Image default
Επιχειρήσεις

Παπουτσάνης: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου 0,03ευρώ/μετοχή

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.02.2020 αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 753.552,30€  Ευρώ.
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,03 ανά μετοχή.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 14.066.309,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 Ευρώ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. πρωτ. 33058/26-03-2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας και καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της την 02/04/2020 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,03 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 29.04.2020 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,56 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,03 ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.04.2020 για την Εταιρία.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 06.05.2020.
Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 06.05.2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha bank ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Alpha Bank, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank  είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).
Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 06.05.2020, η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους θα γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Δικαιούχος στην Εταιρεία, έπειτα από επικοινωνία με την Εταιρεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 22620-86430, κος Αλέξανδρος Γεωργιάδης).

Σχετικα αρθρα

Microsoft: Ακόμη πιο κοντά στις ελληνικές startups

admin

Χ.Α.: Παραμένει το εκτιμώμενο εύρος τιμών μεταξύ 670-730 μονάδων

admin

Euroxx: Αναβολή στην απόφαση απορρόφησης της «Αττικές Επενδύσεις»

admin

Αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα ο οινοποιητικός κλάδος

admin

Ανθεκτικότητα της βιομηχανίας και των εξαγωγών στην κρίση

admin

Alphabet: Οριακή υποχώρηση των εσόδων το β΄ τρίμηνο του 2020 στα 31,6 δισ. δολάρια, η πρώτη στην ιστορία της

admin

Μικρή παράταση για Εθνική Ασφαλιστική

admin

ΟΤΕ: Στα €918 εκατ. τα έσοδα μειωμένα κατά 3% λόγω της πανδημίας

admin

Hilton: Απολύει το 22% του διοικητικού της προσωπικού – Εκτός 2.100 εργαζόμενοι

admin

Επίλεκτος: Στις 6 Μαρτίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

admin

ΟΛΠ: Πράσινο φως στο πρόγραμμα ανταμοιβής προσωπικού από τη ΓΣ

admin

Inditex: Επενδύει 1 δισ. δολάρια για τα Zara εν μέσω κρίσης

admin

Στην περιοχή των 630 με 625 μονάδων οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις του ΓΔΧΑ

admin

Black Friday με Ευχοστολίδια – Πώς θα κάνετε χριστουγεννιάτικες αγορές για καλό σκοπό

admin

Intralot: Εισάγει τη δυνατότητα στοιχηματισμού στα eSports στο Περού

admin

Vodafone – 5G: Απέκτησε συνολικά 600MHz φάσματος για 15 χρόνια

admin

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. της Eurobrokers

admin

Debenhams: Αίτηση πτώχευσης για προστασία από τους πιστωτές

admin