Image default
ALPHA BANK Οικονομία

Alpha Bank: Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της πανδημίας, αναμένουμε σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του β΄ εξαμήνου

Αναλυτική ενημέρωση για τα μέτρα που έλαβε από την πρώτη στιγμή η διοίκηση της Alpha Bank με αφορμή την έξαρση της Covid-19 έδωσε η διοίκηση της τράπεζας κατά την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας για το 2019.

Όπως επισημαίνει η  Alpha Bank, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί διαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της και στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας, καθώς και στην υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Παράλληλα, επισημαίνει πως η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις διεθνείς χρηματαγορές έχοντας επηρεάσει σημαντικές συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. «Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να επεξεργαστεί τα πρόσφατα γεγονότα. Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2020, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του Neptune».

Αναλυτικότερα η Alpha Bank επισημαίνει τα εξής: 

«Η εμφάνιση του κορωνοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία σύντομα έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο διάρκειας αυτής της κρίσης και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο.

Η Alpha Bank παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid-19 και αξιολογεί διαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της και στο προφίλ κινδύνου (risk profile) της Τράπεζας, καθώς επίσης και στην υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα επαναπροσδιορίζει τις διαδικασίες της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου που εγγυάται την επιχειρησιακή της συνέχεια και την απρόσκοπτη και ισχυρή στήριξή της στην ελληνική οικονομία.

Μεταξύ των διευκολύνσεων που παρέχονται στους Πελάτες μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, συμπεριλαμβάνεται η αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως τον Σεπτέμβριο του 2020 για όλες τις Επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση, ενώ αντίστοιχα, για Ιδιώτες, Επαγγελματίες και Μικρές Επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης αναστολής στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζομένων και των Πελατών αποτελεί για την Alpha Bank απόλυτη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, ήδη από την αρχή της κρίσης, η Τράπεζα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρώτον, έχουμε μεριμνήσει για τις ευπαθείς ομάδες των Εργαζομένων μας καθώς και για τους Υπαλλήλους μας που είναι γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι ή να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού. Επίσης, έχει δομηθεί ένα δυναμικό σχέδιο επικοινωνίας προς τους Εργαζόμενους και τους Πελάτες, με οδηγίες για την προστασία από τον ιό, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και των μη απαραίτητων μετακινήσεων. Η Τράπεζα προέβη επίσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες σε υλικά προφύλαξης και ιατρικά αναλώσιμα (π.χ. απολυμαντικά καθαριστικά, αντισηπτικά χεριών και φάρμακα ελεύθερης διάθεσης), σε όλα τα γραφεία και τα καταστήματα του Ομίλου. Τόσο τα Κτήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών όσο και τα Καταστήματά μας καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Προκειμένου η Τράπεζα να διασφαλίσει την αποτελεσματική της λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περίπου το 90% των Εργαζομένων της στις Κεντρικές Υπηρεσίες εργάζεται από το σπίτι. Περίπου το 50% των Υπαλλήλων στα Καταστήματα της Τράπεζας εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας εκ περιτροπής, ενώ το υπόλοιπο Προσωπικό παραμένει στο σπίτι σε επιφυλακή ή κάνει χρήση κανονικής άδειας. Από σήμερα, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Εργαζομένων της Τράπεζας (στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στα Καταστήματα) εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Alpha Bank. Επίσης, η Τράπεζα έχει ισχυροποιήσει την ψηφιακή της υποδομή και επανεξετάζει τακτικά το σχέδιο δράσης της προσαρμόζοντάς το αναλόγως, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη ανταπόκριση του Δικτύου των Καταστημάτων της στις ανάγκες των Πελατών.

Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις διεθνείς χρηματαγορές έχοντας επηρεάσει σημαντικές συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να επεξεργαστεί τα πρόσφατα γεγονότα. Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2020, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του Neptune».

Βασίλης Ψάλτης: Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί θα υπερβούμε τις προκλήσεις

Για το θέμα της πανδημίας αναφέρθηκε στο σχόλιό του και ο Διευθύνων Σύμβουλος της  Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των Εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των Πελατών μας και της ελληνικής Οικονομίας.Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας».

Παράλληλα ο κ. Ψάλτης επισημαίνει πως η «Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες».

Οι πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία

Παράλληλα, η Alpha Bank προχωρά και σε μια εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας γενικότερα στην ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα αναφέρει: 

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το 2019, με το ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 1,9%, όπως το 2018. Τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ σημείωσαν οι καθαρές εξαγωγές ( 0,8 εκατοστιαίες μονάδες) και ακολούθησε η ιδιωτική κατανάλωση, υποστηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και την άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος των

νοικοκυριών. Η δημόσια κατανάλωση και οι επενδύσεις επίσης συνέβαλαν θετικά στην οικονομική μεγέθυνση το προηγούμενο έτος. Η ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς ακινήτων επιταχύνθηκε το 2019, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,2%, έναντι 1,8% το 2018. Η ανεργία παρέμεινε σε καθοδική τροχιά, φτάνοντας στο 17,3% το 2019.

Στην τρέχουσα συγκυρία, οι προοπτικές της εγχώριας οικονομίας επηρεάζονται από την εντεινόμενη αβεβαιότητα. Η αρνητική επίπτωση της πανδημίας COVID-19 στο ρυθμό μεταβολής του εγχώριου ΑΕΠ αναμένεται να καθοριστεί – μεταξύ άλλων παραγόντων – από το μέγεθος και τη διάρκεια του φαινομένου.

Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι θα έχει τη μορφή μίας οικονομικής διαταραχής σε σχήμα V, ιδίως κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης, της αναδυόμενης εγχώριας αβεβαιότητας και ενός “shock” από την πλευρά της προσφοράς, ως αποτέλεσμα της αναστολής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Στην προσπάθεια να

περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά δημοσιονομικών μέτρων, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την υποστήριξη των κλάδων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Eurogroup ενέκρινε στα μέσα Μαρτίου ένα πακέτο δράσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα, ανακοινώνοντας δημοσιονομικά μέτρα ύψους τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020. Επιπλέον, το Eurogroup προσέφερε πλήρη ευελιξία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Ειδικότερα, για την Ελλάδα, ο στόχος του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα τεθεί σε ισχύ το 2020, ενώ οι δαπάνες για τη συγκράτηση της εξάπλωσης της πανδημίας, την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και εκείνες που συνδέονται με την προσφυγική κρίση, θα εξαιρεθούν από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Σχετικα αρθρα

ΤΑΙΠΕΔ: Νέος διαγωνισμός για τον εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου

admin

Μηταράκης: Θα τηρηθεί στο ακέραιο η απόφαση του ΣτΕ για το ασφαλιστικό

admin

Unilever: Μειώνει στο μισό τη χρήση πρωτογενούς πλαστικού

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 58 μηνών η αγορά, κλείσιμο με κέρδη 2,29%

admin

Η ύφεση «δείχνει» το κραχ στην οικονομία που έρχεται

admin

Υπ. Περιβάλλοντος: Άμεσα οι άδειες για την «Ελληνικός Χρυσός» – Αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ

admin

Με άνοδο έκλεισε η Wall Street

admin

Κοροναϊός : «Καμπανάκι» για τις τράπεζες από Fitch

admin

Στην κορυφή του παγκόσμιου χάρτη αποδόσεων το Χρηματιστήριο Αθηνών

admin

Μάστιγα και για την Ιταλία το brain drain

admin

Κοροναϊός: Συνεδριάζει το Ecofin για τον οικονομικό αντίκτυπο

admin

Βρετανία : Οι οικονομικές πολιτικές των δύο βασικών αντιπάλων των εκλογών

admin

Ποιος θα αλλάξει το σκηνικό στην παγκόσμια οικονομία;

admin

Χρηματιστήριο: Άνοιγμα με οριακή πτώση

admin

Στουρνάρας : Αν συνεχίσει η κυβέρνηση θα βγει ο λογαριασμός στην ανάπτυξη

admin

Ηπια πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου -Στις 940,16 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

admin

Κορονοϊός: Σε ενέσεις τόνωσης της αγοράς προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

admin

Κοροναϊός : Θετικοί στην εξ αποστάσεως εργασία 7 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

admin