Image default
Οικονομία

Η Κομισιόν στέλνει ηχηρά μηνύματα για την οικονομία

«Πρόοδο” αλλά και«μηνύματα» για περαιτέρω δράση των ελληνικών αρχών σε μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για την 5η αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις στο πεδίο των τραπεζών, με έμφαση στη μείωση των κόκκινων δανείων και οι κινήσεις στο πτωχευτικό νόμο για τους ιδιώτες θα είναι οι βασικοί παράγοντες της επόμενης αξιολόγησης, η οποία θα εκδοθεί τον Μάιο.

Στην έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτιμά την πρόοδο της χώρας στις δεσμεύσεις που ελήφθησαν στο Eurogroup του Ιουνίου 2018. Συμπεραίνει πως η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις και προσθέτει ότι τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από την κυβέρνηση θα δώσουν τη δυνατότητα για ολοκλήρωση αυτών εγκαίρως για την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2020. Αυτό, όπως τονίζεται, απαιτεί τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου απαιτείται σημαντική περαιτέρω δράση.

Οι δέκα συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναμένονταν μέχρι το τέλος του 2019 περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του Ελληνικού δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής, την πρόοδο στην ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι αρχές, όπως αναφέρει, υλοποιούν τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με τους θεσμούς και επιδιώκουν μέτρα πέραν των δεσμεύσεων στο Eurogroup, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής τους ατζέντας.

Ανάπτυξη

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική ανάκαμψη συνεχίστηκε το 2019 και αναμένεται να ενισχυθεί στο 2,2% για το 2019, πολύ πάνω την Ευρωζώνη, κυρίως λόγω των ισχυρών εξαγωγικών επιδόσεων. Η τουριστική περίοδος ενίσχυσε τις εξαγωγές υπηρεσιών, αλλά και οι εξαγωγές αγαθών παρέμειναν ανθεκτικές παρά τη χαμηλότερη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4% το 2020, με την ώθηση της εγχώριας ζήτησης να υποστηρίζεται από θετικές προσδοκίες και εξαιτίας της φιλικής – φορολογικής μεταστροφής που ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό του 2020. Η αγορά εργασίας προβλέπεται να βελτιωθεί και η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 15,2% το 2020, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σταθερός.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2019, η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους και το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φθάσει το 4% περίπου το 2019, έχοντας λάβει υπόψιν το κοινωνικό μέρισμα ύψους 186 εκατ. ευρώ που διανέμεται στα ευάλωτα νοικοκυριά και την εκκαθάριση των 200 εκατομμυρίων ευρώ εκκρεμούσας ασφαλιστικής υποχρέωσης στο τέλος τους έτους.

Κρίνει πως πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Ελλάδας για εξαίρεση των μεταναστευτικών δαπανών, ωστόσο επισημαίνει πως η χαμηλή επίδοση στις επενδύσεις, που σημειώνει ότι είναι κατά 1,1% του ΑΕΠ χαμηλότερη από τη σχεδιαζόμενη δημιουργεί αυξανόμενη ανησυχία για τις προοπτικές.

Συστάσεις

Όπως αποσαφηνίζει η Κομισιόν, η έκθεση θα συζητηθεί στο Eurogroup, αλλά δεν έχει σκοπό να οδηγήσει σε απελευθέρωση μέτρων για το χρέος , καθώς αυτό συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο (δηλαδή με την επόμενη έκθεση τον Μαίο που θα ανοίξει το δρόμο για εκταμίευση χρημάτων ANFAs/SMP ).

Η Κομισιόν προβαίνει σε συστάσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής που αφορά τις επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ενεργειακή απόδοση και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έργα διασύνδεσης. Δεύτερον, τονίζει ότι υπάρχει μερική πρόοδος στη σύσταση για έμφαση σε πολιτικές επενδύσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες. Τρίτον, μικρή πρόοδος καταγράφεται στην σύσταση για έμφαση σε επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και τέταρτον, μικρή πρόοδος καταγράφεται στην σύσταση για έμφαση σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στην απασχολησιμότητα.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 5η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα.

Είναι η 2η σχετική Έκθεση επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

Η παρούσα Έκθεση, σε συνέχεια της προηγούμενης, ενισχύει τη θετική αξιολόγηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Εκτιμά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, υψηλότερους από τις προηγούμενες προβλέψεις, σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Προβλέπει επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και συρρίκνωση της ανεργίας.

Ενσωματώνει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, τη μείωση του κόστους δανεισμού, την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, τη μείωση των «κόκκινων δανείων».

Αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Αναδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης, μέσα από την κατάρτιση και υλοποίηση του δικού της εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, να καλύψει το σημαντικό επενδυτικό κενό της χώρας.

Καταγράφει τις κυβερνητικές επιλογές για περαιτέρω μειώσεις φόρων (εισφορά αλληλεγγύης και ΕΝΦΙΑ), εκτός Προϋπολογισμού, εντός του 2020, ως απόρροια της καλής εκτέλεσής του.

Παρουσιάζει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυβέρνηση για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, για εφέτος και τα επόμενα έτη, και θέτει τα χρονικά ορόσημα λήψης σχετικών αποφάσεων.

Για την αξιολόγηση αυτή, ως Υπουργός Οικονομικών, εκφράζω, χωρίς περιττές θριαμβολογίες,  την ικανοποίησή μου.

Συγχρόνως εκφράζω και τις ευχαριστίες μου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτή την ανοδική τροχιά της οικονομίας και της χώρας.

Οι προσπάθειες όλων μας φέρνουν θετικά αποτελέσματα, τα οποία αναγνωρίζονται.

Απαιτείται ένταση των προσπαθειών, ώστε να αντιμετωπίσουμε ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους, να πετύχουμε διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλές θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε, περαιτέρω, την κοινωνική συνοχή.

Οι ανάγκες των καιρών επιβάλλουν την ισχυροποίηση της οικονομίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση της Ελλάδας».

Δείτε εδώ όλη την έκθεση

ip123_en_0

Γράψτε το σχόλιο σας

Σχετικα αρθρα

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών για Black Friday : Ημέρα γιορτής του εμπορίου – Τι να προσέξετε

admin

«Παγώνουν» οι τιμές των φαρμάκων το 2020

admin

Σταθεροποίηση αφίξεων και αύξηση εισπράξεων το 2020

admin

Μorgan Stanley: 6 λόγοι που καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες το μεγάλο «trade» του 2020

admin

Ο οίκος Lazard ο νέος χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΔΔΗΧ

admin

Mείωση των «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη, «πονοκέφαλος» για Ελλάδα και Κύπρο

admin

Μειώσεις στους φόρους και αύξηση στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Βρούτσης

admin

Τα αγκάθια της 6ης αξιολόγησης – Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι αρχές Μαΐου

admin

Φθινοπωρινή «άνοιξη» από τις αφίξεις στον τουρισμό

admin

Επίδομα γέννησης: Τι αποφασίστηκε για τα εισοδηματικά κριτήρια

admin

Αξιωματούχος της Fed προειδοποιεί για το κρυπτονόμισμα «Libra» του Facebook

admin

Γ. Ζαββός: Ανερμάτιστη η φημολογία ότι ο Ηρακλής ξεσπιτώνει

admin

«Απλησίαστο το πετρέλαιο θέρμανσης για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών»

admin

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ στο εννεάμηνο

admin

Θεσσαλονίκη: H πρόταση των εργαζομένων για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ

admin

ΔΕΗ – ΔΕΠΑ : Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

admin

Ανά λεπτό θα συνδέονται οι ταμειακές μηχανές με το Taxis από τον Ιούνιο

admin

Κόκκινα δάνεια : Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα»

admin