Image default
Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Στα 53,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2019 – Αύξηση 28,4%

Αύξηση των συνολικών εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας εμφάνισε στη χρήση του 2019 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το 2019 ανήλθαν στα 249,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1% έναντι 247,4 εκατ. ευρώ το 2018. Στην αύξηση συνέτειναν η θετική τάση της κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και η σημαντική αύξηση μη ρυθμιζόμενων εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ως αποτέλεσμα της αυξημένης σύνδεσης ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,9% σε ετήσια βάση σε 224,1 εκατ. ευρώ έναντι 180,9 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 176,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2018, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια που αντιστοιχούν σε α) αντιστροφή πρόβλεψης για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 15,7 εκατ. ευρώ, β) επιβάρυνση από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,6 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη 11,5 εκατ. ευρώ το 2018), γ) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 4,3 εκατ. ευρώ (απελευθέρωση πρόβλεψης 27,0 εκατ. ευρώ το 2018), δ) ανάκτηση κόστους για το ειδικό έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ και ε) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών.

Την 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προέβη στην αναπροσαρμογή των εν λειτουργία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της όπως αυτά είχαν κατά την ημερομηνία αυτή. Η αναπροσαρμογή η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιμητών, δεν περιλαμβάνει τα έργα υπό κατασκευή, ενώ διενεργείται κάθε 3-5 χρόνια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αναπροσαρμογής καταχωρήθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014.

Ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των παγίων, προέκυψε συνολική υπεραξία για τον Όμιλο ύψους 308,4 εκατ. ευρώ, η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, προέκυψαν υποαξίες περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 20,1% και ανήλθε στα 134,8 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας και την απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 103,9 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αλλά και τις υποαξίες των περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% έναντι του αντίστοιχου ποσού το 2018.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 136,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 31%, ενισχυμένα και από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο εξαιτίας της προεξόφλησης απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 4 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση 2019 ανήλθαν σε 105,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,4% έναντι 82,2 εκατ. το 2018, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 78,7 εκατ. ευρώ, εναντι 69,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,5 εκατ. ευρώ.

Για το 2019, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε ρεκόρ Επενδύσεων, καταγράφοντας αύξηση 39% στα 249,3 εκατ. ευρώ έναντι 178,2 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 201 εκατ. ευρώ με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 1,14x. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των Ρυθμιζόμενων Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: “Τα ετήσια αποτελέσματα 2019 επιβεβαιώνουν την ευρωστία του ομίλου ΑΔΜΗΕ και την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με τις επενδύσεις (Capex) να καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ 249 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έργα των διασυνδέσεων σε όλη τη χώρα συνεχίζονται χωρίς ουσιαστικές καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Συστήματος Μεταφοράς, θα συμβασιοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μεγεθύνοντάς σημαντικά την αξία του Διαχειριστή. Παράλληλα, η Εταιρεία διερευνά νέες πήγες εσόδων και συνεχίζει τον εξορθολογισμό των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δαπανών της. Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην αύξηση της αξίας της Εταιρείας για τους μετόχους της”.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Ιάσονας Ρουσόπουλος, σημείωσε: “Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχος του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, παραμένει συνεπής απέναντι στους μετόχους της, μέσω της ταυτόχρονης αύξησης της αξίας του Διαχειριστή, ο οποίος ακολουθεί πιστά το φιλόδοξο επενδυτικό του πλάνο, ενώ παράλληλα μεριμνά για την ανταπόδοση της στήριξης των μετόχων της, εξασφαλίζοντας σημαντικές μερισματικές αποδόσεις. Την συγκεκριμένη πολιτική θα συνεχίσει να ακολουθεί και εντός του 2020, παρά τις νέες συνθήκες που η πανδημία έχει επιβάλλει στον τρόπο δουλειάς, ώστε οι μέτοχοι να μεγιστοποιήσουν την αξία τους”.

Σχετικα αρθρα

Τουρισμός: To 77% των Αμερικανών θα συνεχίσει να ταξιδεύει το 2020 εκεί που δεν υπάρχει καραντίνα

admin

Νέα τιμολογιακή πολιτική από τα ΕΛΤΑ

admin

Turkish Airlines: Η κρίση κλονίζει το στυλοβάτη της τουρκικής οικονομίας

admin

ΔΕΗ: Θετικό EBITDA 182 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο από ζημιές άνω από 66 εκατ. ευρώ

admin

ΕΛΠΕ: Ρότα κερδοφορίας από τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα

admin

Νίκας: Μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων

admin

Αύξηση 100% στην κατανάλωση πασατέμπο και ποπ-κορν

admin

GD Infrastrutture κατά Υπ. Υποδομών για το Πάτρα – Πύργος

admin

ΕΛΠΕ: Προσφορά στο “ΑΤΤΙΚΟΝ” προηγμένου Συστήματος Διάγνωσης για τον ιό

admin

Είσοδος της SoftOne στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

admin

Τριπλή διάκριση για τα προϊόντα Φέτας Π.Ο.Π. της ΗΠΕΙΡΟΣ στα βραβεία Great Taste

admin

Εurobank: «Παραμένουμε αισιόδοξοι για το τουριστικό προϊόν της χώρας»

admin

ΚΑΥΚΑΣ: Ακόμη δύο νέα καταστήματα για την εταιρεία

admin

ΧΠΑ: Πρωτιά της Optima Bank το 2020

admin

Νέο μοντέλο για τις εκπτώσεις στο ρεύμα από τη ΔΕΗ

admin

«Ναι» της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο deal Skroutz – CVC

admin

Folli Follie: Τι είπε στη ΓΣ για τα οικονομικά και την εξυγίανση

admin

ΜΕΓΑ: Επιβραβεύεται για τις αειφόρες πρακτικές της

admin