Image default
Επιχειρήσεις

Randstad: Τα 2/3 των επιχειρήσεων εφάρμοσαν υποχερωτική εργασία από το σπίτι

Έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις λειτουργικές διαδικασίες και στην αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας των επιχειρήσεων πραγματοποίησε η εταιρεία Randstad.

Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, η τηλεργασία κατέστη υποχρεωτική με εμφανή την πιθανότητα μελλοντικής επέκτασής της ως ευέλικτο μοντέλο εργασίας, η αναζήτηση άλλων τρόπων προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων ήρθε στο προσκήνιο και η τεχνολογία αναδείχθηκε ως στοιχείο «κλειδί» για την προσαρμογή στις αλλαγές που επέφερε η κρίση.

Η φετινή διαφοροποιημένη έκδοση εστιάζει στις επιπτώσεις της πανδημίας, στα μέτρα που έλαβαν για να αντιμετωπίσουν την κρίση, τόσο από τη σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού όσο και από την επιχειρηματική προοπτική, όπως και στις πρακτικές στελέχωσης του προσωπικού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, με την πρώτη κατά τη περίοδο Δεκέμβριο 2019 – Μάρτιο 2020 και τη δεύτερη κατά την περίοδο Απρίλιο – Μάιο 2020, μετά την έξαρση του κορωνοϊού, με τη συμμετοχή περίπου 300 στελεχών με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και ανώτατων στελεχών ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους στη χώρα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, αποτυπώνονται και οι μισθοί στην ελληνική αγορά σήμερα, καταγράφοντας συνολικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες όπως διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις στην μετά COVID-19 εποχή.

Αρνητικές επιπτώσεις αναμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η συνολική οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα που θα επηρεάσει την πορεία των επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του έτους, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να ανησυχούν περισσότερο, για πτυχές που σχετίζονται με τη διαχείριση της ανάπτυξης και το κόστος διαχείρισης. Από την άλλη μεριά, αισιόδοξη στάση διατηρεί το 20% των ερωτηθέντων, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα επηρεαστούν θετικά στην μετά COVID-19 εποχή, ποσοστό που διαμορφώνονταν στο 77% πριν την εμφάνιση του ιού και ανέμενε σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων.

Από τα σχετικά ευρήματα της έρευνας, το 67% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι βραχυπρόθεσμα οι επιχειρήσεις τους θα επηρεαστούν αρνητικά, ενώ μόνο το 17% προβλέπει θετικά αποτελέσματα. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους με ποσοστό 80%, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ο κλάδος των πωλήσεων είναι αυτός που επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση, ενώ οι κλάδοι της παραγωγής και του HR είναι αυτές που έπονται.

Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι το 63% των ερωτηθέντων ανέφερε πως, δεν είχε τμήμα διαχείρισης κινδύνου κατά το ξέσπασμα της κρίσης. Εν γένει, στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν παρατηρούν αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στα έσοδα, στην εύρεση κεφαλαίου, στην εξαναγκαστική τηλεργασία, στην αύξηση των εξόδων, στην αναστολή συνεργασιών και στις καθυστερήσεις ρευστότητας.

Υποχρεωτική τηλεργασία, τεχνολογικές βελτιώσεις και αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους στο μέλλον

Συγκριτικά με την περίοδο προ κρίσης, όπου η προσέλκυση ταλέντων θεωρήθηκε η μεγαλύτερη πρόκληση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα η μεγαλύτερη πρόκληση αναδεικνύεται η εύρεση τρόπων αύξησης ή διατήρησης της παραγωγικότητας των υπαλλήλων αλλά και η εκπαίδευσή τους με τη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Σχετικά με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης από τις επιχειρήσεις, δύο είναι οι κεντρικές κατευθύνεις που ακολουθήθηκαν: η αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας εν γένει και η αναστολή των συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εταιρειών μετέβησαν σε υποχρεωτική εργασία από το σπίτι ενώ παραπάνω από τις μισές εταιρείες ανέστειλαν όλα τα εγχώρια και διεθνή επαγγελματικά ταξίδια. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το 67% των επιχειρήσεων εφάρμοσε αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους για να προσαρμοστεί στην πανδημική κρίση.

Σε ότι αφορά τις βελτιωτικές κινήσεις για την ανταπόκρισή τους σε μελλοντικές αντίστοιχες προκλήσεις, το 55% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι θα προβεί σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν την κυβερνοασφάλεια, τη χρήση καλύτερων εργαλείων για την τηλεργασία, τα δίκτυα και τα εργαλεία πληροφορικής και την εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης & υπογραφής.

Μειωμένη η πρόθεση πρόσληψης νέου προσωπικού

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι το 71% των ερωτηθέντων προγραμμάτιζε την πρόσληψη νέου προσωπικού μέσα στις αρχές του έτους, όμως η εμφάνιση του κορωνοϊού περιόρισε το ποσοστό αυτό στο 50%. Παρά τη μειωμένη πρόθεση στελέχωσης νέου προσωπικού που εκφράζεται είτε με την αναστολή είτε με το πάγωμα νέων προσλήψεων, οι εταιρείες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους, τις HR τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως και στη διατήρηση του προσωπικού τους.

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων η διεξαγωγή online/ βίντεο συνεντεύξεων προκύπτει ως αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της στελέχωσης προσωπικού.

Οι μισθοί στην Ελλάδα μετά την εμφάνιση της πανδημίας

Ομοίως με πέρυσι, οι υψηλότεροι μισθοί πληρώνονται στον τομέα των χρηματοοικονομικών & λογιστικής και της τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση των μισθών δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από την εμφάνιση της κρίσης, διατηρώντας σε ίδια επίπεδα τις μισθολογικές κλίμακες σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad στην Ελλάδα, κα Λι Οστεργκαρντ, επεσήμανε σχετικά «[…] Αυτό που αντλούμε από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις και οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού αποτυπώνουν κοινούς προβληματισμούς αναφορικά με την παραγωγικότητα, τη μελλοντική προοπτική τους καθώς και τη διατήρηση ταλέντου. Προκύπτει μια γενικευμένη τάση μειωμένων προσδοκιών για τις ίδιες, ωστόσο δύο από τις βασικές προτεραιότητές τους αναδεικνύονται η λειτουργική αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με συνεχή εκπαίδευση. Το τελευταίο φαίνεται να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα μπροστά στο πάγωμα νέων προσλήψεων για τους προσεχείς μήνες. […] Ως ηγέτης στον κλάδο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να αναλύσουμε περαιτέρω και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην μετά Covid19 εποχή, διαφοροποιώντας την φετινή έκδοσή μας.»

Σχετικα αρθρα

Εξαγορά του caremarket.gr από την Σκλαβενίτης

admin

Μείωση εσόδων και κερδών στο εννεάμηνο για Ικτίνος Ελλάς

admin

Μυτιληναίος: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

admin

Δομικές αλλαγές στην καθημερινότητα πολιτών – επιχειρήσεων από τις πλατφόρμες του Πιερρακάκη – Ο κορονοιός μας αφήνει “κληρονομιά” την ψηφιακή οικονομία

admin

Βέλγιο: Ξεπέρασαν τις 3.000 οι θάνατοι από κορονοϊό

admin

Πάπας Φραγκίσκος: Είμαι στο πλευρό των οικογενειών που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα

admin

Νέος διευθύνων σύμβουλος στην Creta Farms ο Δ. Τσίρμπας

admin

Στον όμιλο Comer περνά το Καζίνο Λουτρακίου

admin

«Athens is Back»: Σύμπραξη Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

admin

Virtus International Partners: Απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην Three Cents

admin

Συμφωνία αναχρηματοδότησης της MIG με Πειραιώς

admin

Η Eurolife ERB συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή

admin

Lamda: Η ΑΜΚ, οι κινήσεις Λάτση και το παρασκήνιο στο Ελληνικό

admin

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Ενισχύει την παρουσία στις ΑΠΕ-Νέα άδεια Φ/Β 10MW

admin

Πορτογάλος Πρωθυπουργός: Είναι ακόμη “πολύ νωρίς” για να αρθούν τα μέτρα

admin

Σαουδική Αραβία: Δεχόμαστε περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου

admin

Κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές για τα ΕΛΠΕ

admin

«Πάγο» στην Huawei για τα 5G από Βρετανία και Γαλλία

admin