Image default
Επιχειρήσεις

Μυλωνάς: Προτεραιότητα για την Εθνική η κανονιστική συμμόρφωση

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιανουαρίου 2020 – 14:38

Η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου σε συνέχεια επιτυχούς ελέγχου, από τον ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas, έλαβε βεβαίωση για την αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό:

• του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα και τον Όμιλο, όπως αυτά καθορίζονται στον διεθνή οδηγό ISO 19600:2014. Η εν λόγω πιστοποίηση περιλαμβάνει τόσο την διαχείριση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης όσο και την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ στην Τράπεζα και στον Όμιλο.

• των αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στην Τράπεζα και στον Όμιλο, όπως αυτά καθορίζονται στον διεθνή οδηγό ISO 26000:2010.

Επιπρόσθετα, καινοτομώντας στον τραπεζικό κλάδο, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση επιθεωρήθηκε επιτυχώς και έλαβε σχετική βεβαίωση για την εφαρμογή και παρακολούθηση των απαιτήσεων εσωτερικής διακυβέρνησης στην Τράπεζα και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές (EBA-GL-2017-11) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Ακολουθώντας μια απαιτητική και άκρως επιτυχημένη διαδικασία επιθεώρησης, η Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας ικανοποίησε πλήρως τις κατευθύνσεις των προαναφερόμενων οδηγών και των κατευθυντήριων γραμμών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Κανονιστική Συμμόρφωση και την Εσωτερική Διακυβέρνηση ενσωματώνοντάς τες στις αξίες και πρακτικές της.

Ο CEO της TÜV AUSTRIA Hellas, κος Ιωάννης Καλλιάς, αναφέρει σχετικά: «Στην TÜV AUSTRIA Hellas νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τη συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και για τον επιτυχή έλεγχο για την εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό των διεθνών αρχών για την Κανονιστική Συμμόρφωση, την εσωτερική διακυβέρνηση αλλά και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Τράπεζα και τον Όμιλο. Ως μια εταιρεία που τοποθετεί στο επίκεντρο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, υπογράφουμε με υπευθυνότητα την τήρηση των αρχών και των απαιτήσεων των ακολουθούμενων από εκείνους διεθνών προτύπων, ώστε να συμβάλλουμε στην δυναμική εξέλιξη των υπηρεσιών τους».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κος Παύλος Μυλωνάς σημειώνει σχετικά: «Πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε μια μεγάλη αλλαγή με στόχο να δώσουμε τις απαντήσεις για το μέλλον, και να δημιουργήσουμε την Εθνική Τράπεζα της επόμενης μέρας. Βάλαμε γερά θεμέλια για να κάνουμε την Εθνική μία τράπεζα υγιή, πιο σύγχρονη, πιο γρήγορη, πιο φιλική για τον πελάτη. Από όλες τις πλευρές του οργανισμού, οι άνθρωποί μας αφοσιώνονται σε ενέργειες, ο καθένας στο χώρο του, που θα αλλάξουν την τράπεζα ριζικά. Μια από αυτές τις ενέργειες είναι και εφαρμογή των Διεθνών αρχών για την Κανονιστική Συμμόρφωση με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του ΞΧ/ΧΤ, την εσωτερική διακυβέρνηση αλλά και την εταιρική κοινωνική ευθύνη την οποία ξεκίνησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή, παρακολούθηση αλλά και το συντονισμό του αυστηρού πλαισίου των διεθνών προτύπων και μάλιστα σε ένα τόσο νευραλγικό και ουσιώδη χώρο, αυτό της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζα όσο και δική μου και μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου».

O Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, κος Παναγιώτης Δασμάνογλου αναφέρει σχετικά: «Οι λειτουργίες συμμόρφωσης και διακυβέρνησης στην Εθνική Τράπεζα αποσκοπούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης, της καλής φήμης, καθώς και της αξιοπιστίας της Τράπεζας προς τους μετόχους, τους πελάτες, τους επενδυτές, καθώς και τις εποπτικές και άλλες ανεξάρτητες αρχές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, της έγκαιρης προσαρμογής της Τράπεζας στις νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, της κατάλληλης διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης και ξεπλύματος χρήματος καθώς και της δημιουργίας επαρκούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ελέγχου συμμόρφωσης εντός της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου. Ταυτόχρονα, στο ίδιο πλαίσιο συνέπειας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέτοχοι, αγορά, εργαζόμενοι, κοινωνία και περιβάλλον), η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει σύνολο κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων, πρωτοβουλιών και πρακτικών σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης, συνεισφέροντας στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Οι βεβαιώσεις για τον ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην ορθή εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της απαιτητικής διαχείρισης του ΞΧ/ΧΤ, των απαιτήσεων Εσωτερικής Διακυβέρνησης, καθώς και των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Τράπεζα και στον Όμιλο, αποτελεί για εμάς αναγνώριση μιας εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την κανονιστική συμμόρφωση, την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική υπευθυνότητα ως συστατικά στοιχεία επιτυχίας της Εθνικής Τράπεζας».

Σχετικα αρθρα

Συναντήσεις εργαζομένων της Creta Farms με θεσμικούς φορείς

admin

Κορονοϊός: Το Πεκίνο έδωσε έγκριση για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους σε δύο υποψήφια εμβόλια

admin

ΕΥΔΑΠ: Άφαντο το πόρισμα του ΤΕΕ για την Ψυτάλλεια, μετά τις διαδοχικές παραιτήσεις  των πραγματογνωμόνων  

admin

ΑΚΤΩΡ: Με έκπτωση 56,61% μειοδότης στον διαγωνισμό για τη σύνδεση ΟΛΘ – Εγνατίας

admin

Χατζηδάκης: Διακοπή ρεύματος σε 30.000 κακοπληρωτές της ΔΕΗ

admin

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιαπωνίας προειδοποιεί: Η τουρκική λίρα ίσως φτάσει στο 8 έναντι του δολαρίου

admin

Γαλλία: Ύφεση 6% στο α΄ τρίμηνο περιμένει η κεντρική τράπεζα

admin

Briq: Πως θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ

admin

Βόρεια Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε μικρού βεληνεκούς πυραύλους κρουζ

admin

ΤΕΡΝΑ: Συμμετέχει σε 4 νέα έργα ενεργειακών υποδομών και ΑΠΕ προϋπολογισμού €483 εκατ.

admin

Ρέθυμνο: Κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους παρέχει στο εξής ο δήμος

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Αυξάνουν την τιμή στόχο Axia και Eurobank – Σύσταση Buy

admin

Συμμαχία της ΕΥ με τον οργανισμό Partnership on AI

admin

Πώς σχολιάζει ο γερμανικός ηλεκτρονικός Τύπος τα αποτελέσματα του Eurogroup

admin

Τουρκία: Μέσα σε 24 ώρες πέθαναν 63 άτομα και νόσησαν από κορονοϊό 2.148

admin

Εν μέσω ανεργίας, αναζητούνται(!) 10.000 αλλοδαποί για να μας μαζέψουν τα φρούτα! Πρόβλημα στη Μακεδονία

admin

Η JTI «κορυφαίος εργοδότης» για 8η συνεχή χρονιά

admin

Ιταλία: Ενισχυμένοι έλεγχοι στους δρόμους

admin