Image default
Επιχειρήσεις

Intralot: Στις 29 Μαΐου η Γ.Σ. για απόκτηση ιδίων μετοχών

Στις 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRALOT με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ενάτη (29η) Μαΐου του 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 αρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (πρώην κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).

8. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

10. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

11. Ανακοινώσεις.

Σχετικα αρθρα

Στην Αθήνα το CEO Advisory Board του ομίλου Ergo

admin

Στην Alpha Bank η Αναστασία Σακελλαρίου

admin

Επίλεκτος: Στις 6 Μαρτίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

admin

Χρηματιστήριο: Αναμένοντας το Triple Witching…

admin

Lamda Development: Νέο μη εκτελεστικό μέλος ο Άρης Σερμπέτης

admin

ΗΠΑ: H Apple επαναφέρει το «λουκέτο» σε καταστήματά της λόγω κορωνοϊού

admin

Cenergy Holdings: Κέρδη €8,1 εκατ. το α΄ 6μηνο του 2020 – Ο Αλέξιος Αλεξίου νέος CEO

admin

ΔΕΔΔΗΕ: Νέα διαδικτυακή υπηρεσία για τους πελάτες Μέσης Τάσης

admin

EY: Πλαίσιο δύο ταχυτήτων για την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στον χώρο εργασίας

admin

ΥΠΕΝ: Πράσινο φως στην τεχνική μελέτη της Ελληνικός Χρυσός για νέες ερευνητικές γεωτρήσεις

admin

«Καλύτερες μέρες» για τις εταιρείες πληροφορικής

admin

Alpha Trust: Χωρίς δικαίωμα για την επιστροφή κεφαλαίου από 31/12

admin

Πολλαπλασιασμός δικτύου ATM από την Attica Bank

admin

Philosofish: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά μονάδων των Νηρέα και Σελόντα

admin

Χ.Α.: Στασιμότητα μέχρι την αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου

admin

ΟΤΕ: Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 0,9% στο γ’ τρίμηνο

admin

CNBC: Η Γερουσία ψήφισε την κλήτευση των CEO του Facebook και του Twitter για «λογοκρισία»

admin

Κρι Κρι: Στα €7,64 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin