Image default
Τράπεζες

Attica Bank: Ζημιές προ φόρων 27,5 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο – Αύξηση 10,9% των καταθέσεων

Τράπεζες

Θεόδωρος Πανταλάκης. Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Αττικής


Ζημιές προ φόρων ύψους 27,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η Attica Bank, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, με τις συνολικές προβλέψεις για το διάστημα να διαμορφώνονται σε 27,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η Attica Bank κατέγραψε:

-Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,4% εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από τόκους ύψους 2,2 εκατ. ευρώ κατά την συγκριτική περίοδο, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 13%.

– Αύξηση καταθέσεων 10,9% σε ετήσια βάση.

– Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

– Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις 87 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 64 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2019.

– Αύξηση συνόλου ενεργητικού κατά 3% σε 3,62 δισ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2019.

– Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019.

– Ο δείκτης δανείων προ προβλέψεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 68%, μειωμένος σε σχέση με τη χρήση 2019 (70,1%).

– Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ, για την περίοδο και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) σε 35,4%.

– Τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 463 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: ανήλθε σε 13,05%.

-Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.

– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ περίπου.

– Οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ.

– Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις ανήλθε σε 68% κατά την 30.06.2020 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2019 (70,1%).

– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με την 31.12.2019.

– Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €462,7εκ., παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2019.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο, κύρια προτεραιότητα της Attica Bank υπήρξε η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών της και η απρόσκοπτη λειτουργία της. Η τράπεζα εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, εισήγαγε την τηλε-εργασία και διευκόλυνε εργαζομένους και πελάτες.

Σημαντική προτεραιότητα πλέον για όλους αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία. Η θετική αντίδραση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις υγειονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει την πιθανότητα σχετικά γρήγορης αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος. Η ολοκλήρωση ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου και η διαμόρφωση μηχανισμών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του εγκεκριμένου πλέον Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάταξη στην μετά COVID-19 εποχή.

Η Attica Bank προσάρμοσε τον προϋπολογισμό του 2020 στις νέες συνθήκες που επέφερε η υγειονομική κρίση και επεξεργάζεται αλλαγές στην στρατηγική της που θα τις επιτρέψουν να εκμεταλλευτεί την ταχύτατη βελτίωση των συνθηκών μετά το τέλος της κρίσης.

Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η μετοχή της Αttica Bank το α΄ εξάμηνο του 2020 (+23% από τη μέση απόδοση των τραπεζικών μετοχών), με το επενδυτικό κοινό να επιβραβεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση της τράπεζας για οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη καλύτερης απόδοσης για τους μετόχους της.

Η Αttica Bank συνέχισε την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις το α΄ εξάμηνο του 2020 ανέρχονται περίπου σε 87 εκατ. ευρώ έναντι 64 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 56%, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης. Επιπλέον, η Αttica Bank συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 κατά 10,9%.

Το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά περίπου 2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό μειώθηκε κατά 8,5% με την διακοπή της χρήσης του δανειζόμενου προσωπικού.

Η Αttica Bank ολοκλήρωσε την μεταβίβαση της διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στον Servicer QQuant, ως πρώτο στάδιο της επερχόμενης τιτλοποίησης των τελευταίων ΜΕΑ που προέρχονται από το παρελθόν.

Ακολουθώντας μία συντηρητική πολιτική, η Αttica Bank αυξάνει τις προβλέψεις της για πιστωτικούς κινδύνους ώστε να είναι συμβατές με τις οικονομικές επιπτώσεις που προβλέπουν τα δυσμενή σενάρια για το 2020.

Η Διοίκηση της Αttica Bank και οι εργαζόμενοί της, είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και το 2021 θα αποτελέσει τη χρονιά επαναφοράς της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η Τράπεζα προετοιμάζεται να είναι έτοιμη για τις επερχόμενες προκλήσεις.Σχετικα αρθρα

Τράπεζα Πειραιώς: Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη στήριξη δράσεων του ΕΚΠΑ

admin

McKinsey: Οι τράπεζες κινδυνεύουν να γίνουν μια «υποσημείωση της Ιστορίας»

admin

Eurobank: Πώς εξηγούνται τα «σκαμπανεβάσματα» στο οικονομικό κλίμα

admin

Γ. Χαντζηνικολάου: Οι τράπεζες πρέπει να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη

admin

DB: Υψηλότερες τιμές στόχοι για Πειραιώς και Alpha Bank

admin

Στον δείκτη Bloomberg Gender-Equality Index η Alpha Bank

admin

Με δύο σχέδια για «κόκκινα» δάνεια στις Βρυξέλλες

admin

Forum για το μέλλον των επενδύσεων από Ελληνική Τράπεζα και Allianz

admin

ΕΚΤ: Σταθερές οι απαιτήσεις για τα τραπεζικά κεφάλαια CET1

admin

Συνάντηση Σταϊκούρα με την διοίκηση του ΣΕΤΕ

admin

Τράπεζες: Αυξάνεται το όριο των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες

admin

Moody’s: «Σανίδα σωτηρίας» το ταμιευτήριο για τις ελληνικές τράπεζες

admin

Οι χαμηλές πτήσεις στην προστασία πρώτης κατοικίας δείχνουν… παράταση

admin

Φ. Καραβίας: Παραμένουν οι προκλήσεις για τις τράπεζες

admin

Με τον… αραμπά οι εγκρίσεις προστασίας πρώτης κατοικίας

admin

Βουτιά 8% στα κέρδη του private banking στην Ευρώπη το 2018

admin

Συμφωνία αναχρηματοδότησης της MIG με Πειραιώς

admin

«Παζάρι» διαρκείας για το σχέδιο «Ηρακλής»

admin