Image default
Οικονομία

Πλειστηριασμοί : Στην «τσιμπίδα» οι κακοπληρωτές – Στο σφυρί χιλιάδες ακίνητα

«Κόκκινο» θα χτυπήσουν οι πλειστηριασμοί για χρέη προς τις τράπεζες στο πλαίσιο των κινήσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για «κυνήγι» των δανειοληπτών που αν και έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Οι θεσμοί είναι κατηγορηματικοί για τους πλειστηριασμούς.  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν θα εντείνουν τις πιέσεις τους προς τη διεξαγωγή αποτελεσματικότερων διαδικασιών αφού σε ποσοστό άνω του 60% οι πλειστηριασμοί καταλήγουν άγονοι, ενώ και στις ολοκληρωμένες διαδικασίες, τα ακίνητα καταλήγουν στις τράπεζες.

Το Eurogroup απαίτησε από την ελληνική κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να μην επεκτείνει πέραν του Απριλίου 2020 το πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη επιβολή όλων των εγγυήσεων, να συνεχιστεί η εφαρμογή άλλων μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και μεταξύ άλλων η βελτίωση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Οι πλειστηριασμοί

Με τα σημερινά δεδομένα τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης προγραμματίζουν πάνω από 1.000 πλειστηριασμούς από τη νέα χρονιά, καθώς από τον προσεχή Μάιο λήγει η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όπως αναφέρουν τα μέχρι τώρα προγράμματα, μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2020, θα πραγματοποιηθούν 2.444 πλειστηριασμοί.

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης από δανειολήπτες που θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικίας μέσω της πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους παρατάθηκε μέχρι και τον Απρίλιο.

Οι τράπεζες διαμηνύουν ότι μετά την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας θα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα, οδηγώντας σε πλειστηριασμό την περιουσία όσων οφειλετών δεν προχωρούν στη ρύθμιση του δανείου τους.

Η αύξηση του αριθμού των ακινήτων που θα βγουν σε πλειστηριασμό επισπεύδεται λόγω και των μεγάλων τιτλοποιήσεων δανείων στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες. Πρόκειται για δάνεια με εξασφαλίσεις, δηλαδή στεγαστικά ή επιχειρηματικά με εγγύηση ακίνητης περιουσίας, που θα αγοραστούν από funds.

Η πλατφόρμα

Μέσω της λειτουργίας της νέας πλατφόρμας οι τράπεζες ανιχνεύουν ήδη το προφίλ όσων βρίσκονται στην αναμονή για το νόμο Κατσέλη, προκειμένου να εντοπίζουν τους «μπαταχτσήδες».

Η νέα πλατφόρμα δίνει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα πρόσβασης στο ΤΑΧΙS και στον ΕΦΚΑ για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία αλλά δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να κάνουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την διακοπή της προστασίας.

Έτσι, οι τράπεζες αρκεί να εισάγουν στην ειδική πλατφόρμα του ΑΦΜ του δανειολήπτη και έχουν πρόσβαση στο προφίλ του μέσω των στοιχείων που βρίσκονται στο TAXIS και στον ΕΦΚΑ από τα οποία μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί αν διαθέτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον οφειλέτη, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να καταφύγουν σε ασφαλιστικά μέτρα και να ανακόψουν την προστασία που απολαμβάνει κάποιος έως την εκδίκαση της υπόθεσής του, ακόμα και αν αυτή είναι προγραμματισμένη για αργότερα.

Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Εν τω μεταξύ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΚΥΑ 131164/2019 (ΦΕΚ 4733/19.12.2019), των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της επιδότησης ή αλλιώς συνεισφοράς του Δημοσίου για την προστασία της 1ης κατοικίας (στο πλαίσιο του Ν. 4605/2019).

Με την ΚΥΑ εξειδικεύονται, κατά κύριο λόγο, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια.

Συνοπτικά, έγιναν οι εξής προσθήκες/αλλαγές:

* Ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αναγράφονται τα ανώτατα όρια ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως ισχύουν στην Ε.Ε., προβλέπεται τι συμβαίνει στις περιπτώσεις στις οποίες μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν επιλέξιμους τομείς εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, αναφέρονται οι εξαιρέσεις, ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης, καθώς και η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

* Τροποποιείται το ποσοστό συνεισφοράς του Δημοσίου στις απαριθμούμενες περιπτώσεις ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και κατηγορίας νοικοκυριού από 30% σε 20% στα επιχειρηματικά δάνεια και από 20% σε 30% σε κάθε άλλο είδος δανείου.

* Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου στις περιπτώσεις πολλών συγκύριων και στις περιπτώσεις επιχειρηματικών δανείων.

* Στους λογαριασμούς που καταβάλλεται η συνεισφορά του Δημοσίου δεν θα επιτρέπονται άλλες κινήσεις, παρά μόνο οι πιστώσεις του Δημοσίου με τη συνεισφορά και οι χρεώσεις για την καταβολή αυτής στην πιστώτρια τράπεζα.

* Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, η συνεισφορά του Δημοσίου θα διακόπτεται ανεξάρτητα με την κατηγορία του νοικοκυριού (στην αρχική ΚΥΑ ετίθετο ο όρος του μονοπρόσωπου νοικοκυριού).

* Προβλέπεται ότι η συνεισφορά του Δημοσίου θα αναπροσαρμόζεται -εκτός από την περίπτωση της μεταβολής των εισοδημάτων (που οριζόταν στην αρχική ΚΥΑ)- και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού.

* Τροποποιείται η ημερομηνία εκκίνησης για την έναρξη εννόμων συνεπειών, σε περίπτωση διακοπής ή αναπροσαρμογής της συνεισφοράς.

* Στις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών η επιστροφή τους θα γίνεται πλέον άτοκα, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που ορίζονται στη νέα ΚΥΑ.

* Τέλος, προβλέπεται πλέον η μηχανογραφική τήρηση από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αρχείου επί δέκα οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι των κανονισμών de minimis.

Όλοι οι πολίτες μπορούν να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη για την προστασία της 1ης κατοικίας τους, καθώς και για τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών τους, στα 43 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικά.

Γράψτε το σχόλιο σας

Σχετικα αρθρα

Πάγια ρύθμιση : Μικρό το ενδιαφέρον για τις 24 – 48 δόσεις

admin

Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ πρέπει να κινείται γρήγορα για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό

admin

Με άνοδο έκλεισε η Wall Street

admin

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν οι πληρωμές των επιδομάτων, όλες οι ημερομηνίες

admin

Επίδομα παιδιού: Τα «7» βήματα για την συμπλήρωση της αίτησης

admin

Κοροναϊός : Σε κίνδυνο επιβράδυνσης το 60% των επιχειρήσεων

admin

ΕΦΚΑ: Οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές

admin

Σχέδιο «Ηρακλής» : Προ των πυλών το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια

admin

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Παραχωρήσεις οδήγησαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

admin

Χατζηδάκης: Το ΣτΕ δικαίωσε την «Ελληνικός Χρυσός» και εκδόθηκαν άμεσα οι αποφάσεις

admin

Μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

admin

Μηταράκης: Δεν θα μειωθούν οι μισθοί με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου

admin

Ιfo για Γερμανία: Σε τεχνική ύφεση το γ’ τρίμηνο, μόλις 0,5% η ανάπτυξη για το 2019

admin

ΗΠΑ : Ταμείο ανεργίας για το 1/5 των εργαζομένων σε κάποιες πολιτείες λόγω κοροναϊού

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασθενείς ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της αγοράς

admin

Χαρίτσης: H κυβέρνηση Μητσοτάκη επαναφέρει οριζόντιες περικοπές και επιβαρύνσεις στην ασφάλιση

admin

Η διακίνηση πλαστών φαρμάκων και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές

admin

Αύξηση παρουσιάζει η παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι) με το 80% να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού

admin