Image default
PIRAEUS BANK Οικονομία Πρώτο Θέμα

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ:Κεφαλαιακό απόθεμα άνω των €2 δισ. -Ισχυρή επίδοση το 2019 σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

 • Κεντρική προτεραιότητα η ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας
 • Αδιάλειπτη λειτουργία με έγκαιρες και προληπτικές δράσεις, ευθυγραμμισμένες με το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας
 • Ένας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται από το σπίτι. Τρεις στους τέσσερις ο αντίστοιχος δείκτης για τις κεντρικές υπηρεσίες
 • Δέσμευση παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας πανελλαδικά. Προώθηση της ψηφιακής τραπεζικής
 • Εντατική προετοιμασία για χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω στοχευμένων λύσεων προς τους πελάτες της Τράπεζας για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης που προήλθε από το COVID-19
 • Η Τράπεζα ως πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπεθυνότητας (ESG) έχει δραστηριοποιηθεί ώστε να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία

Επιδόσεις: Ισχυρή πρόοδος το 2019

 • Καθαρά έσοδα από τόκους +2% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα από προμήθειες +9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Λειτουργικά έξοδα μειωμένα 6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Έσοδα προ φόρων και προβλέψεων +6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση
 • Έξοδο προβλέψεων 1,9% επί των δανείων μετά από προβλέψεις
 • Καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους €270 εκατ. έναντι €185 εκατ. το 2018
 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων €4,1 δισ. στην Ελλάδα

Εξυγίανση ισολογισμού: Εντατική προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής» και με οργανική βελτίωση

 • 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 4ο 3μηνο 2019
 • Μείωση ΜΕΑ κατά €3 δισ. το 2019 στα €24,5 δισ. Ιστορικά χαμηλό επίπεδο αθετήσεων και επενα- αθετήσεων το 4ο 3μηνο 2019
 • Tο Σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης των ΜΕΑ
 • Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους €7 δισ. (~€5 δισ. “Vega”, ~€2 δισ. “Phoenix”)
 • Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς υποστηρίζει το σχέδιο μείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας

Ισχυρή κεφάλαιακή θέση και προφίλ ρευστότητας

 • Έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ. τον Φεβρουάριο 2020
 • Δείκτης CET-1 στο 14,8% και συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,8% proforma για το Tier 2 του Φεβρουαρίου 2020
 • Κεφαλαιακό απόθεμα €2,3 δισ. πάνω από την ελάχιστη Συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση 11,75% για το 2020
 • Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 79%. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 117% στο τέλος 2019
 • Καταθέσεις πελατών +6% σε ετήσια βάση
 • Ισχυρή θέση και υψηλά αποθέματα ρευστότητας στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο

Δηλώσεις Διοίκησης

“Ο κορονοϊός έχει αναδειχθεί σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η οποία εξελίσσεται παράλληλα και σε ισχυρό σοκ για τις οικονομίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2019 ήταν έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το κατά πόσο οι θετικές εξελίξεις του 2019 θα καταφέρουν να συντηρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες συνθήκες. Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, μας επιτρέπουν να ανταπεξέλθουμε στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση και να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες.

Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων της και της κοινωνίας εν γένει.”

Γιώργος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

“Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει τις τράπεζες και τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεργαζόμαστε στενά με της ελληνικές αρχές, τα εποπτικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Αξιολογούμε την κατάσταση και παρόλο που είναι δύσκολο να έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των συνεπειών, διεξάγουμε επιμελή ανάλυση του χαρτοφυλακίου μας και όλων των πελατειακών μας σχέσεων. Ταυτόχρονα, η υγεία των ανθρώπων μας και των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Από τότε που εμφανίσθηκε η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας, η Τράπεζα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της κατάστασης και έχει ενεργοποιήσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και δράσεις για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις. Βασιζόμαστε στα θεμελιώδη του 2019 που απεικονίζουν τη μεγάλη πρόοδο της Τράπεζας και εργαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα, έχοντας ως βάση την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση και το συμπαγές προφίλ ρευστότητας.

Όσον αφορά στην κερδοφορία, καταγράψαμε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €270 εκατ., επικουρούμενα από τα ανθεκτικά έσοδα και τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.

Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας κατά το 2019. Η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει την κεφαλαιακή της θέση κατά περίπου 280 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας της αρχικές εκτιμήσεις. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 15,7% με τον δείκτη CET1 στο 14,8%. Συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Tier 2 ύψους €500 εκατ. που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 16,8%.

Η προσπάθεια μείωσης των ΜΕΑ το 2019 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά €3 δισ. Όπως αναφέρθηκε στο market update της 3ης Φεβρουαρίου, οι νέες εισροές ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 4o 3μηνο 2019. Οι προετοιμασίες για τις δύο τιτλοποιήσεις ΜΕΑ συνολικού ύψους €7 δισ. συνεχίζονται αμείωτες.

Η ρευστότητά μας παραμένει ισχυρή και επαρκής. Κατά το 1ο τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας κυμαίνεται γύρω στο 120%, υψηλότερος από το τέλος του 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε νωρίς δράση για να στηρίξει τους πελάτες της και την οικονομία, σύμφωνα και με τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι, μόλις υποχωρήσουν αυτά τα έκτακτα γεγονότα, η οικονομία θα επανέλθει σε υγιή ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη αξιοποίηση της ικανότητάς της να παράγει αξία, να εξυπηρετεί και να στηρίζει πελάτες, μετόχους και εργαζομένους.

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

Κύρια Σημεία Επιδόσεων 2019

Ανθεκτικά καθαρά

έσοδα τόκων

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €1.435 εκατ. το 2019, +2% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,1 δισ. το 2019 ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο των €3,8 δισ. με επιτόκιο 4,7%, το οποίο συνεισέφερε θετικά στα έσοδα τόκων, ενώ παράλληλα θετική συνεισφορά είχε και το κόστος χρηματοδότησης από καταθέσεις πελατών και από τη διατραπεζική αγορά. Συνολικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 2019 διαμορφώθηκε στις 241 μονάδες βάσης, σταθερό σε σχέση με το 2018.

Συνεχίζεται η αύξηση

των καθαρών

εσόδων προμηθειών

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €318 εκατ., αυξημένα κατά 9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προμήθειες από λοιπές τραπεζικές εργασίες συνέχισαν να βελτιώνονται, καθώς η Τράπεζα επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για δάνεια, τις θετικές τάσεις των υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής, τις πληρωμές, καθώς και τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας.

Περαιτέρω μείωση εξόδων

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €982 εκατ., μειωμένα κατά 6% ετησίως το 2019. Η τάση αυτή βελτιώνει τον δείκτη κόστους προς έσοδα του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 54% το 2019 από 57% το 2018.

Ενίσχυση κερδών

προ φόρων και προβλέψεων

Έξοδο Προβλέψεων

στο 1,9%

Κερδοφορία στα €270 εκατ.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €841 εκατ. το 2019, αυξημένα κατά 6% ετησίως. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές εργασίες (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), το 2019 αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως και διαμορφώθηκαν στα €771 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ισχύ των βασικών τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας.

Το έξοδο προβλέψεων διαμορφώθηκε το 2019 στα €710 εκατ., με τις μη οργανικές ενέργειες να συμβάλλουν κατά €193 εκατ. Ο δείκτης εξόδων προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 1,9%, με το οργανικό έξοδο προβλέψεων στο 1,4% και το μη οργανικό τμήμα στο 0,5%.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους για το 2019 διαμορφώθηκαν στα €270 εκατ. από €185 εκατ. το 2018. Σημειώνεται ότι το 4ο 3μηνο 2019 τα έσοδα περιλαμβάνουν €351 εκατ. προ φόρων κέρδη από τη μεταφορά της εσωτερικής διαχείρισης ΜΕΑ στην Intrum Ελλάς.

Ενίσχυση κεφαλαιακών

δεικτών

Καταθέσεις πελατών

στην Ελλάδα +6%

ετησίως

Ισχυρή νέα παραγωγή δανείων

Βελτίωση ποιότητας

ενεργητικού. Σε τροχιά επίτευξης για τιτλοποιήσεις

ΜΕΑ €7 δισ.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Tier 2 τον Φεβρουάριο 2020 σε proforma βάση, διαμορφώθηκε στο 16,8% έναντι συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης στο 11,75% για 2020 από 14,25%, μετά από τις εποπτικές ανακοινώσεις στις 20 Μαρτίου 2020. Η απόφαση της ΕΚΤ παρέχει επιπλέον αποθέματα για να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές τράπεζες περισσότερη ευελιξία σε αυτή την ευμετάβλητη περίοδο, με την αλλαγή του μείγματος των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 σύμφωνα με την Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Capital Requirements Directive V) και την προσωρινή αναστολή του αποθέματος Διατήρησης Κεφαλαίου.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν στα €47,1 δισ. στο τέλος του 2019, +6% ετησίως. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €2 δισ. ετησίως, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 117% το Δεκέμβριο 2019 και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 79% αντίστοιχα.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έφθασαν τα €4,1 δισ. το 2019, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας και θωρακίζοντας τα έσοδα από τόκους, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης του ισολογισμού και το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων.

Το 4ο 3μηνο 2019 ήταν το 17ο συνεχόμενο 3μηνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (MEA) για την Πειραιώς. Τα MEA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €24,5 δισ. μειωμένα κατά €3 δισ. ετησίως και κατά €13 δισ. από το υψηλότερο επίπεδο, με ιστορικά χαμηλές εισροές να καταγράφονται το 4ο 3μηνο 2019. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ομίλου ήταν 49% το Δεκέμβριο 2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ του Ομίλου από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 45%. Οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους €7 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης (περίπου €5 δισ. “Vega”, περίπου €2 δισ. “Phoenix”) για να ενταχθούν στο ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού (“Ηρακλής”), διευκολύνοντας περαιτέρω την προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας & Λειτουργική Επίπτωση Λόγω COVID-19

Η Τράπεζα Πειραιώς, λειτουργώντας με υπευθυνότητα σύμφωνα με την ατζέντα εταιρικής υπευθυνότητας (ESG), συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς κα στην άμβλυνση των επιπτώσεών του. Από την πρώτη στιγμή και σε προληπτική βάση, η Τράπεζα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Πολιτείας, τηρώντας πιστά και με συνέπεια τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πελατών, των εργαζομένων και των συνεργατών της συνολικά, καθώς και τη σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα, η Τράπεζα προχώρησε σε δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού πρώτης ανάγκης στην ελληνική Πολιτεία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει έως τώρα τις ακόλουθες δράσεις:

o  για τους πελάτες:

 • προτρέπει τους πελάτες να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα της Τράπεζας (winbank, mobile banking, phone banking), μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι συναλλαγές τους,, όλο το 24ωρο
 • ενισχύει το cyber security για τη διασφάλιση των συναλλαγών των πελατών της
 • προσφέρει στοχευμένες λύσεις στους πελάτες που πλήττονται, άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του COVID-19, και βρίσκεται στο πλευρό τους με όλο το δυναμικό και τα εργαλεία που διαθέτει
 • υλοποιεί, σε συνεργασία με την Intrum Hellas, εξειδικευμένα σχέδια προκειμένου για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα
 • προετοιμάζει λύσεις για τα δάνεια σε συντονισμό με τους εποπτικούς φορείς και τις ελληνικές αρχές, μέσω προγραμμάτων αναστολής πληρωμών ή εγγυήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όχι σε βάρος των πιστοδοτικών κριτηρίων
 • έχει υιοθετήσει πολιτική ελάχιστης αναμονής και συγχρωτισμού, με τον ρόλο meeter-greeter έξω από το κατάστημα

o  για τους εργαζομένους:

 • διασφάλισε, με έγκαιρη προετοιμασία, υγειονομικά προγράμματα, προγράμματα ασφάλειας για τους χώρους εργασίας και ευέλικτα προγράμματα εργασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζική εργασία από το σπίτι
 • ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας και διένειμε λεπτομερείς οδηγίες στους εργαζομένους, πραγματοποιώντας παράλληλα στοχευμένες ενέργειες, όπως προμήθεια σε μάσκες, προστατευτικά διαχωριστικά στα τάμεια κ.ά.
 • αναθεώρησε την πολιτική επαγγελματικών μετακινήσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό από τον Φεβρουάριο 2020, αναβάλλοντας προγραμματισμένα ταξίδια
 • ενδυνάμωσε την εσωτερική ιατρική ομάδα
 • παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη σε όλους τους εργαζομένους για πιθανές ιατρικές ερωτήσεις ή ψυχολογική υποστήριξη
 • παρακολουθεί συνεχώς τα κρούσματα COVID-19 και την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων σε διαγνωσμένες περιπτώσεις
 • ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας για την είσοδο στα κτήρια της Τράπεζας και στα καταστήματα, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη ιχνηλάτηση
 • παρέχει άδειες ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και σε γονείς μαθητών, στο πλαίσιο της διευκόλυνσής τους και της εφαρμογής των οδηγιών των ελληνικών αρχών
 • έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του εντατικότερου καθημερινού καθαρισμού με ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά στους χώρους εργασίας και τη συνεχή διανομή αντισηπτικού υγρού στις μονάδες και στα καταστήματα

o  για τους προμηθευτές:

εξασφάλισε ότι οι συνεργάτες συμμορφώνονται με τις πρακτικές επιχειρησιακής συνέχειας παρέχοντας σχετική ενημέρωση

ΓΛΩΣΣΑΡΙ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

# Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση
      1       Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) στοιχεία αποτελεσμάτων Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 2018 περιλαμβάνουν €48εκατ. έκτακτη ποιοτική προμήθεια (στα καθαρά έσοδα προμηθειών), €154εκατ. δαπάνες προγράμματος εθελούσιας εξόδου VES και €34εκατ άλλες αντισταθμιστικές προσαρμογές δαπανών (και οι δύο στα λειτουργικά έξοδα) Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 2019 περιλαμβάνουν €351εκατ. κέρδος από την απόσχιση της πλατφόρμας εξυπηρέτησης ΜΕΑ (στα κέρδη από πώληση χρηματοιοκονομικών στοιχείων), €36εκατ. δαπάνες VES και -€5mn άλλες αντισταθμιστικές προσαρμογές δαπανών (και οι δύο στα λειτουργικά έξοδα)
        2         Συνολικό Προσαρμοσμένο Ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων: 1) €3,3 δις τον Δεκέμβριο του 2018 των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στην Αλβανία και τη Βουλγαρία, του εποχικού αγροδανείου ΟΠΕΚΕΠΕ, και άλλων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 2) €1,7 δις τον Δεκέμβριο.2019 του εποχικού αγροδανείου του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων
3 Δάνεια προ Προβλέψεων Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
4 Δάνεια μετά από Προβλέψεις Δάνεια μετά από προβλέψεις στο αποσβέσιμο κόστος
5 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εποχικά προσαρμοσμένος) Δάνεια μετά από προβλέψεις εξαιρουμένου αγροδανείου ύψους €1,5 δισ. στις 31.12.2019 προς (/) Καταθέσεις
6 Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) Κέρδος / ζημία περιόδου προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων
7 Αποτέλεσμα προ προβλέψεων Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος
8 Έσοδα προ προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάση Αποτελέσματα προ προβλέψεων εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1
9 Επαναλαμβανόμενα Βασικά έσοδα προ προβλέψεων Επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ προβλέψεων εξαιρουμένων των συναλλαγών και των λοιπών εσόδων
  10 Δείκτης κόστους προς έσοδα (Επαναλαμβανόμενο) Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς συνολικά καθαρά έσοδα, εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1
        11       Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA – NPE) Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP.
12 Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ από αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς (/) ΜΕΑ
13 Δείκτης ΜΕΑ Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προ προβλέψεων και προσαρμογών
14 Έξοδο Προβλέψεων Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος.
15 Δείκτης εξόδων προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις (CoR) Έξοδο προβλέψεων ετησιοποιημένο προς δάνεια μετά από προβλέψεις
16 Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις
17 Καθαρά έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων
18 Καταθέσεις ή Καταθέσεις Πελατών Υποχρεώσεις προς πελάτες
  19   LCR (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας) Δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας για μια τράπεζα να επιβιώσει ένα σημαντικό σενάριο ακραίων καταστάσεων διάρκειας ενός μηνός
20 (Επαναλαμβανόμενο) Λειτουργικά Έξοδα Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των εφάπαξ ειδών σύμφωνα με το στοιχείο #3
21 Δείκτης κεφαλαίου CET1 σε pro-forma βάση Κεφάλαιο CET1, όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
    22   Pro-forma Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Συνολικά εποπτικά κεφάλαια, όπως ορίζονται από την Οδηγία (EU) No 575/2013, με την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, προσθέτοντας (+) τα κέρδη περιόδου ύψους € 0,3 δις στον αριθμητή (κεφάλαια) και την έκδοση τίτλων Tier II τον Φεβ.2020 και αφαιρώντας (-) διακρατούμενα για πώληση χαρτοφυλάκια ύψους €0,3δις από τον παρονομαστη
    29 Pro-forma Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET-1 Κεφάλαια CET1, όπως ορίζονται από την Οδηγία (EU) No 575/2013, με την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, προσθέτοντας (+) τα κέρδη περιόδου ύψους € 0,3 δις στον αριθμητή (κεφάλαια) και αφαιρώντας (-) διακρατούμενα για πώληση χαρτοφυλάκια ύψους €0,3δις από τον παρονομαστη

Σχετικα αρθρα

Αγορές: Φθάνει στο τέλος του το «bull market»;

admin

Η Ελλάδα θέλει να εκμεταλλευτεί την επενδυτική έκρηξη για να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες

admin

Ο ακήρυκτος πόλεμος τραπεζιτών-τρόικας

admin

Συντάξεις: Αυξήσεις σε 300.000 συνταξιούχους από 1η Ιανουαρίου

admin

ΗΠΑ : Ταμείο ανεργίας για το 1/5 των εργαζομένων σε κάποιες πολιτείες λόγω κοροναϊού

admin

Κορωνοϊός: Η γαλλική κυβέρνηση θα διαθέσει βοήθεια 45 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και μισθωτούς

admin

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τα λάθη του Ομπάμα με την Τουρκία

admin

Χρήστος Μεγάλου: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια των νέων μας να εισέλθουν στην αγορά εργασίας»

admin

Έρχονται πρόστιμα για τις εισπρακτικές εταιρείες δικηγόρων

admin

Κοροναϊός : Ποια προϊόντα αγοράζουν οι Έλληνες την περίοδο της καραντίνας

admin

Μείωση ΦΠΑ: Ο νέος τιμοκατάλογος σε καφέδες, σινεμά, ΜΜΜ – Τι θα πληρώνουμε από 1η Ιουνίου

admin

Σταϊκούρας: Και τα ενοίκια στο 30% των ηλεκτρονικών δαπανών το 2020

admin

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Πότε φθάνουν οι ειδοποιήσεις, τι πληρώνουμε

admin

Ο Ολλάντ πιέζει για «κυβέρνηση της ευρωζώνης» – Ο χρήσιμος ρόλος της Ελλάδας

admin

ΥΠΕΝ : Ιλαροτραγικές οι αντιδράσεις για τη δωρεά της ΔΕΗ στο ΕΣΥ

admin

ΔΝΤ: Μη βιώσιμο το χρέος της Αργεντινής

admin

Ο κορωνοϊός στην Ιταλία «χτύπησε» το Χρηματιστήριο Αθηνών -Απώλειες που προσεγγίζουν το 6%

admin

Γερμανικός Τύπος: Ανησυχία για τους Έλληνες στις τουρκικές φυλακές

admin