Image default
Επιχειρήσεις

Με ίδια κεφάλαια 4,2 δισ. ευρώ η νέα Eurobank

Μια νέα αρχιτεκτονική θα έχει, σύντομα, ο όμιλος Eurobank καθώς οι μέτοχοι της μητρικής τράπεζας καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, το σχέδιο διάσπασης, με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική, ενώ η εισηγμένη θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών.

Όπως είναι γνωστό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Ergasias αποφάσισε στις 28 Ιουνίου την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης, με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα συσταθεί (νέα Eurobank).

Το σχέδιο διάσπασης εγκρίθηκε από το Δ.Σ της τράπεζας, στις 31 Ιουλίου 2019. Eφόσον εγκριθεί από τους μετόχους (σ.σ. τυπικά από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης) ιδρύεται η νέα Eurobank (διακριτικός τίτλος Eurobank), ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ». Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30η Ιουνίου 2019.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.

Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από την Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία θα διατηρήσει ίδια κεφάλαια της τάξης των 1,6 δισ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος της παραπάνω θέσης θα απορροφήσει τη ζημιά από την τιτλοποίηση Cairo. 

Με βάση το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα πωληθεί στη doValue, έναντι χαμηλού τιμήματος, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Συμμετοχών.

Η αποτίμηση του συνόλου των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης σε επίπεδα χαμηλότερα των 80 εκατ. ευρώ και η δωρεάν απόδοση του 75% στους μετόχους της Holding σημαίνει ότι η ζημιά από τη τιτλοποίηση αγγίζει το σύνολο σχεδόν της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ. ευρώ). Ζημιά από το συμβολικό τίμημα και τη δωρεάν απόδοση των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης δεν προκύπτει.

Αποφεύγει τον σκόπελο του νόμου Χαρδούβελη

Η αλλαγή αρχιτεκτονικής κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπερασθεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου. Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution).

Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Ειδικότερα, θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, στη Eurobank, σε λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό η Holding διατηρεί τη συμμετοχή στην Be Business Exchanges. Παράλληλα, θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη «νέα Eurobank», ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Η νέα αρχιτεκτονική στοχεύει, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τράπεζα, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στην Eurobank να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της, για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες, όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Σχετικα αρθρα

Intracom: Στην Cubico Ltd η K-Wind έναντι 18 εκατ. ευρώ

admin

Ελπίδες επαναλειτουργίας για την Shelman

admin

Είσοδος στη Θεσσαλονίκη για τον όμιλο Ηρων

admin

Συμμετοχή στον Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου αποκτά η ΔΕΠΑ

admin

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέες υπηρεσίες μέσα από mobile apps

admin

Alpha Bank: Τελειώνει η «μάχη» για το project Neptune

admin

Διάκριση στα βραβεία Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Alpha Bank

admin

«Ένεση» 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ από ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011

admin

Επίλεκτος: Στις 6 Μαρτίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

admin

Ντόμινο καθυστερήσεων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

admin

Κέρδη και αύξηση τζίρου στο εξάμηνο για τη Βιοκαρπέτ

admin

Παπουτσάνης: Επιστροφή κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

admin

Creta Farms: Αμφισβητεί την πλειοψηφία του Εμμ. Δομαζάκι στη Γ.Σ. ο Κ. Δομαζάκης

admin

Vodafone: Σε πιλοτική εφαρμογή το Vodafone Giga City 5G στα Τρίκαλα

admin

Ντ. Κόουπ:«Ισχυρές οι οικονομικές επιδόσεις του ΟΠΑΠ»

admin

Η Eurobank πρώτη ελληνική τράπεζα μέλος του Interbank Information Network της JP Morgan

admin

Νέα γραφεία στην Αθήνα για τη Manpower

admin

Ελληνόκτητο τάνκερ ο «κύριος ύποπτος» για πετρελαιοκηλίδα στη Βραζιλία

admin