Image default
Διεθνή

Μαργαρίτης Σχινάς: Η Ευρώπη χρειάζεται μια επανάσταση δεξιοτήτων και η ώρα είναι τώρα!

Για το νέο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες και την ανάγκη να επιταχυνθούν οι αλλαγές που σχεδιάζονται γράφει στο thetimes.gr ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχινάς.

Το άρθρο του κ. Σχινά έχει ως εξής: 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελεί μια δια βίου διαδικασία. Οι ικανότητες, οι δεξιότητες και τα προσόντα των ανθρώπων πρέπει να αλλάζουν με τον καιρό και να αναπτύσσονται σε συνάρτηση με την εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Ωστόσο, ακόμη και πριν την πανδημία, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη μαθητεία, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Περισσότερο από το 20% των ενηλίκων στην Ευρώπη ακόμη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τον βασικό γραμματισμό, περισσότερο από το 70% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων εμποδίζει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μία στις τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ αναφέρει σημαντικές δυσκολίες εξεύρεσης ειδικευμένου προσωπικού.

Η δε πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε ακόμη πιο έντονα τις τάσεις όσον αφορά τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας, επιταχύνοντας τόσο την ανάγκη όσο και τις ευκαιρίες για αλλαγή. Η μετάβαση προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων, κυκλική, ψηφιοποιημένη και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Μόνο η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική από μόνες τους θα δημιουργήσουν σχεδόν 60 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα πέντε χρόνια. Παράλληλα, άλλες θέσεις εργασίας μπορεί να μετασχηματιστούν ή ακόμη και να εξαφανιστούν και η δημογραφική κρίση θα επιβάλει στην Ευρώπη να αξιοποιήσει στο έπακρο όλα τα ταλέντα και την πολυμορφία της.

Ζούμε σε μια εποχή πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων, οι οποίες αναδιαμορφώνουν ταχέως τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και εργασίας. Η παγκόσμια πανδημία έχει επιταχύνει ιδίως την ψηφιακή μετάβαση, καθιστώντας την τηλεργασία και την εξ αποστάσεως μάθηση μια ξαφνική πραγματικότητα για εκατομμύρια εργαζομένους — χωρίς να ξεχνάμε και τις ιδιαίτερες δυσκολίες για να διδάξουμε στους γονείς μας τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών βίντεο.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι τώρα περισσότερο από ποτέ η ΕΕ χρειάζεται μια αλλαγή πορείας όσον αφορά τις δεξιότητες. Η καλύτερη επένδυση για το μέλλον μας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η νέα ατζέντα δεξιοτήτων, που μόλις εγκρίναμε, προτίθεται να πράξει ακριβώς αυτό. Έχοντας δομηθεί γύρω από ένα σύνολο 12 δράσεων, το θεματολόγιο αυτό έχει ως στόχο να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να απελευθερώσει τις επενδύσεις στις δεξιότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κάλυψη των ελλείψεων δεξιοτήτων, η ένταξη των ενηλίκων σε θέσεις εργασίας, η ένταξη των νέων στην κατάρτιση και η προώθηση της επιχειρηματικότητας θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη. Ένας από τους πιο δύσκολους παράγοντες στην αντιμετώπιση μιας ύφεσης είναι ότι συνήθως δεν είναι γνωστό ποιος θα χάσει την εργασία του.

Στην τρέχουσα συγκυρία, μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε ότι όσοι βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αργίας ή απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής περιοριστικών μέτρων είναι σήμερα αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.

Το νέο μας Σύμφωνο για τις Δεξιότητες θα συγκεντρώσει όσους μπορούν να επενδύσουν στις δεξιότητες, θα συμβάλει στο να συγκεντρωθούν οι δεσμεύσεις για την κατάρτιση και στο να διαδοθούν ευρέως οι σχετικές πληροφορίες. Στόχος μας θα είναι να μπορούν οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης να κατευθύνουν τους πολίτες εκεί όπου γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν ελλείψεις δεξιοτήτων και αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης.

Αρχικά θα εστιάσουμε στα βιομηχανικά οικοσυστήματα που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως οι τομείς της υγείας, των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και του τουρισμού. Ευθυγραμμίζοντας τις επενδύσεις στις δεξιότητες με τις ανάγκες της οικονομίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα είναι επωφελείς για όλους.

Για παράδειγμα, η πανδημία μας υπενθύμισε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και, ως τώρα, οι εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση άνω των 830.000 νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες μαζί με τις ανάγκες αντικατάστασης αντιστοιχούν σε 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας εντός των επόμενων 10 ετών. Η κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων και η επένδυση σε φιλόδοξες στρατηγικές αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας, συνοχής και, εν τέλει, για να τονωθεί η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ως μέρος της τολμηρής νέας πολιτικής της για τις δεξιότητες, η Επιτροπή έχει θέσει φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους για τα επόμενα 5 έτη, με στόχο τη συμμετοχή 120 εκατομμύρια πολιτών στη μάθηση ετησίως ή διασφαλίζοντας ότι το 70 % του ενήλικου πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Σήμερα χαράζουμε μια σαφή στρατηγική, για να διασφαλίσουμε ότι οι δεξιότητες οδηγούν σε θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για να γίνει αυτό πράξη, θα δώσουμε επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να βρουν τον απαιτούμενο χρόνο και την αναγκαία χρηματοδότηση, διερευνώντας πρωτοβουλίες όπως οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης. Επιπλέον, διατυπώνουμε μια σειρά από συστάσεις για την κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των εργαζόμενων πτυχιούχων τουλάχιστον στο 82 % και της εξασφάλισης ότι τουλάχιστον το 60 % των πρόσφατων αποφοίτων προγραμμάτων μαθητείας επωφελούνται από τη μάθηση στον χώρο εργασίας.

Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό οτιδήποτε κάνουμε στον τομέα των δεξιοτήτων να είναι συμβατό με τις αξίες μας. Και για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο. Αυτό σημαίνει παροχή ισότιμης πρόσβασης σε πρόσθετες ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι περιοχές, από τις μεγάλες πόλεις ως τις αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής στη πράξη.

Η ήπειρός μας έχει μεγάλη παράδοση στη μάθηση — η ευρωπαϊκή ιστορία αποτελεί μια αξιοσημείωτη ιστορία δημιουργικότητας, ανακαλύψεων και προόδου. Είναι η ιστορία των ανδρών και των γυναικών που ήταν αποφασισμένοι να βελτιώσουν τη ζωή τους και τις χώρες τους. Φυσικά, κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο χωρίς ανανέωση. Για την Ευρώπη, είναι καιρός να συνδυαστούν οι δεξιότητες του παρελθόντος με τη μελλοντική τους εφαρμογή. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να συμβάλουμε σε μια επανάσταση των δεξιοτήτων, η οποία θα είναι ανταγωνιστική, ανθεκτική στον χρόνο και κοινωνικά δίκαιη για όλους.

Ειδήσεις σήμερα:

Pfizer και BioNtech ανακοίνωσαν επιτυχείς δοκιμές – Τραμπ: Σύντομα το εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Νέο «καμπανάκι» από τον ΠΟΥ: 160.000 κρούσματα την ημέρα παγκοσμίως εδώ και μία εβδομάδα

Οι πανηγυρισμοί του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα – Οι παίκτες «μπουγέλωσαν» τον Μαρτίνς!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thetimes.gr

Σχετικα αρθρα

Κοροναϊος : Ξεπέρασαν τα 17 εκατ. τα κρούσματα παγκοσμίως – 673.909 θάνατοι

admin

Στο χείλος του εμφυλίου η Βολιβία – Στους 32 οι νεκροί από τα βίαια επεισόδια

admin

Κοροναϊός : «Αγγίζουν» τα 5 εκατ. τα κρούσματα – Πάνω από 316.000 οι νεκροί

admin

Σκάνδαλο Επστάιν : Πρόστιμο 150 εκατ. δολαρίων στην Deutsche Bank

admin

«Εμπιστευόμαστε την Ελλάδα για θερινό τουρισμό»

admin

Βηρυτός : Έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στον Λίβανο η ΕΕ

admin

Ιταλία : Διακοπές στην όμορφη χώρα μας συστήνει στους συμπατριώτες του ο Κόντε

admin

Συγκλονίζει η μητέρα του ομογενή που σκότωσαν αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη: «Πέθανε με φρικτό τρόπο και χωρίς λόγο»

admin

Βρετανία: Ο «Τσώρτσιλ» οξύνει τα πνεύματα – Επιτροπή για την καταπολέμηση φυλετικών ανισοτήτων

admin

Γερμανία : Ακυρώνονται 1.300 πτήσεις λόγω απεργίας

admin

Κοροναϊος – Ιράν : 116 νέους θανάτους ανακοίνωσαν οι αρχές

admin

Καζάνι που βράζει η Λιβύη – Κατέσχεσαν πλοίο με τούρκους ναυτικούς – Τι θα κάνει η Άγκυρα

admin

AOC εναντίον AIPAC για τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

admin

Ιράν: «Εξαρτήματα» του Τραμπ η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία

admin

Τουρκία: Σταδιακή άρση των μέτρων απαγόρευσης ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερντογάν

admin

Τραγωδία χωρίς τέλος στις ΗΠΑ: Ακόμη 734 νεκροί από κορωνοϊό

admin

Χονγκ Κονγκ : Οξυμμένη η κατάσταση γύρω από το Πολυτεχνείο

admin

ΗΠΑ : Οπαδός της Αλ Κάιντα σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Κλίβελαντ

admin