Image default
Επιχειρήσεις

Παπουτσάνης: Κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Παπουτσάνης ανήλθαν σε €2,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι €0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, ενώ έκανε άνοιγμα σε νέα προϊοντική κατηγορία, εκείνη των απολυμαντικών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €20,9 εκατ., αυξημένος κατά 46%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,2 εκατ., έναντι €0,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

papoutssanis

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του Covid–19 καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανοδική μας πορεία επιβεβαιώνοντας έτσι και τη στρατηγική που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, η οποία βασίζεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη διαφορετικών τομέων δραστηριότητας.

Παράλληλα, η είσοδός μας στην αγορά των βιοκτόνων και απολυμαντικών βοήθησε ώστε να ανακτηθεί μέρος των απωλειών από την ξενοδοχειακή αγορά ενώ μας έδωσε και την ευκαιρία να καλύψουμε στο βαθμό που μπορούσαμε την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για προσιτά βιοκτόνα κι απολυμαντικά.

Για το υπόλοιπο του έτους και παρά τις προκλήσεις και αβεβαιότητες που δημιουργεί η εξέλιξη της πανδημίας πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε τη θετική μας πορεία με σύμμαχο την καινοτομία των προϊόντων μας, τις συνεχιζόμενες εμπορικές πρωτοβουλίες και την περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου».

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Η εταιρεία σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών της κατά 45%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναπτύχθηκε κατά 46%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2020 ανήλθε σε 20,9 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων, των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 50% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το 26% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 10% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Παράλληλα, από τις αρχές Απριλίου, η Παπουτσάνης, έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών, ενσωμάτωσε την παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών στην κύρια δραστηριότητά της, αξιοποιώντας μέρος της παραγωγής της υπερσύγχρονης μονάδας στη Ριτσώνα Ευβοίας, δεδομένου ότι διαθέτει την παραγωγική ικανότητα και ευελιξία να καλύψει άμεσα και στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες της χώρας.

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο αλλά και τη μείωση του παραγωγικού κόστους συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία και ανήλθε (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72%. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 34% έναντι 29% το α’ εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε 3,2 εκατ. Ευρώ, έναντι κερδών 0,8 το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 4,5 εκατ. έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Η συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 100% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ωφελούμενη από την αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής αλλά και αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. Η αυξητική τάση των πωλήσεων της κατηγορίας αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους χωρίς όμως να μπορεί να εκτιμηθεί το ακριβές ύψος αυτής.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Η κατηγορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 συρρικνώθηκε κατά 61% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μια που οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν όπως προγραμμάτιζαν. Η μείωση ήταν πιο έντονη στην εγχώρια αγορά, αγγίζοντας το 71%, ενώ οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα. Με δεδομένη την τρέχουσα εικόνα της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και εξωτερικό εκτιμάται ότι και κατά το δεύτερο εξάμηνο θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 134% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων της που είχε ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η ζήτηση όλων των πελατών εσωτερικού και εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής ήταν ενισχυμένη. Τέλος η εν λόγω κατηγορία ενισχύθηκε περαιτέρω και από τις πωλήσεις αντισηπτικών σε εγχώριους βιομηχανικούς πελάτες. Εκτιμάται ότι η καλή πορεία της κατηγορίας θα συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του έτους δεδομένου ότι ήδη ξεκίνησε και η νέα συνεργασία με πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία για την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους των ευρωπαϊκών τους αναγκών σε στερεό σαπούνι.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 47%. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και τη γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων.

Επιχειρηματική Προοπτική

Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, μέσω διεύρυνσης των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και σύναψης νέων συνεργασιών για όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο αρχές του 2021 να έχει διπλασιαστεί η παραγωγική ικανότητα σε στερεό σαπούνι (καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά) και παράλληλα να μειωθεί περεταίρω το παραγωγικό κόστος. Την ίδια χρονική περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή συνθετικού σαπουνιού. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, μέσω σύναψης δύο ομολογιακών συμβάσεων, για να υποστηρίξει το αναπτυξιακό της πλάνο και εστιάζει στην βελτίωση των λειτουργικών της ροών.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει λάβει και την οριστική άδεια παραγωγής βιοκτόνων και απολυμαντικών που θα της δώσει τη δυνατότητα να αυξήσει τη γκάμα των σχετικών προϊόντων καθώς και να προχωρήσει σε εξαγωγές αυτών.

Σχετικα αρθρα

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΤΕ για την Εθνική Ασφαλιστική

admin

Δημήτρης Κουτσόπουλος (Deloitte): Σχεδιάζει τον διπλασιασμό της επένδυσης στη Θεσσαλονίκη

admin

Ελληνικό: Οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής μεταξύ Lamda-ΤΑΙΠΕΔ «τους επόμενους μήνες» βλέπει η Κομισιόν

admin

Crystal Almond – Wind: «Bonus» 288+100 εκατ. από το IPO της Vantage Towers

admin

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Zητά μείωση ενοικίου 100% ανεξαρτήτως κύριου ΚΑΔ επιχείρησης

admin

Enterprise Greece και eBay επεκτείνουν τη συνεργασίας τους για ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών

admin

Intralot: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 20% στην Intralot de Peru έναντι $16,2 εκατ.

admin

Intralot: Πούλησε τη συμμετοχή της στην Intralot de Peru

admin

Η μάχη των μίνι μάρκετ: Νέοι παίκτες για την «πίτα» των 8 δισ. ευρώ στη μικρή λιανική

admin

Στα 18,815 τρισ. το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ε.Ε. το 2020

admin

SOLIDUS: Υπόμνημα για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Συμφωνία με την Hellenic Healthcare Group για την κάλυψη ρομποτικών επεμβάσεων

admin