Image default
Επιχειρήσεις

Profile: Στις 26 Μαΐου η αποκοπή μερίσματος

Η Profile ανακοίνωσε ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Μαΐου 2020 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού 295.304,83 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,025 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0239 Ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά  το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 75.687 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος .

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 26 Μαΐου 2020. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως  2019) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες) σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη των μερισμάτων.

2.  Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη μερίσματος κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Εθνική Τράπεζα  της Ελλάδος Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-9301200.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα: Δ/νση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών – Υποδ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών, Ακαδημίας, αριθ. 68, 2ος όροφος Τ.Κ. 10678, τηλ. 210-9477759, 210-3328254, 210-3328779, αρμόδιοι οι κ.κ. Δ. Κουλόπουλος, Ξ. Δημακοπούλου, Σ. Βρυσόπουλος, Ι. Βίτσας.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Σχετικα αρθρα

Μεγάλο project στις ζωοτροφές εξετάζει η Λανακάμ

admin

Folli Follie: Τι είπε στη ΓΣ για τα οικονομικά και την εξυγίανση

admin

Δείγμα γραφής από Mytilineos για «BOT» στις Ανανεώσιμες

admin

Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε προειδοποιεί για διάλυση της Ευρώπης

admin

Μεγάλες πιέσεις στη μετοχή της Aegean μετά τις δηλώσεις Βασιλάκη

admin

Εξαγοράζει δυο εταιρίες η INFORM LYKOS Ρουμανίας

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ

admin

Μείωση ζημιών στα 7,9 εκατ. ευρώ για την ΑΝΕΚ

admin

«Περασμένα μεγαλεία» για τον όμιλο Κοντομηνά

admin

Νέα βουτιά πετρελαίου σε χαμηλά 21 ετών – Μικρή ζήτηση, δεν υπάρχουν αποθήκες!

admin

Εκπαιδευτική ημερίδα της Limra στην Εθνική Ασφαλιστική

admin

Το παγκόσμιο οικονομικό σοκ του κορονοϊού σε αριθμούς

admin

Νέες συμβάσεις για ιδιωτικά οικοδομικά έργα στην Ελλάδα εξασφάλισε η ΤΕΡΝΑ

admin

Παπουτσάνης: Ξεκινά την παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων

admin

Sato: Επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσης

admin

ΗΠΑ: Χάθηκαν 46.200 θέσεις εργασίας στον κλάδο λιανικής τον Μάρτιο

admin

ΕΤΑΔ: Πωλεί στην Alpha Bank 110 στρέμματα στον Αστακό

admin

Η λειτουργία κλειστού προαναχωρησιακού κέντρου σχεδιάζεται στη δομή της Σιντικής Σερρών

admin