Image default
Επιχειρήσεις

Profile: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,025€/μετοχή η τακτική Γ.Σ. – To νέο ΔΣ

Ομόφωνα ενέκρινε την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Profile, η οποία συνεδρίασε χθες Πέμπτη 7 Μαΐου.

Ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 293.560,90 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,025 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει 75.687 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 26 Μαΐου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”.

Παράλληλα, η Γ.Σ. των μετόχων της Profile ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι με θητεία μέχρι την 7η Μαΐου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη,

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη,

3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου,

4) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη,

5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος,

6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και

7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και τον κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

4) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Το σύνολο των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ελληνική υπηκοότητα, πλην του κ. Ευάγγελου Αγγελίδη, ο οποίος έχει κυπριακή υπηκοότητα.

Σχετικα αρθρα

Creta Farms: Εμπόδια πριν την τελική ευθεία για το σχέδιο εξυγίανσης

admin

ΔΕΗ: Η πανδημία μεταθέτει για το 2023 δύο δόσεις ομολογιακού δανείου

admin

BriQ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 50 εκατ. ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

admin

ΕΤΕ: Κοντά σε συμφωνία με Astrobank για Εθνική Κύπρου

admin

Η MYTILINEOS για δεύτερη χρονιά στον επενδυτικό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good

admin

Folli Follie: Αίτηση πτώχευσης από δυο ομολογιούχους

admin

TikTok: Δικαστής μπλοκάρει την απαγόρευση Τραμπ στις ΗΠΑ

admin

Folli Follie: Στο αρχείο η μήνυση επενδυτών κατά του πρώην προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

admin

Μετρό: Ελπίδες για την γραμμή 4 δίνει η στάση των υποψηφίων

admin

Και τυπικά στα χέρια του Δημήτρη Βιντζηλαίου η Creta Farms

admin

ΟΛΘ: Ίδρυση θυγατρικής στη Σόφια για σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

admin

Δρομέας: Νέες παραγγελίες 27 εκατ. ευρώ από τον γερμανικό στρατό

admin

«Ταφόπλακα» για το εμπόριο αν χαθούν και τα Χριστούγεννα

admin

INFORM: Ηγείται ελληνογαλλικής κοινοπραξίας στον διαγωνισμό για τις ελληνικές ταυτότητες

admin

Tηλεργασία σε Google και Facebook έως το τέλος του 2020

admin

Όμιλος Τσάκου: «Seafarers lives matter»-Η ζωή των ναυτικών έχει σημασία

admin

Μίχαλος: Σημαντικές οι ευκαιρίες για επιχειρηματικές συνεργασίες με αραβικές χώρες

admin

Μίχαλος για τα μέτρα: Το πρόβλημα της πανδημίας πρέπει να αντιμετωπισθεί με μια πολυδιάστατη πολιτική

admin