Image default
Οικονομία

Πώς να υπολογίσετε την έκπτωση 25% για εκπρόθεσμες πληρωμές φόρων – Ποιοι κερδίζουν (Παράδειγμα)

Κίνητρο σε όσους φορολογούμενους επιλέξουν την εμπρόθεσμη ολική εξόφληση αντί τα αναστολής πληρωμών για το φθινόπωρο δίνει το υπουργείο Οικονομικών.  Με βάση διευκρινίσεις που δίνει η ΑΑΔΕ, έκπτωση 25% προβλέπεται για βεβαιωμένες (μη ληξιπρόθεσμες) οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων, των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία καταβολής τους ως 31/8/2020. Ισχύει για όσες, πρώτον λήγουν 30/3/2020 και 31/3/2020, εφόσον έχουν καταβληθεί από 30/3/2020  έως 10/4/2020 , ή δεύτερον λήγουν από 1/4/2020 έως 30/4/2020, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Σημειώνεται πως δεν εμπίπτουν στην έκπτωση 25%:

– Φορολογικές οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Δεν συνιστά ρύθμιση, κατά την έννοια αυτή, η ενεργοποίηση της δυνατότητας καταβολής του ΦΠΑ σε δύο δόσεις (κωδ. 532 της δήλωσης ΦΠΑ).

– Οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

– Οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση 25%;

1.  Για τις  οφειλές /  δόσεις ρυθμίσεων  που λήγουν 30/3/2020  και 31/3/2020:

– Επιχειρήσεις  κάθε νομικής μορφής  και κλάδου άσκησης δραστηριότητας,  των οποίων:

–  ενεργός  στις 20/03/2020,  κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας  (ΚΑΔ) περιλαμβάνεται στον σχετικό Πίνακα ή

– ενεργός  στις 20/3/2020  ΚΑΔ δευτερεύουσας  δραστηριότητας με ακαθάριστα  έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από  την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος  φορολογικού έτους 2018, μεγαλύτερα από  τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον  κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020,. Ως επιχειρήσεις νοούνται  και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες  και οι αυτοαπασχολούμενοι.

– Φυσικά  πρόσωπα που  εκμισθώνουν ακίνητα  στις παραπάνω επιχειρήσεις.

– Μισθωτοί  των παραπάνω  επιχειρήσεων με  σύμβαση εργασίας σε αναστολή  λόγω:

απαγόρευσης  της λειτουργίας  της επιχείρησης με  εντολή δημόσιας αρχής  ή

επιλογής  των επιχειρήσεων-εργοδοτών  τους του ιδιωτικού τομέα, που  πλήττονται σημαντικά από την πανδημία  του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστούν  οι λειτουργικές ανάγκες τους, στο δυσμενές περιβάλλον  που δημιουργείται.

2.  Για τις  οφειλές /  δόσεις ρυθμίσεων  που καταβάλλονται από 1/4/2020  ως 30/4/2020

– Επιχειρήσεις  κάθε νομικής μορφής  και κλάδου άσκησης δραστηριότητας,  των οποίων:

–  ενεργός,  στις 20/03/2020  κύριος ΚΑΔ ή δευτερεύων  (εφόσον πληρείται η ως άνω  προϋπόθεση των μεγαλύτερων ακαθαρίστων εσόδων), περιλαμβάνεται τροποποιείται και  ισχύει. Ως επιχειρήσεις νοούνται και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες  και οι αυτοαπασχολούμενοι.

– Φυσικά  πρόσωπα που  εκμισθώνουν ακίνητα  σε επιχειρήσεις που ο ενεργός  στις 20/3/2020 κύριος ΚΑΔ ή δευτερεύων  (με την ως άνω προϋπόθεση των μεγαλύτερων ακαθαρίστων εσόδων), περιλαμβάνεται  στους αναφερόμενους στον Πίνακα όπως τροποποιείται και ισχύει,

– Μισθωτοί  σε επιχειρήσεις  που ο ενεργός στις  20/3/2020 ΚΑΔ κύριος ΚΑΔ  ή και δευτερεύων, υπό τις  ανωτέρω προϋποθέσεις, περιλαμβάνεται  στους αναφερόμενους στον Πίνακα, όπως τροποποιείται  και ισχύει, και των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε  αναστολή για τους ίδιους λόγους που ισχύουν για τους δικαιούχους  της έκπτωσης μισθωτούς για τις οφειλές του Μαρτίου.

Τι  πρέπει  να κάνουν όσοι επιθυμούν την έκπτωση 25%;

Οι  δικαιούχοι  της έκπτωσης  πρέπει να καταβάλουν  εμπρόθεσμα το 75% της οφειλής/δόσης του Μαρτίου ή και του  Απριλίου, αντίστοιχα. Το ακριβές ποσό θα το υπολογίζουν μόνοι τους, ως εξής:

Α) Για  τον υπολογισμό  του 75%, ο δικαιούχος  πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης  από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του Taxisnet.

Β) H καταβολή  πραγματοποιείται  με τη σχετική Ταυτότητα  Οφειλής, για κάθε οφειλή χωριστά.

Γ) Για  κάθε ταυτότητα  βεβαιωμένης (ΤΟ)  ή ρυθμισμένης οφειλής  (ΤΡΟ), καταβάλλεται το 75%  της εμφανιζόμενης οφειλής στην  εικόνα του TAXISnet και μέχρι δύο  δεκαδικά ψηφία.

Παράδειγμα

Επιχείρηση  δικαιούχος της  έκπτωσης, καλείται  να πληρώσει τη δόση Μαρτίου  μιας φορολογικής οφειλής σε ρύθμιση. Για  κάθε δόση, χρειάζεται να καταβάλλει το ποσό  των 3.000,79 x 75% = 2.250,59 € (=2.250,5925,  στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο).

Η  έκπτωση  του 25% θα  πραγματοποιηθεί  στο αμέσως επόμενο  της καταβολής διάστημα,  μετά από επαλήθευση της  καταβολής του 75% από τις  υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Μέχρι να  γίνει η τακτοποίηση αυτή, ενδεχομένως  να εμφανίζονται διαφορές στη σχετική εικόνα  του δικαιούχου στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»  του TAXISnet. Η επαλήθευση καταβολής του 75% δεν  απαιτεί κάποια ενέργεια του δικαιούχου.

Αυτονόητο  είναι ότι για  να ισχύει η έκπτωση  αυτή στις αντίστοιχες δόσεις  ρυθμίσεων Μαρτίου και Απριλίου  θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες  οι προηγούμενες δόσεις.

-

Σχετικα αρθρα

Ιδιωτικός ο φορέας που θα αποκτά τα ακίνητα όσων πτωχεύουν

admin

Κοινωνικός τουρισμός: Πώς θα πάρετε voucher 30 ευρώ την ημέρα

admin

Αναδρομικά : Τι διεκδικούν οι 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, ποια είναι τα σενάρια

admin

Κοροναϊός : Ερχεται παγκόσμια φτώχεια και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων

admin

Τι είναι το hive – down και πώς επηρεάζει τους μετόχους των τραπεζών

admin

Η οικονομία της Γερμανίας είναι πολύ πιο “άρρωστη” απ’ όσο νομίζουμε

admin

Οριακή άνοδος στο Χρηματιστήριο, παρά την υποχώρηση της απόδοσης του 10ετούς

admin

Κοροναϊός: Άλλαξαν οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων

admin

Ηλεκτρονικές αποδείξεις : Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε την έκπτωση φόρου

admin

Παπαθανάσης στο MEGA: Σε δύο εβδομάδες οι αποφάσεις για τους εσωτερικούς χώρους στην εστίαση

admin

ΑΑΔΕ : Επιστροφές φόρων για την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

admin

Ο όμιλος TUI θα κλείσει 166 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία

admin

«Προετοιμαστείτε για έναν αλλαγμένο κόσμο» – Η οικονομία την εποχή του κοροναϊού

admin

Πράσινο φως από Κομισιόν για γαλλική στήριξη στον Όμιλο Renault

admin

Πρώτα πρόστιμα για το «χύμα τσίπουρο»

admin

Μητσοτάκης προς ΕΕ: Λάθος να μειωθούν οι συνολικοί πόροι για το προσφυγικό

admin

Βρούτσης: Ψηφιακά και οι αναπηρικές συντάξεις από το τέλος του 2020

admin

Τα στοχευμένα προγράμματα ανάσχεσης της ανεργίας και τα εποχικά επιδόματα

admin