Image default
Επιχειρήσεις

ΑΒΑΞ: Από 27/1 η άσκηση του δικαιώματος για την ΑΜΚ

Η εταιρεία «ΑΒΑΞ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 26.09.2019 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 15.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού €19.999.999,80 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,85849970735 νέες μετοχές για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 66.666.666 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,30 (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία νέα μετοχή (εφεξής η«Αύξηση»).

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €43.296.454,80 και θα διαιρείται σε 144.321.516 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €19.999.999,80.

Την 09.10.2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1806528 η με αριθμό 102005/09-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΛΔ465ΧΙ8-ΞΔΕ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αποκοπή και περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 22.01.2020. Από την ίδια ημερομηνία (22.01.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 23.01.2020 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 27.01.2020 έως και την 10.02.2020.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 05.02.2020.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 10.02.2020) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 26.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος.

Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Αναλυτικά το Χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ: 

Σχετικα αρθρα

Eurolife: Σειρά δράσεων για την Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

admin

Τρία νέα καταστήματα για την Optima Bank

admin

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Folli Follie

admin

COSMOTE: Σημαντική ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEM

admin

Αύξηση τζίρου και ζημιές για την Aegean στο εξάμηνο

admin

Sunlight: Κέρδη προ φόρων €6,3 εκατ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

admin

Ερχονται στην Ελλάδα τα laptops της Huawei

admin

Νέο πακέτο ψηφιακών εργαλείων από τη Vofafone

admin

Πρεμιέρα σήμερα για τη συμφωνία Public – MediaMarkt

admin

Frigoglass: Ο Γ. Σαμοθράκης νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

admin

Κέρδη 24 εκατ. ευρώ για τη Eurobank Κύπρου στο εξάμηνο

admin

Profile: Ο Ευάγγελος Αγγελίδης εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

admin

Επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς

admin

Deloitte: Διεθνής διάκριση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας

admin

Τα πρώτα 26,6 εκατ. μπήκαν στο ταμείο της Bain

admin

Eurobank: Εναντι 102,5 εκατ. στη PIMCO το 95% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Pillar

admin

Συμμετοχή της Interamerican σε συνέδρια για τον αγροδιατροφικό τομέα

admin

ΕΤΕ: Ορατή η ενεργοποίηση του «Plan Β» για την Εθνική Ασφαλιστική

admin