούχους του επιδόματος και η μητέρα, η οποία διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, λόγω της σχετικής ιδιότητας του πατέρα του παιδιού.
  • Προβλέπεται πως το επίδομα γέννησης, ως  επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, χορηγείται από τον Οργανισμό Παροχών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
  • Για την εξασφάλιση του σκοπού της χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, προβλέπεται ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται, με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

-

Σχετικα αρθρα

Ξενογιαννακοπούλου: Κίνδυνος για το ωράριο εργασίας η τηλεργασία

admin

Αίτηση πτώχευσης για την «Τοξότης Α.Ε» του Χρήστου Καλογρίτσα

admin

Γεωργιάδης : Να ρυθμίσει ο κόσμος τα δάνεια έως τις 30 Απριλίου

admin

Πέθανε ο ναυπηγός και επιχειρηματίας, Κωνσταντίνος Κοκκάλας

admin

Εορταστικό ωράριο Πάσχα : Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τροφίμων

admin

Κορωνοϊός: Μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της Wall Street από το 2008

admin

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν περισσότερα – Τι αλλάζει με τους ρύπους

admin

Κοροναϊός : «Φρένο» και τις μεταφορές προς την Ευρώπη – Σαν «σιδερένιο φίδι» κινούνται τα φορτηγά

admin

Κοροναϊός : Απεταξάμην την «ψυχολογία πανικού», αλλά υπάρχουν κραδασμοί στην οικονομία

admin

Η εφορία χτυπά την φοροδιαφυγή – Τα τρία ηλεκτρονικά όπλα που επιστρατεύει η ΑΑΔΕ

admin

Μειώσεις ΦΠΑ: Παράθυρο για να ισχύσουν και μετά τον Οκτώβριο – Από τι θα εξαρτηθεί

admin

Αερομεταφορές: Πανευρωπαϊκό voucher με εγγύηση για τους επιβάτες

admin

Αντιδράσεις από τους εκπροσώπους της εστίασης για τη μείωση του ΦΠΑ

admin

Πρώτη κατοικία : Όσοι ενταχθούν στην πλατφόρμα θα την σώσουν

admin

Διεθνής διάκριση για το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Αδήλωτα τετραγωνικά : Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις και τις νέες χρεώσεις

admin

Η Apple ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς smartphones

admin

Φραγκογιάννης : Επανέρχεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Κατάρ για την Ελλάδα

admin