Image default
Επιχειρήσεις

Κυριακούλης: Απόφαση για μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019 και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού στο υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κυριακούλης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. που συνήλθε την 29.07.2020, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:

1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2019, καθώς και τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

2) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. – 31.12.2019 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

3) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 τον ελεγκτικό οίκο “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε” (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον Μελέτιο Σιαστάθη του Δημητρίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 12181) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Παπαγιάννο του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461) και ενέκρινε την αμοιβή του τακτικού ελεγκτή Θ. Παπαγιάννου για τη χρήση 2019.

Απαρτία 25% (ήτοι 1.898.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 1.898.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων). Στην ψηφοφορία για την εκλογή ελεγκτών δεν μετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/18, μέτοχοι που είναι και μέλη του ΔΣ της εταιρείας, κατέχοντες 2.984.000 μετοχές.

4) Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019 και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού στο υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

5) Ενέκρινε τη νέα πολιτική αποδοχών της εταιρείας λόγω ουσιωδών μεταβολών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2019 και προεγκρίθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2021.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

7) Ψήφισε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

8) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

9) Καθόρισε τη θητεία της υφιστάμενης ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ως ίση με τη θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ. της εταιρείας, ήτοι έως την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2023.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

Σχετικα αρθρα

Ryanair: Περαιτέρω μείωση του προσωπικού κατά 20%

admin

Καταδικάστηκε ο Πάνος Ψυχάρης για τη DOL Digital

admin

ΔΕΠΑ: Τροφοδοτεί με CNG υπερσύγχρονο θερμοκήπιο εκτός δικτύου αγωγών

admin

EasyJet: Χάκερ έκλεψαν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία καρτών από 9 εκατ. πελάτες

admin

ΟΕΕ-ΤΕΕ: Να παραταθεί έως τις 15/5 η προθεσμία για αιτήσεις 600 ευρώ

admin

Vitex: «Βάφει» 10 νοσοκομεία με 1.000 δωμάτια σε 5 χώρες

admin

Καράτζη: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Αντ. Καράτζη

admin

«Θερμαινόμενα τραπέζια» της Ιαπωνίας: Μια απλή ιδέα που μπορεί να δώσει παράταση και στην ελληνική υπαίθρια εστίαση

admin

Επιστρεπτέα προκαταβολή 1,4 δισ τον Ιούνιο – Αλλαγές για να πάρουν χρήματα περισσότερες επιχειρήσεις

admin

Intersys: Νέος εμπορικός διευθυντής ο Στάθης Κυριακόπουλος

admin

REDS: Τον Νοέμβριο σε λειτουργία τα νέα καταστήματα του Smart Park

admin

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 5 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €470 εκατ. ενισχύθηκε ο τζίρος του α’ εξαμήνου

admin

Airbnb: Τα νέα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις λόγω Covid-19

admin

Μοτοδυναμική: Καταβολή μετρητών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

admin

R.E.D.S.: Οι επιδόσεις του Smart Park και η Μαρίνα Αλίμου

admin

Πειραιώς: Κρατικές εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ για τις τιτλοποιήσεις

admin

Το Facebook θα διαγράφει τις αναρτήσεις που αρνούνται το Ολοκαύτωμα

admin