Image default
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Προχωρά σε μερική αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ενέκρινε η από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 640 εκατ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 650εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 10 εκ.) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development την 28η Μαΐου 2020.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον:

– εκ των €133 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό, ποσό €12,4 εκατ. χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία LAMDA MARINAS INVESTMENTS S.M.S.A (της οποίας η προηγούμενη επωνυμία και προ της απόκτησης του μεριδίου ήταν LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A.) με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και τον έλεγχο της εταιρείας  LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Η επενδυτική αυτή ευκαιρία κρίθηκε συμφέρουσα από την Εταιρεία για στρατηγικούς λόγους. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης και

– εκ των €40 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσό των €11 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικής εταιρείας με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων της τελευταίας. Η αλλαγή οφείλεται στην καθυστέρηση της χρηματοδότησης της εν λόγω υποχρέωσης μέσω τραπεζικού δανεισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Ο σχεδιασμός είναι όταν ολοκληρωθεί ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός, το ομολογιακό δάνειο να αποπληρωθεί. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

Η ως άνω αναφερόμενη απόφαση τελεί υπό την έγκριση της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικα αρθρα

Νέο πρέσινγκ Βρυξελλών για το μονοπώλιο της ΔΕΗ

admin

Energean: Σχέδιο διάσωσης για τα πετρέλαια του Πρίνου με ένεση ρευστότητας €75 εκατ.

admin

Trastor ΑΕΕΑΠ: Έκδοση δύο ομολογιακών δανείων έως 51 εκατ.

admin

Επενδύσεις 27 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Κρι Κρι

admin

Έρευνα: Ορατό το «λουκέτο» για μια στις τρεις επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα

admin

CHRO ΟΤΕ: Διαμορφώνουμε εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στη διαφορετικότητα

admin

Profile: Η First Abu Dhabi Bank επέλεξε το Axia Custody

admin

Γιούνκερ: Όχι στον δια παντός αποκλεισμό των ευρωομόλογων

admin

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέες στοχευμένες προσφορές και hi tech καταστήματα

admin

Creta Farms: Αλλαγή ΔΣ με την ψήφο των τραπεζών

admin

Ουρά μνηστήρων για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

admin

Creta Farms: Στο 30,59% η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Δομαζάκη

admin

Intralot: Ξεκινά το ψηφιακό αθλητικό στοίχημα στην Washington

admin

Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει έναν χρηματοπιστωτικό κατακερματισμό της Ευρωζώνης

admin

F.G. Europe: Επιτυχής ολοκλήρωση του squeeze-out από τη Silaner

admin

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη «μεγάλη» ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης

admin

Εύσημα από την S&P για το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ

admin

Προκηρύχθηκαν όλοι οι διαγωνισμοί του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

admin